04 juni 2009

Stockholms handelskammare gillar bruksvärdesystemet

Lite sorgligt är det att bruksvärdessystemet är utsatt för så mycket misstolkningar. Understundom väldigt medvetna sådana. Ändå är det så enkelt. Är man osäker och vill veta kan man kan exempelvis gå in på Hyresnämndens hemsida och kolla upp vad de tar hänsyn till när de bestämmer bruksvärdet.
Då får man reda på de egenskaper som bestämmer bruksvärdet är:

• storlek
• modernitetsgrad
• planlösning
• läge inom huset
• reparationsstandard
• ljudisolering
• hiss
• tvättstuga
• sopnedkast
• särskilda förvaringsutrymmen
• god fastighetsservice
• garage och biluppställningsplats

Och nu kommer det: ”också faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet”.

Om Anna Wersäll på Stockholms handelskammare hade gått in där istället för att gissa och uppfinna ett eget bruksvärdessystem hade hon kunnat hamna rätt istället för fel. Hon har nämligen av någon outgrundlig anledning fått för sig att ”Bruksvärdessystemet innebär att hyrorna sätts efter bostädernas ålder och standard, inte efter läget.”

På Handelskammaren har de haft tid på sig att införskaffa fakta, Stockholms Handelskammare bildades 1902. Då - som nu - handlar det om att påverka makthavarna för att förbättra företagens villkor. Då är det inte dumt att ha fakta klart för sig. Hyrorna i Stockholm ska sättas efter Stockholmsmodellen. Det innebär att hyrorna ska sättas efter det som står på Hyresnämndens hemsida. För det är det som är bruksvärdessystemet. Inget annat.

Så det hela rättar nog till sig till slut. Anna Wersäll gillar Stockholmsmodellen, så nu kan även Stockholms handelskammare räknas in bland anhängarna till bruksvärdessystemet. Bra det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så du menar att hyrorna är högre i innerstaden än i ytterområdena (med i övrigt samma standard etc...)?
Du kanske inte lever i samma värld som oss andra?

Anonym sa...

Dessutom så kanske du inte känner till att när man lägger till ett stycke efter den hårda punktformen som kommer först, så är värderingen i lagtexten MYCKET lägre. Hade Hyresnämnden tyckt att läget var viktigt hade det beskrivits:

....
* garage och...
* ALLMÄNNA LÄGE
....

Läs på först, och skriv sen.

Förresten, när blir hyresmarknaden demokratisk? Såvitt jag förstår kan en som INTE är medlem i hyresgästföreningen påverka sin hyra. Klart odemokratiskt.

Barbro Engman sa...

Till anonym 1.
Det menar jag absolut. Det finns hur mycket hyror i innerstaden som helst som ligger högre än i ytterstaden.Tittar man på snitt siffrorna ligger man högst i innerstaden något lägre i mellanstaden och lägst i ytterstaden. Men det finns skäl att göra en systematisk genomgång av hyrorna för att se till att hyran motsvarar bruksvärdet.

Barbro Engman sa...

Till anonym 2
Det står inget i lagtexten om bruksvärdesfaktorerna, det står beskrivet i förarbetena vilka faktorer som ska värderas. Det är de hyresnämnden ska hålla sig till. Du behöver varken vara med i hyresgästföreningen eller ingå i en förhandlingsordning med din hyresvärd. Det står varje individ fritt att förhandla sin egen hyra.jag har bara lite lust att skriva läs på först, skriv sedan. men jag tror att jag avstår.