20 juni 2008

Varsel om framtiden

Oron för framtiden är en ständigt närvarande känsla. För att lindra den något försöker vi blicka in i framtiden. Tarotkort läggs, trendanalytiker och politiska bedömare förser oss med mer eller mindre välgrundade bedömningar. Vi vill gärna veta men oron kvarstår trots alla spaningsförsök.

Oro präglar många av de svenska högtiderna också. Midsommar har ett stort inslag av tro på övernaturliga väsen och framtidsprofetior. Man skall plocka blommor vid vägskäl, klättra över gärdesgårdar för att sedan i drömmen se sin tillkommande. Man ska helst inte bada för då kan man råka ut för Näcken.

En spelman som lärt sig av Näcken kan bli så trollbunden att han inte kan sluta förrän han mister förståndet. Förtrollningen kan brytas om någon skär av fiolsträngarna.

Jag önskar att jag visste hur många blommor man måste plocka för att kunna se vad som händer med hyresrätten och att EU inte kan trollbinda oss utan att vi förstår att vi kan ha egna fiolsträngar och spela den musik vi vill.

Inga kommentarer: