18 september 2008

Mönstret går igen

Det är bostadsbrist i 134 kommuner. De flesta verkar överens om att bästa sättet att åtgärda bostadsbrist är att bygga bostäder. Dock inte alla. Det finns de som tycker att det räcker med att höja priset på dem som finns. Det är också ett sätt att få bort köerna. I många fall tror dessa hyreshöjaranhängare också att högre hyror i lägenheter som redan är byggda innebär att det byggs nya lägenheter.

En anhängare av den teorin, Magnus Krantz, skriver idag på ledarsidan i Gotlands Tidningar. Han inleder med att Hyresgästföreningen är en: ”intresseorganisation” som ”håller ett högt tonläge” och ”agerar i alarmistisk anda”.

Det här sättet att skriva följer ett intressant mönster och går igen hos många ledarskribenter. Om man börjar med att tala om att man inte behöver bry sig om hyresgästerna och deras åsikter för de har en förening av halvhysteriska gaphalsar som bara agerar i sitt eget intresse, så kanske man kan få läsarna med sig på en gång. Fast jag tror att läsarna är kapabla att tänka själva.

”Någon förändring av dagens system för hyresreglering vill Hyresgästföreningen därför inte veta av och duckar därmed för själva problemet: Det byggs nästan inga hyresrätter”, skriver han i Gotlands Tidningar. Höjda hyror är lösningen på bostadsbristen, menar Krantz.

Även tidningen Byggindustrin avhandlar det låga byggandet. Kostnaderna har slagit i taket, det har helt enkelt blivit för dyrt att bygga hyresrätter. Det finns tre huvudförklaringar till de ökande totalkostnaderna: slopandet av investeringsstöd och räntebidrag, räntan och ökande byggkostnader. Men den stora boven är inte de borttagna subventionerna, utan i första hand de galopperande byggkostnaderna.

För att klara lönsamheten skulle bostadsbolagen behöva höja inflyttningshyrorna med 40-50 procent. Det fungerar inte, säger Ulrika Jardfelt på SABO i tidningen.

När hyrorna börjar överstiga folks nettolöner går det helt enkelt inte att bygga, åtminstone inte om man vill att någon ska bo där. I det läget måste man ge sig på de galopperande byggkostnaderna och skatterna i stället för Hyresgästföreningen och hyrorna för att komma någonstans.

1 kommentar:

Anonym sa...

Barbro, kanske är det dags med en pedagogisk bild över vad som ingår i de "galopperande byggkostnaderna"...

...riskpremier, vinster, bonusar, etc.