05 juni 2009

En fråga är en fråga är en EU-fråga


Vad ska EU syssla med och vad ska de enskilda medlemsländerna syssla med. Det är frågan. Något svar är inte i sikte. Vad hjälpte det att alla sa att bostadspolitik aldrig skulle bli en fråga för EU. De privata fastighetsägarna som är missnöjda med att man i Sverige inte sätter fastighetsägarintresset i främsta rummet anmälde den svenska staten till EU-kommissionen. Och hux flux så blev det en fråga för EU fast det egentligen inte var en fråga för EU och ingen vet än idag om det är en fråga för EU eller inte en fråga för EU. Det är i alla fall en fråga till EU om det är en EU-fråga. EU har inte svarat på frågan om det är en EU-fråga. Fastighetsägarnas anmälan har aldrig under dessa år varit föremål för någon behandling i EU. Den ligger och lurar hotfullt på något skrivbord i Bryssel.

Fast på sätt och vis är det ändå en EU-fråga. Regeringen tillsatte en utredning som skulle gissa vad EU skulle tycka om EU fick tycka. Över den svenska bostadspolitiken svävar EU som ett osynligt hot. Igår försökte sig partiernas toppkandidater på att klara ut vad de tyckte att EU skulle syssla med och vad de inte skulle syssla med. Vad det nu kan ha för betydelse.

Inga kommentarer: