13 november 2009

Se presskonferensen live här!


Se presskonferensen om allmännyttans villkor och hyrorna live här. Klockan 11.00.

Det går även att se presskonferensen i efterhand genom att klicka på länken ovan.

UPPDATERAT: Ekot om allmännyttans villkor och hyrorna här.

TT (i Aftonbladet) här.

SVT här.

DN här.

Hem & Hyra här.

I SvD här.

44 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Jaså nu censurerar ni alltså på bloggen alltså?

Tål ni inte debatt och att granskas?

För kära i makten och pensionspengarna?

Barbro Engman sa...

Jo då alla tas in utom de som skriver om bajskorvar

Anonym sa...

Bra - då kan du lägga tillbaka kommentaren utan detta då.

Det är sakfrågan som är viktigt. Den som ni undviker och smiter undan.

Liknelsen var den att man måste kalla en sak vid sitt rätta namn. SPelar ingen roll om det heter "Koch" eller "Stockholmsmodell".

Er kräftgång är ett svek mot medlemmarna och båda förslagen är i princip samma sak.

Varför undanhåller ni detta faktum från era medlemmar - och alla andra som "drabbas" av era sk "hyresförhandlingar"?

Anonym sa...

Återigen. "Även en polerdad bajskorv är en bajskorv".

En "3/4 Koch" lika illa som "stockholmsmodellen".

Även fast ni bytt namn på förslaget så kommer folk att få flytta.

Barbro Engman sa...

Det är väl bättre att försöka beskriva vad man tycker istället för att hålla på med en massa tillmälen. I alla fall för mig som förmodas svara skulle det underlätta om ni hade ett och annat sakargument.Ingen kommer att behöva flytta, det är bara så dåligt av er att försöka skrämma upp folk i onödan

Anonym sa...

Ja, frågan är nu, hur vi skall kunna få tillbaka tron på att Ni verkligen för vår (medlemmarnas) talan. Hade verkligen väntat mej en kommentar om Stockholmsmodellen i HGF tidning när kritiken var som hårdast. Men vad hände? Fullkomlig tydstnad av "högsta hönsen". Jag tvivlar ännu på om Ni inte har sålt Er för pengarna hyresvärdarna betalar Er. Skriver Er, för det är Ni anställda jag menar.
Hur skall Ni få upp förtroendet? TV reklam hjälper inte... hos mej..
Kim

Anonym sa...

Bra sagt Kim!

Det kokar ute i bostadslängorna!
Hyresgästföreningen ser inte till medlemmarna bästa längre.

Stockholmsmodellen kommer att bli förödande!

Eller låter detta som klassisk socialdemokratisk politik?

- Lägestillägg (A-K)
- Allmännytan inte normerande
- Privatvärdarna fullvärdiga förhandlingsparter
- De kommunala bolagen skall divas på affärsmässiga grunder.

Nej.. det låter mer som om Fastighetsägarna fått HGF att säga samma som dem.

I Malmö kostande "Malmömodellen" hyresgästerna mellan +30% upp till +70% extra i hyra!

I princip samma modell föreslås i "Stockholmsmodellen".

Är det "bra förhandlat" och att företräda sina medlemmar Barbro?

Korten på bordet nu!

Anonym sa...

Kokar i bostadslängorna? Det låter mer som en fantasi. Eller var kokar det någonstans?

Anonym sa...

Stockholmsmodellen är beslutad och kommer införas.
Vi kommer att få betala hyra i förhållande till läge. Det blir en sorts marknadshyra där efterfrågan kommer styra hyran, fast parterna kommer aldrig någonsin att kalla det marknadshyra.
Hyresgästföreningen vill dock gärna basunera ut detta som en seger, men frågan är om inte innerstadsbor med bra läge på sina lägenheter kommer sätta segerjublet i halsen när Stockholmsmodellen gör utslag.

Faktum är att hyresgästföreningen skrivit på ett avtal där de inte ens själva kan säga hur stora skillnaderna kommer bli. Det är skrämmande att binda hyresgästerna till ett avtal de inte har en aning om hur det kommer slå. Först kollar man konsekvenser, sedan tecknar man avtal om konsekvenserna av avtalet tilltalar. Hyresgästföreningen gör tvärt om. Det är horribelt!

Luttrad hyresgäst

Marianne Ramström sa...

Hallå! Koch:s utredning och Stockholms modellen är två helt skilda saker. Koch:s utredning gjordes på uppdrag av regeringen. Först den Socialdemokratiska och sedan den borgerliga som gav utredaren tilläggsdirektiv. Utredaren tittade på Sveriges bostadsmarknad i förhållande till EU:s olika direktiv och artiklar. Om regeringen skulle lägga fram de förslag som utredningen kom med så skulle vi verkligen få marknadshyror och det skulle vara förödande.Jag vet inte om de som skriver här har läst denna utredning, men det har jag gjort.

När det gäller Stockholmsmodellen
så tycker jag att Barbro och Terje har svarat på frågorna om denna modell. När det gäller lägesfaktorn så är det ju ingen ny faktor. Den har funnits med i bruksvärderingen i lagen under många år. Problemet har varit att byggåret och obland tillsammans med läget har fått för stort genomslag i hyresförhandlingarna. Nu kommer även de andra faktorerna som lägenhetens standard och fastighetens skötsel att komma med i bedömningen om hyrans storlek. Alltså är det inga nyheter som man hittar på. Allt finns reda i lagen. Det finns heller inget påskrivet avtal om hur hyrorna ska fördelas. Det är en förhandlingsfråga. Och först när Hyresgästföreningens förhandlingsdeligationer och bostadsföretgat har förhandlat och kommit överens, skrivs avtalet på. Alltså är det fritt fram för de förtroendevalda (som inte har någon ersättning) att jobba hårt för att få så bra avtal som möjligt för hyresgästerna. Man kan inte alltid få som man vill, men man kan jobba för att det ska bli så bra som möjligt.

Fear sa...

Om läget får större betydelse för hyrorna är ju det detsamma som en marknadsanpassnig av hyrorna.

Barbro Engman sa...

Jag tycker att Marianne skrivit en väldigt bra kommentar. Jag föreslår också att alla som vill diskutera Stockholms modellen gör det på Terjes blogg. Jag kommer ändå att hänvisa till honom. Jag skriver inte om Malmömodellen, Poängen i Umeå, Kvalitetshyror i Göteborg eller någon annan modell som används för att tillämpa bruksvärdessystemet. Vi har inga centraliserade förhandlingar, vi har lokala. Därför vet de allt om sina modeller ute i landet där de jobbat fram de eller där de som i Stockholm håller på att jobba fram och testa en modell.
Idag har det kommit många positiva reaktioner på den presskonferens vi hade med regeringen och de andra parterna. Jag hade dock räknat med att de anonyma skribenterna på min blogg skulle vara av motsatt åsikt.Det kokar inte i alls bostadslängorna. Tvärtom så vet de flesta vilka oerhörda konsekvenser de skulle ha fått om Mikael Kochs förslag att blivit verklighet. Nu blir de inte verklighet och det kan vi tacka våra medlemmar och förtroendevalda för som lagt ner ett enormt jobb på att få bort de förslagen. Tack för det.
Ingen kan veta hur en förhandling om hyrorna slutar förrän den är slutförd. Om man på förhand skulle kunna säga det vore det ingen förhandling. Idag sätts hyrorna i Stockholm mer efter läge och byggår än efter den standard och kvalitet lägenheterna har. Jag kan inte förstå annat än att det är alldeles utmärkt att man för in de andra faktorerna i bruksvärdessystemet också.

Anonym sa...

I malmö kostade "malmömodellen" +30 < 70% höjda hyror.

Samma modell som Stockholmsmodellen - men med ett annat namn.

Sedan kan ju HGF låtsas att det inte är så, men vi hyresgäster kommer att få betala dyrt för deras inkompetens och ordlekar.

Ner med pamparna!

Anonym sa...

Hej Anonym.
Stockholmsmodellen är tänkt att bidra till att säkra din och andra hyresgäster möjlighet att ha en hyresstruktur som speglar hyresgästernas allmänna värderingar
när det gäller att fördela de förhandlade hyrorna.
Tycker också att du skall läsa Mariannes kommentar ovan.
Terje

Fear sa...

En fri hyresmarknad avspeglar också "hyresgästernas allmänna värderingar". Om jag inte kan bo kvar pga. höga hyror spelar det knappast någon roll om det kallas marknadshyror eller "Stockholmsmodellen." Att låtsas som att en modell där läget får en mycket större betydelse är detsamma som ett där det har mindre betydelse är knappast ärligt mot oss medlemmar.

Mvh

Fredrik Larsson

Barbro Engman sa...

Idag kommenterar DN på ledarsidan det förslag som presenterades i fredags.
"Visst finns det planekonomer i Sverige. Några verkar faktiskt hålla till i regeringskansliet. När Mats Odell igår presenterade "den största bostadspolitiska reformen på många år" visade det sig att det där med utbud och efterfrågan inte är så viktig.
I den nya reformen finns inga förslag för att låta efterfrågan styra hyrorna. Därmed kommer marknaden för svartkontrakt att fortsätta att blomstra. Någon ökad nybyggnation av hyresrätter i attraktiva områden är heller inte att vänta.
Än så länge får vi vänta. Både på hyresrätter och på politiker som förstått det där med utbud och efterfrågan"

Barbro Engman sa...

