12 februari 2009

Sätt ihop din egen verklighet


På SVT:s hemsida allra längst ner finns en näst intill oemotståndlig rubrik. ”Hitta din egen verklighet” med underrubriken: ”Sätt ihop din egen verklighet”. Det låter onekligen som ett lockande pyssel för de som tycker att verkligheten behöver justeras lite.

I politiken är detta ingen nyhet. Där finns en stor vana att skapa verkligheter. Lennart Pettersson, centerpartist och ledamot i civilutskottet har svarat på min minienkät till de politiska partierna och lanserar i sitt svar en alldeles egen verklighet som han inte kan hitta stöd för någonstans, men som han satt ihop:

Låt mig konstatera att den modell som hyresgästföreningen företräder har skapat just den bostadsbrist som vi har idag, där många helt saknar bostad och det gäller inte minst våra ungdomar.

Men hallå, var någonstans finns det stöd för detta. Lennart är från Skåne där ger de ut Skånska Dagbladet. Där kan man läsa en krönika av Lars J Eriksson om byggsektorn. Jag hoppas att Lennart Pettersson befunnit sig i hembygden och haft chans att läsa den.

Byggsektorn är en sjuk bransch. Visst finns det speciella omständigheter som drivit upp priserna, jag kan tänka mig att en del byggnormer fördyrar jämfört med 70-talet. Men slutsatsen måste ändå bli att i byggsektorns olika led – från markexploatering över ritborden hos arkitektkontoren till byggbolagen, byggmaterialindustrin och byggjobbarna – så har det skett orimliga övervinster som i slutänden gjort byggnotan på en ny villa eller lägenhet orimligt hög. Troligen är också produktivitetsutvecklingen katastrofalt dålig.

Jag tror staten måste gå in och subventionera nytt bostadsbyggande. Men det bör villkoras till att byggsektorn sänker sina priser, i alla led, med 20 procent. Det är ungefär så som industriföretagen gjort gentemot sina underleverantörer på senare år, ställt icke förhandlingsbara krav på prissänkningar.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro, det finns massor av problem med dagens hyresreglering ex svarta pengar, dåligt underhåll, evighetslång köer, svårihet att byta från en tvåa till en trea (för liten hyresskillnad för att folk ska byta ner sig), feltänk när det gäller bostadsmiljö (miljonprogrammet) etc. Om nu inte marknadshyra är lösningen, varför då inte jobba med en förändrad och förbättrad hyresreglering? Alltså en uppdaterad och modern variant som tar lärdom av 50-års s.k. bruksvärdesystem. En som definierar om bergreppet bruksvärde så det stämmer bättre överens med uppfattningen hos människor hur bra lägenheten är.

Varför är hyresgästföreningen så tyst i frågan?

Och varför måste hyresgästföreningen ta så tydligt parti med socialdemokratiska partiet?

Varför inte jobba för en blocköverskridande lösning? Allt för att värna och utveckla bostadsformen hyresrätt, det borde vara hyresgästföreningens mål istället för dagens bromsande och okonstruktiva attityd där man bara tycks se problem med en förändring, inga möjligheter. Och världen förändras ändå även om man slåss för att ingenting ska ändras.

Spontant förslag på ny blocköverskridande hyresreglering följer!

- ha kvar en central kö men kötiderna måste ner kraftigt. En central kö försäkrar sig om att folk får en rättvis behandling samtidigt som det underlättar för fastighetsägare att få tag i hyresgäster.

- hyreshöjning vid renovering ska bort, se till att fastighetsägaren enl lag måste ha en renoveringsfond som byggs på från att huset är nybyggt. Samtidigt ska det vara högre krav på underhåll liksom proaktivt underhåll än idag. Man kanske också ska ha med lagtext hur man ska hantera teknikutveckling vad gäller t.ex. isolering, uppvärmning, inomhusklimat, upptäckt av skadligt material m.m. Idag är fuktskador ett stort problemområde som kan tänkas öka i och med krav på bättre isolering. Husfasader ska se fräscha ut. Inga synliga sprickor eller vittrad betong borde få förekomma.

- rakare hyressättning i förhållande till antal rum så att t.ex. treor blir tillgängliga för byte mellan tvåor.

Exempel hyra kr innerstad, förort
1:a 40 kvm 4000, 3000
2:a 55 kvm 6000, 4500
3:a 70 kvm 8000, 6000

(la med en viss höjning i förort för att kunna bättra underhåll och bygga på en reprationsfond)

- större skillnad i hyra för t.ex n.b jfr +1tr. Idag är det några tior, borde vara minst ett antal hundralappar.


Mvh /Leif

Anonym sa...

till föregående skribent. Mycket bra tänkt. Nästan den förste att skriva ner några konkreta tankar och ideer om hur det borde se ut istället för att bara kasta skit eller gnälla.
Bravo

Anonym sa...

Vi förväntar oss en reaktion från Hyresgästföreningen på formuleringen
"Och varför måste hyresgästföreningen ta så tydligt parti med socialdemokratiska partiet?"

Anonym sa...

Hyresgästföreningen tar inte parti för socialdemokraterna. Om man ska hävda något sådant så måste man tala om i vilken fråga och i vilket sammanhang vi gör eller gjort det.

Anonym sa...

Barbro, varför kommenterade du inte mitt förslag (första inlägget)?

Att Hyresgästföreningen och Socialdemokratin går hand i hand märks ju bl.a. på retoriken vad gäller hyresnivåer, synen på ombildningar till bostadsrätt, synen på privata värdar framför kommunalägt. De är ju även så att bland Sveriges hyresgäster finns många Socialdemokratiska väljare, och en kraftigt övervikt för vänsterblocket. Hyresgästföreningen må spegla detta men få väl då vara ärliga att säga hur det ligger till, inte lossas vara politiskt obundna.

Speciellt tycks allt handla om Stockholms innerstad dvs att hyran ska vara låg där liksom lägesfaktorn, allt annat är sekundärt. I hyresrätterna i Stockholm innerstad bor mycket av journalister, politiker, kulturarbetare, skådespelare etc liksom de tongivande föreningarna och dom har ju nu gått ut hårt och kritiserat dig Barbro för att du godkänt en viss lägesfaktor i senaste hyreshöjningen. Då tycker jag du ska stå på dig istället! Här handlar det om att rädda hyresrätten först och främst och få den att fungera.

Under senaste 10-20 åren har massor av små privatvärdar gett upp i Stockholm och sålts till föreningar. Detta under vänsterstyre alltså. Många många hyresrätter har på det sättet försvunnit från marknaden. De som finns kvar i innerstaden håller folk hårt på nu, extremt stillastående marknad där folk bl.a. trixar vidare med svart pengar.

Som tillägg ska väl nämnas att hyresnivåer även berör socialförsäkringar, pensioner m.m. dvs med full marknadshyra kan inte givet en person som får socialbidrag eller annat stöd förväntas kunna bo kvar i sin t.ex. hyrestrea i Stockholm innerstad. Hur ska man se på detta problem? Som jag skrev tidigare tror jag mer på en mellanmodell. Men helt klart är att dagens hyresmodell snarast måste moderniseras och man hade ju hoppats att Hyresgästföreningen skulle vara med på banan för förbättringar istället för att försvara ett 50 år gammal hyresreglering.

Mvh /Leif