17 november 2009

Hyrorna i Umeå


Förutom att bruksvärdessystemet har många år på nacken så är det tämligen komplicerat. Det är många faktorer som avgör vilken standard och kvalitet man har och som man ska betala hyra för. Bruksvärdessystemet är ett slags kvalitetssäkringssystem. Du ska betala för den standard och kvalitet lägenheten, fastigheten och området har. Då måste man ge sig på att ta reda på hur det ser ut i lägenheten, fastigheten och området så att hyran blir rättvis och begriplig. I annat fall får man agera för att bruksvärdessystemet avskaffas och ersätts med något helt annat system för att sätta hyror.

Den faktor som rör upp de hetaste känslorna och orsakar de flesta debatterna är frågan om lägets betydelse för hyran. En del hävdar att man inte ska betala ett dugg mer för att man bor i det som betraktas som ett attraktivt område medan andra tycker att det är självklart att man ska betala också för läget. Och det ska man. I alla fall om man hävdar att man är anhängare av bruksvärdessystemet. Läget liksom alla andra faktorer som är en del i bruksvärdessystemet ska viktas utifrån hyresgästernas allmänna värderingar. Så har det varit och så ska det förbli.

I Umeå har allmännyttan och Hyresgästföreningen arbetat med att sätta hyror efter ett poängsystem i över 15 år. Numera finns ett väletablerat system, med nästan 100 faktorer och över 500 variabler, skriver tidningen Bofast.

Här kommer att utdrag av artikeln som jag tycker ger en bra bild av både bruksvärdessystemet och det arbete det kräver:

”De flesta faktorer rör standarden i lägenheten. Hur många plattor har spisen, vilket slags golv finns i kök och vardagsrum, vetter balkongen åt väster, söder, norr eller öster, finns förråd och i så fall hur stort. Och så vidare.

Det gjordes också en indelning i geografiska områden. Där gavs sedan poäng efter närhet till centrum, kollektivtrafik, buller och friluftsområden.

Även närmiljön poängsattes – till exempel parkeringsmöjligheter, storlek på lekytor, framkomlighet för rullstolar och om huset ligger högt, lågt eller soligt.

Skillnaden i hyra för en likvärdig lägenhet som ligger centralt jämfört med området med lägst poängtal blev nästan 30 procent.

Trots att förändringarna i hyressättningen var relativt stora utlöstes ingen protestvåg bland de boende.

– Det blev bara en insändare i tidningen, säger Sven-Ove Lindström.

Så varför tog Umeås hyresgäster de nya hyrorna med ett sådant jämnmod när samma tankar – framför allt lägets påverkan på hyrorna – har orsakat så mycket diskussioner i andra städer? Och var införandet så smidigt och lyckat som systembyggarna och pressklippen berättar?

Läs fortsättningen här.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Betala hyra efter läge= marknadshyra.

Men ok vi kan kalla det förhandlad marknadshyr eftersom ni i föreningen ska förhandla hyran..

Mvh
Jonas

André Johansson sa...

Bara för att läget har en viss betydelse för hyran blir det väl inte automatiskt marknadshyror? Menar du verkligen det, på riktigt?

Anonym sa...

André

Ja det gör nog alla förutom HGF - som ägnar sig åt ordlekar och semantik.

Klart att en differentiering där läge, standard och efterfrågan (förlåt "hyresgästernas värderingar") prissätter är en marknadshyra.

Är det verkligen så att ni på HGF inte förstår eller låtsas ni bara väldigt bra?

// Undrande

André Johansson sa...

Men i så fall skulle väl alla journalister och experter på området landa i samma slutsats som du? Och det gör ju de inte. Varför skulle t ex borgerliga ledarsidor vara så missnöjda för att det inte blev marknadshyror den här gången heller?

Det är stor skillnad mellan bruksvärdeshyra (det som du beskriver som differentiering) och marknadshyra.

Enligt bruksvärdessystemet sätts hyrorna efter hyresgästernas generella värderingar av läge, storlek och standard. Marknadshyra är istället när hyresnivån bestäms av den enskilde hyresgäst som är beredd att betala mest hyra vid en viss tidpunkt. Det ger stora skillnader i hyresnivåer. Särskilt i tider av stor bostadsbrist, som nu.

Anonym sa...

