26 februari 2009

Drömmen om Njutånger


Denna morgon kom jag på mig själv med att vakna med en lätt filosofisk och lite låg känsla. Jag kan inte redogöra för hur det gick till men det lilla samhället Njutånger i Hälsingland fanns där direkt jag slog upp ögonen. Njutånger är visserligen en ort men mest av allt är det ett slags sammanfattande begrepp över det som präglar våra liv. Det är ett enda ord, inte ett bindestreck i sikte som skiljer på att njuta och ångra. Jag har alltid varit lite fascinerad av Njutånger och denna sammanhållna dubbelhet som framstår som lite lätt skakig, spännande men fullt av både våga och liv.

Men tyvärr betyder inte njuta att njuta, utan det kommer av det fornnordiska ordet nauta som betyder värdefull. Ånger betyder vik, så hela alltet faller när man inser att Njutånger betyder värdefull vik.

Kanske hade jag drömt om allmännyttan, ett annat vackert ord som man blir eller i alla fall brukade bli lite upprymd av. Det finns inte ens en inbyggd motsättning mellan allmän och nytta, ändå håller den på att falla samman i sina beståndsdelar. Mera egennytta och privat än allmän och nytta.

Tänk hur det kan bli när man tillbringar dagarna mitt i ett paradigmskifte där vinstmarginaler, avkastning och utdelning är de bärande begreppen i diskussionerna om allmännyttan, eller kommunala bolag som de nu föreslås heta. Jag tycker de ska heta Njutånger, värdefull vik. Några sådana skulle vi behöva på bostadsmarknaden idag.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Tycker du ska bosätta dig i Njutånger och lämna oss otacksamma hyresgäster i fred. Det vore värdefullt och vi kanske kan få tillbaka självkostnaden som hyra istället för att betala de fantasihyror du fabulerat ihop.

Barbro Engman sa...

Jag vet inte vad du har för föreställning om vad som händer runt hyrorna men de som vill avskaffa självkostnaden, hyrestaket, införa efterfrågestyrda hyror och allmännyttor som ska drivas "enligt principen om den private markandsinvesteraren" hittar du på helt andra ställen än hyresgästföreningen. Riksdagen kommer så småningom att ta ställning till vad som ska hända med hyrorna. Det borde oroa dig ordentligt. Hyresgästföreningen slåss för att behålla självkostnaden, hyrestaket, en allmännytta med ett samhällsuppdrag osv. Vad vi tycker kan du läsa i vårt remissvar till utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna.Finns på hemsidan. Vi är nästan helt ensamma om att slåss för självkostnad och hyrestak så det är rejält skakigt. Vi slåss för det bruksvärdessystemet vi har haft under de senaste årtiondena men då måste vi också sätta hyror enligt bruksvärdessystemet.Det har vi inte gjort i Stockholm vilket används emot oss. Om du tog och engagerade dig mot de som verkligen vill genomföra stora och omfattande förändringar istället så skulle vi en betydligt större chans att få ha kvar ett system som också gynnar hyresgästerna.

Anonym sa...

Låter vettigt det du skriver Barbro.

Givetvis är marken betydligt dyrare centralt i Stockholm än förort och därmed högre bruksvärde som hyresgästerna borde betala, vilket man inte riktigt gör idag.

Men jag tror det även behövs en viss mått av "överhyra" där. Dels för att komma till rätta med köer och svartapengar etc. Men också kan överskott användas för att minska sociala ojämnheter t.ex. för renoveringar i förorten. För idag bor en välmående medelklass i innerstadens hyresrätter och dom klarar högre hyror.

Fördelen med en medelväg med en viss överhyra i de mest attraktiva lägena är också att det kanske skulle kunna möjliggöra en blocköverskridande långsiktigt hållbar överenskommelse så att man får ett stabilt hyressystem oavsett vilka som sitter vid makten. Idag svävar man ju i ovisshet på vad som ska hända, ingen vet nåt! Alla kastar skit på varandra. Konstruktiv dialog mellan rött och blått verkar saknas helt. Och de må vara så att för S är bruksvärdeshyran enl tidigare tillämpning en helig ko. Konstigt bara att det i Malmö och Göteborg är betydligt större skillnader i hyresnivåer centralt jämfört med förort.

/Leif

Anonym sa...

>Leif

Du bor sannolikt inte i en hyresrätt och tycks fatta noll av vad bruksvärdet är.

Det är inte hyresgästföreningens sak att fördela hyrorna och styra efterfrågan på boende. Rättvis hyra betalar man i en bostadsrättförening inte i Barbro Engmans värld.

Det finns ingen förmögenhet i ett hyresboende, det finns ingen vinst att göra vid avflyttning. Ändock behandlas hyresrätten som en bostadsrätt och hyresnivån är t.o.m högre i en hyresrätt kontra bostadsrätt. Nu blir den dessutom ännu högre, starkt jobbat!

Självkostnaden är inte hur attraktiv eller inkomstbringande den är för fastighetsägaren. Om ni inte förstår vad självkostnaden för en fastighet är så har ni hamnat i fel förening.

Anonym sa...

Anonym

>Du bor sannolikt inte i en >hyresrätt

Jo det gör jag

>och tycks fatta noll av vad >bruksvärdet är.

Nej jag vet hur det fungerar

>Det är inte hyresgästföreningens
>sak att fördela hyrorna och
>styra efterfrågan på boende.

Det vet jag men hyresgästföreningen är en viktigt åsiktsorganisation. Dessutom sitter man med vid förhandlingar om hyreshöjningar varje år, man har alltså en reell påverkan på våra hyror.

>Rättvis hyra betalar man i en
>bostadsrättförening inte i
>Barbro Engmans värld.

Ja många hyresgäster betalar för hög hyra i dåliga lägen i dåliga hus idag mha hyresregleringen.

>Ändock behandlas hyresrätten som
>en bostadsrätt och hyresnivån är
>t.o.m högre i en hyresrätt
>kontra bostadsrätt.

Vi har ett skattesystem som knappast är den fördel för en boendetyp där hyresgästen gör noll eller t.o.m. skyndar på extra att bostaden förfaller. Det är dyrt att betala nån annan att göra jobbet, skattekilen är enorm när en privatperson för skattade pengar köper tjänster av ett företag. I bostadsrätten så gör den boende underhållsjobbet själv. Klart "hyran" är högre då i hyresrätten!

>Självkostnaden är inte hur
>attraktiv eller inkomstbringande
>den är för fastighetsägaren. Om
>ni inte förstår vad
>självkostnaden för en fastighet
>är så har ni hamnat i fel
>förening.

Jo delvis eftersom markhyran är kopplad till detta. I innerstaden är tomrättsavgälden mycket högre än i förorten.

/Leif

Anonym sa...

Vi ska sätta hyror efter bruksvärdessystemet säger du Barbro. Det låter sig sägas.

Men i Stockholm har vi inte en enda hyresöversikt, inte en enda problemdiskussion, inte en enda överenskommelse om vad som är problem och varthän vi ska. i åtskilliga år har sagts att det ska komma, men ingenting kommer fram.

Utan detta är det bara nys att göra hyresdifferentieringar.