11 september 2008

SkohyraI tisdags uppdagades det att SCB räknat fel. På skorna. I juni fick SCB för sig att skopriserna rakat i höjden. Inflationsprocenten plussades därför på med någon tiondel.

Nu tycker många att SCB lurat riksbanken att höja räntan på grund av den höga inflationen. Tack och lov påverkar inte detta hyrorna så där direkt och omedelbart. Det underlaget för hyresförhandlingar som vi har idag ringar pricksäkert in kostnader som har med boende att göra. Där är det mera intressant vad soptaxan är än skopriset. Men nu vill man ändra på det. När hyrestaket försvinner ska det ersättas av en skyddsregel som är baserat på skor och kaffepriset i Brasilien. Just nu är förslaget inflationen plus tre procent. Man får hålla ögonen på SCB i fortsättningen. Om det blir som utredningen vill.

1 kommentar:

Anonym sa...

Den genomsnittliga årliga reallöneutvecklingen i Sverige var 1995-2007 2,6%. Om löneutvecklingen fortsätter på samma sätt och om Koch's förslag genomförs (hyresökningar på 3% + inflationen) blir de maximala hyreshöjningarna justerade för löneökningar 0,4%. Alla har visserligen inte fått just dessa procentsatser utan de är genomsnitt.

En höjning på 0,4% per år blir på 10 år 4,1%. Dvs hyrorna ökar sin andel av lönekakan, men dock mycket beskedligt. Ett pris att betala för en mer effektivt fungerande bostadsmarknad där går att få tag på en hyreslägenhet utan vare sig svarta pengar, kontakter eller sjuttielva år i bostadskön.

Källor:
Ekonomifakta, antagande: 50% tjänstemän, 50% arbetare.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Reallon_for_arbetare_och_tjansteman/