10 november 2009

Hyresgästernas framtid

Denna morgon har jag ägnat mig åt att försöka skriva svar på en del blogginlägg om vad framtiden kan tänkas innebära för hyresgästerna. Jag vet inte det. Hyran består av många olika delar. Nästan ingen av dem går att förutse.

Hur kommer taxor och avgifter för avfall, el, vatten mm att utvecklas? Hur kommer räntorna att utvecklas? Hur kommer moms och skatter på boendet att utvecklas? Vad kommer egentligen renoveringarna av miljonprogrammet att kosta? 70 miljarder eller 300 miljarder? Vem ska stå för de kostnaderna? Hur kommer regelverket för de kommunala bolagen att se ut? Kommer vi att ha kvar hyresförhandlingssystemet? Kommer vi att ha kvar bruksvärdesystemet? Kommer fastighetsägarna att fortsätta att driva sina frågor i EU?

Det finns fler frågor än svar just nu.

Men det finns alltid någon som sitter inne med svaret. Någon eller några med tillräckligt mycket makt kommer förr eller senare att fatta besluta om allt det som påverkar hyresgästernas vardag och ekonomi. Det gäller att hitta dem och ligga i och på för att besluten ska gå i vår riktning. Det lägger vi ner all vår kraft och energi på.

Vi vill ha bruksvärdeshyror och inte marknadshyror, vi vill ha kvar hyresförhandlingssystemet, vi vill inte ha fria inflyttningshyror, enskilda förhandlingar och efterfrågepåslag. Vi vill ha allmännyttiga bostadsbolag, inte marknadsstyrda. Vi vill ha en svensk lösning, inte en som är beslutad i EU.

Men Hyresgästföreningen är också viktig och har inflytande över människors vardag och ekonomi. Därför jobbar vi lika hårt med att rusta oss inför de nya utmaningar och prövningar som säkerligen kommer att komma i vår väg (Agenda 2016).

Att förhandla och sätta hyror är ett svårt och krävande jobb. Det krävs ett bra regelverk och det krävs skärpa och kunskap för att vi ska kunna göra ett gott jobb. Men bland Hyresgästföreningens 537 000 medlemshushåll finns mycket skärpa och kunskap som kommer att vara till nytta om vi får behålla förhandlingssystemet och bruksvärdessystemet.

Inga kommentarer: