12 november 2009

Tretton hyresnollor


Nu finns det tretton nollor. De hyresförhandlingar som hittills är klara har slutat med en nolla i hyreshöjning. Och det som är bra för hyresgästerna är också bra för Sverige. Vi hyresgäster betalar varje år 100 miljarder i hyra. Ökar den summan minskar också hyresgästernas köpkraft. Det är precis tvärtemot vad som behövs i en finanskris med ökande arbetslöshet.

När Botryggs vd, Mikael Cocozza, hade presskonferens för att meddela att han gjort upp om oförändrade hyror sa han att det gått bra för fastighetsägarna 2009. Just det. Men det kan väl inte bara vara Mikael Cocozza det gått bra för?

Hur kommer det sig att de kommunala bolagen i Malmö och Sandviken tycker att man ska slå till med krav på jättehöjningar?

Varför kan inte de när Mikael Cocozza, Karlshamnsbostäder, Bollnäs Bostäder, Kalmarhem, Ludvikahem, Vätterhem, Bjärnumshus , Östhammarshem, Hyresbostäder i Växjö, Bankerydshem , Grännahus, Hallstahem, Hallstahammar, Mimer i Västerås eller som Tyresö Bostäder som blev klart idag kan?

Jag bara undrar.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro

Tack för dina svar på mina frågor.

Men jag blir inte lugnare av dina svar, snarare tvärtom. Du skriver:

”Vi vill ha bruksvärdeshyror och inte marknadshyror, vi vill ha kvar hyresförhandlingssystemet, vi vill inte ha fria inflyttningshyror, enskilda förhandlingar och efterfrågepåslag. Vi vill ha allmännyttiga bostadsbolag, inte marknadsstyrda. Vi vill ha en svensk lösning, inte en som är beslutad i EU.”

Så långt är det lätt att instämma.

Men hur går detta ihop med att allmännyttan skall drivas affärsmässigt på marknadens villkor, som det står i förslaget från HGF och SABO. Det är väl raka motsatsen till allmännyttiga bolag som inte är marknadsstyrda?

Och vad betyder att ”de privata fastighetsägarna får förhandla på egna meriter och där förhandlade hyror blir normerande”?

Om föreningen idag kan förhandla med de privata fastighetsägarna med allmännyttans hyror och standard som grund så måste väl det vara bättre än att inte ha någonting alls att hålla sig i?

Även om hyrestaket har läckt, det varit svårt att se till att självkostnadsreglerna efterföljs och det tydligen på sina håll har saknats ordentliga hyresuppgifter för allmännyttan att hålla sig i? Att förhandla i fria luften låter mycket svårt, åtminstone på platser med bostadsbrist och tillväxt? Och vad kommer hyresnämnderna att säga när de får ärenden?

Och kan inte fastighetsägarna rida på ett antal redan förhandlade hyror som har blivit för höga? Eller använda varandras hyror för att varje år höja lite extra?

Att det funnits krafter i samhället som velat ha bort hyrestaket och reglerna för allmännyttan för att etablera marknadssystem kan väl inte vara något skäl för Hyresgästföreningen att gå ut med förslag som går dem tillmötes?

Med vänlig hälsning

Cecilia Karlsson

Barbro Engman sa...

Hej Cecilia
Du skriver att vi föreslagit att de kommunala bolagen ska bedrivas ”affärsmässigt på marknadens villkor”. Det har vi inte. Vi har föreslagit att allmännyttan ska drivas efter affärsmässiga principer, att de ska ha ett allmännyttigt syfte och att det ska finnas en utdelningsbegränsning.
Som bekant så finns det ingen självkostnadsprincip inskriven i Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. Det finns en utdelningsbegränsning och det var orsaken till att Allbokommittén inte tyckte att man behövde lagfästa självkostnadsprincipen. Utdelningsbegränsningen skulle fylla samma funktion menade man.

Du skriver ”Att det funnits krafter i samhället som velat ha bort hyrestaket och reglerna för allmännyttan för att etablera marknadssystem kan väl inte vara något skäl för Hyresgästföreningen att gå ut med förslag som går dem tillmötes?”

Vi har inte tillmötesgått några krafter som vill etablera ett marknadssystem. Vi har jobbat hårt för att bibehålla bruksvärdessystem och det kollektiva förhandlingssystemet.
Men vi skiljer oss åt på en väsentlig punkt Cecilia. Det har inte varit vår stil att sitta still och vänta. Vi har jobbat med att få fram ett förslag som är bra för hyresgästerna. Vi har jobbat för att få andra att gå oss tillmötes. Det är riksdagen som fattar beslut. Om det finns en majoritet för att avskaffa allmännyttans hyresledande roll då kommer den att avskaffas. I det läget är det viktigt att vi formulerar ett eget alternativ som gynnar våra medlemmar och som vi kan få regeringen att gå med på.
För medlemmarna kan en dag med rätta fråga, vad gjorde ni då? Då duger det inte svara att man inte gjorde någonting. Man kan kanske vinna någon kortsiktig poäng på att alltid säga nej och aldrig komma med något eget förslag. Men i längden lönar det föga.

Anonym sa...

Tyvärr så är det nog inte så att mer konsumeras tack vare nollvisionen, det är ju så att driftkostnaderna har legat på ökningstakt av 5-10 % under många år nu och hyresökningarna har inte räckt till för att täcka dessa. Summan av det hela blir att kostnader måste kapas o det enda som kan göras är att dra ned på underhåll. Hade hyresökning blivit av så hade säkerligen än mer pengar användts till konsumtion men då till förbättring av bostäder. Tyvärr kommer hyresrätten för bostäder dö ut då hyrorna inte räcker till för nyproduktion, istället kommer allt fler ombildas till bostadsrätter. Högre och lägre hyror samt lika vilkor mellan upplåtelseformerna krävs för att hyresrätt för bostäder ska överleva. mvh //S