André,

Alla applåderar att ni ÄNTLIGEN gått med på att differentiera hyrorna efter objektivt synbara skillnader i boendet. (kalla det "inte marknadshyra" om du vill).

Sedan åkte hyrestaket. Hyran har inget tak. Inget stop uppåt alltså

Därtill så är det så att privatvärdarna är likvärdig part vid förhandnlingarna. Inga kommunala bostadsbolag som bromsar.

Låt mig summera:

1. Läget skall påverka hyran mer
2. Inget hyrestak
3. Privatvärdarna likvärdig part.

...å så släppte de EU domstolen / fastighetsägarnas talan mot den svenska hyrsmodellen.

Är det så att de eller ni fått som de vill? Är det nu ett nytt hyressystem som kommer?

Är det kanske så att de som ni kallar "hyresgästernas värderingar" i resten av världen kallas utbud och efterfrågan? Dvs det som många vill ha kommer att kosta mer och vice versa?

Visst - kalla det vad du vill. Men i verkligheten är det det marknadshyra. Och dyrt kommer det bli.

Anonym sa...

Hej Andrè

Jag kan bara hålla med "undrande" som beskriver allt mycket bra.

Ja det gör nog alla förutom HGF - som ägnar sig åt ordlekar och semantik.

Journalister sätter sig, som här inte in i vad som egentligen gäller, de vill bara ha smaskigaga rubiker. Typ RÄDDADE FRÅN MARKNADSHYRA ETC. De vill sälja lösnummer....

Experterna på området är väl ni som gör allt för att behålla era jobb och som man ser här gör ni allt för att undvika ordet marknadshyra. De andra experterna fastighetsägarna höjer gärna upp hyrorna utan att media talar om marknadshyror. Ingen vill väl ha ett mediadrev emot sig.

Den som står med svarte petter är hyresgästen.

Vänlig hälsningar
Jonas

Anonym sa...

Läget?
-Jo tack bra!
Så har det vanligaste svaret sett ut när vi möter varandra i vardagen.
Idag är framtiden redan här. Ombildningssugna värderar och fördelar parametrar i husen. Hyresgästföreningen och fastighetsägarna ritar kartor och fördelar bokstäver över regionen.
Några vill att besluten ska konsekvensutredas och förankras oavsett varifrån frågan om villkorsförändring ställs.

Då visar det sig att en sak är gemensam för dem som talar för kollektivet hyresgästers bästa. Viljan att genast etikettera människor boende i allmännyttan.

Aktivistgrupperingar,extremister och "bara innerstadsbor" tillhör numer beskrivningar i luften av de som tillhör hyresgästkollektivet.

Det är inte konstigt alls att oron är stor i Stockholm. Vi talar om vår verklighet i Stockholm. Och om de beslut som fattas om oss.

Anonym sa...

Jag tror stockholmarnas oro kommer visa sig överdriven. Här i Göteborg fungerar vårt system relativt bra och de lyckliga innehavarna av centrala lägenheter har fortfarande väldigt låga hyror. Sedan att man aldrig kan få tag på en av dessa lägenheter är en annan femma.
mvh fredrik

Anonym sa...

Barbro - i DDR betalade ingen hyra. Vilket bra hyressystem va?

Vill minnas att de kallade det "planhyra".

HGF kallar det "bruksvärde".

Det är alltid bäst att kalla saker vid deras rätta ord.

Nu blir det efterfrågan och läget skall avgöra. Det kallar alla utom HGF "marknadshyra".

Barbro Engman sa...

Hej anonym med DDR hyrorna. Jag tänkte att jag skulle försöka svara men uppriktgt sagt förstår jag inte vad du menar.
Vad har DDR med saken att göra? Det låter som om de menar att bruksvärdehyra är det samma som planhyra som är detsamma som ingen hyra alls.
Det som nu ska bli är det som varit nämligen bruksvärdehyror. Om man inte gör någon förändring i bruksvärdessystemet hur kan det då bli något annatän det vi haft?
Det är inte läget och efterfrågan som ska styra, vad har du fått det ifrån? Var står det? Om man tittar på regeringens OH bilder som de presenterade på presskonferensen så står det tvärtom att efterfrågestyrda hyror är borta, det finns inga förslag om det.
Man ska kalla saker vid deras rätta namn, i Sverige har vi och kommer att ha bruksvärdehyror!