13 november 2009

Pressträff om allmänyttans villkor och hyrorna

Det var en strålande sommardag på Gotland den 7 juli 2004. Glad och uppåt efter ett lyckat seminarium vi själva hade haft klev jag kl 13.30 in i Fornsalen på Mellangatan i Visby för att delta i ett annat Almedalsseminarium.

Ernst & Young hade på de privata fastighetsägarnas uppdrag ”utrett omfattningen av stöd som ges av kommunerna till de kommunala bostadsföretagen och i vilken mån detta påverkar hyressättningen för de privata fastighetsföretagen” som det stod i inbjudan. Föga anade jag då att detta seminarium skulle bli startskottet på fem års intensivt arbete för att undanröja de konsekvenser för hyresgästerna som denna Ernst & Young-utredning skulle kunna få. Den ledde också till att Fastighetsägarna anmälde svenska staten till EU-kommissionen för brott mot EU:s statsstödsregler och konkurrensrätt.

Idag kl 11.00 är det pressträff på Bella Venezia, Rosenbad. Se här.

Då kommer det att lämnas besked om hur det gick med anmälan, hyressättningen och reglerna för de allmännyttiga bolagen.

Det går att kolla på pressträffen live. Gå in på hyresgastforeningen.se så kan du klicka dig vidare till Rosenbad.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro

Nu har jag tittat på presskonferensen som du länkat till och skaffat Regeringens utredning och förslag. Och nu blir jag ännu mera orolig och konfunderad.

Du skriver att det inte finns någon självkostnadsprincip, bara en utdelningsbegränsning.

Men i regeringens utredning står (sid 9) "Detta innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyfte i kommunallagen (1991:900)."

Så regeringens utredning anser att det i lagen finns en självkostnadsprincip och du anser att det inte finns. Borde inte Hyresgästföreningen vara den främste att känna till och att hänvisa till självkostnadsprincipen?

Regeringen skriver också, (sid 9), ” De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav.

Detta är inte alls detsamma som du säger att du vill ha: ”Vi vill ha allmännyttiga bostadsbolag, inte marknadsstyrda.” Ändå säger du att regeringens förslag är bra?

Jag funderar på vad marknadsmässiga avkastningskrav betyder, och tar fram årsredovisningen för Poseidon där jag bor.

Poseidons fastigheter är marknadsvärda 16,3 miljarder och de har 5.9 miljarder i lån. Alltså har de ett kapital på 10,4 miljarder. Vad är marknadsmässig avkastning? Fem procent? Mer? Om fem procent räcker borde de ha en vinst på 520 miljoner. Det har Poseidon inte, den blev ”bara” 64 miljoner år 2008. För att nå upp till 520 miljoner skulle vinsten behöva öka med 456 miljoner. För att få in detta behöver hyrorna höjas med 31 procent! Eller är det inte detta regeringens förslag betyder?

Trettioen procent! Hur många tvingas tränga ihop sig i mindre lägenhet för att klara det? En otrolig standardsänkning. Att ens våga föreslå något sådant?

Inte blir jag mindre oroad när jag läser regeringens förslag till utdelningsbegränsning för allmännyttan. Den ska inte gälla om pengarna används till vissa sociala ändamål!

Eftersom alla kommuner har stor budget för just sociala ändamål, så blir min tolkning att det i praktiken föreslås att utdelningsbegränsningen tas bort om än lite indirekt. Och att just hyresgästerna i allmännyttan ska bekosta en hel del sociala ändamål som borde vara allas sak.

Barbro, jag kan inte komma fram till något annat än att detta är riktigt dåliga förslag för hyresgästerna. Och jag förstår inte varför Hyresgästföreningen både ska bejaka förslagen och säga att vi inte vet vad de innebär för hyrorna.

Borde inte Hyresgästföreningen istället vara topp tunnor rasande och arbeta hårt för att partierna ska säga nej till dessa förslag?

Cecilia Karlsson

Anonym sa...

Du har rätt Cecilia, det är riktigt usla förslag regeringen har lagt. För hyresgästerna. Odell har rätt när han säger att de ska göra det mer intressant att äga hyreshus, dvs att vinsterna kommer att öka.

Varför säger hyresgästföreningen - Barbro Engman ja till dessa förslag?

Tja, det är ju så Engman gjort hela 2000-talet. Försökt att ge fastighetsägarna nåt så dom inte ska bråka.

Tina Lundström

Barbro Engman sa...

Hej Tina, det är ju möjligt att du tycker att du fick till det så att det blev lite lagom kul och fräckt så där när du skriver att jag "försökt ge fastighetsägarna nåt så dom inte ska bråka". Förutom att man kan undra över vad jag skulle ha för enledning till det så är det oförskämt mot alla de förtroendevalda och medlemmar som i åratal jobbat och slitit för att vi ska kunna förhindra att fastighetsägarna fick som de ville. De anmälde svenska staten till EU kommissionen för att kunna få igenom ett helt annat system i Sverige där de kommunala bolagen skulle drivas som vilka privata företag som helst, vi skulle ha fria inflytnningshyror, enskilda förhandlingar marknadshyror mm. Nu får de ta tillbaka sin anmälan, vi får inga marknadshyror eller fria inflyttningshyror, vi behåller bruksvärdessystemet och de kollektiva förhandlingarna. Vi får ha kvar de allmännyttiga bolagen som ska bedrivas affärsmässigt men ha ett samhällsuppdrag som grund för sin affärsmässighet och det kommer att finnas en utdelninsgbegränsning. Det har varit oerhört viktigt för oss.
Vi har slitit med denna anmälan och den statliga utredning det gav upphov till i snart 5 år. Vi har fört många och långa diskussioner mellan förbundsstyrelsen och alla våra regioner. Det har småsmåningom lett fram till det förslag som presenterades i fredags. Om detta råder stor enighet i hela landet. När världen förändras duger det inte att sitta på läktaren och säga nej, då måste man medverka till att åstadkomma resultat som är bra för hyregästerna och det är det här.