Först förhandlar vi hyran dvs den totala hyressumman för samtliga lägenheter. Resultatet av den förhandlingen är helt avgörande för hyresnivån. Den totala summan ska sedan fördelas på lägenheterna utifrån deras bruksvärde. Hur olika faktorer ska viktas gentemot varandra är givetvis en fråga där det finns många olika synpunkter. Men det finns sätt att fastställa vad som är "hyresgästerna allmänna värderingar". På hyresnämndens hemsida finns en uppräkning av vilka faktorer som ska spel roll för hyran där står bland annat att "husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet". Det vore intressant att veta om ni som har invändningar tycker att "husets allmänna läge" ska ha någon betydelse eller inte.Vilken betydelse ska det i så fall ha?

Henric sa...

En anonym skrev en bit upp:
"Eller låter detta som klassisk socialdemokratisk politik?"
Detta följdes av några punkter som kritiserade det nya förslag till hyressättning som presenterats.

Hyresgästföreningen är partipolitiskt obundna. Det finns även hyresgäster, som många av dem är medlemmar i HGF, som tillhör och/eller röstar på andra partier än (s). Tro det eller ej.

Något behövde hända på hyresmarknaden. Både politiker och fastighetsägare ansåg att en förändring krävdes. HGF såg då till att det inte blev så dåligt för hyresgästerna som Koch:s förslag hade inneburit, utan arbetade istället fram en modell som innebär mindre allvarliga konsekvenser för oss som hyr sin bostad. Jag anser att det hade varit ett större svek mot hyresgäster och medlemmar om HGF inte hade agerat i denna frågan, och ett värre förslag hade blivit verklighet.

Tänk på att olika människor, har olika politiska uppfattningar, även hyresgäster. Tänk på att både regering och fastighetsägare ville se en förändring. Tänk på hur illa det hade kunnat gå om HGF inte agerat. Kort sagt: Tänk efter lite...

Anonym sa...

Hyresgästföreningen Stockholm vägrar tala om vilka nivåer de förhandlat fram till oss hyresgäster utan svamlar bara att "de inte vet".
Kort sagt: de vet inte vad de skrivit på för avtal till hundratusentals hyresgäster!
Obegripligt svagt.

Avgå Terje Gunnarsson om du inte kan förklara för oss vad vi har att förvänta oss för nivåer på hyrorna! Hur mycket ska det skilja mellan innerstad och förort?

Barbro Engman sa...

Hej du anonym. Terje har en egen blogg. Där har han svarat många gånger.

Terje sa...

Hej du anonyme medlem.
Låt mig klargöra följande.
Vi har inte skrivit på något avtal om hyror eller hyresnivåer.
De förhandlas fram av våra förhandlingsdelegationer som består av förtroendevalda medlemmar från bostasområdena i det bestånd som de förhandlar och beslutar om.
Däremot har den högsta beslutande delen av regionen, vårt fullmäktige beslutat att vi skall jobba vidare med att systematisera hyrorna utifrån Stockholmsmodellen.
Regionstyrelsen och jag som styrelsens ordförande har ett uppdrag från fullmäktige att driva fullmäktiges beslut.

Så här har jag svarat tidigare:
Du har helt rätt när du skriver att Stockhlmsmodellen kommer att införas. Det är inte märkvärdigare än att hyrorna i till exempel Nynäshamns, Haninges, Södertäljes kommuner är systematiserade när det gäller fördelning av det totala hyresuttaget i bostadsbolagen. Glöm inte bort att hyrorna skall även fortsättningsvis förhandlas och beslutas av våra förhandlingsdelegationer som består av hundratals engagerade förtroendevalda.
När det gäller ditt påstående om marknadshyror vill jag peka på att det är hyresgästernas värderingar som styr, helt enligt bruksvärdessystemet. Vad vi nu gör är att vi ytterligare förstärker hur lägenhetens standard och fastighetens standard skall påverka hyresfördelningarna utifrån hyresgästernas generella värderingar inte som nu nästan enbart det geografiska läget och byggår.
Till sist vill jag påminna om att det är ett stort och tidskrävande arbete som vi nu ger oss in i. Det kommer ställa stora krav på alla parter under säkerligen 8 - 10 år. Det rör sig om mer än 100.000 lägenheter som skall poängsättas och i många fall besiktigas. Ett arbete som skall säkerställa hyresgästernas värderingar och boende.
Terje

Anonym sa...

Bruksvärdessystemet = huset ska bara bära sina kostnader och hyran får inte sätta hur högt som helst (allmännyttan vägledande).
Marknadshyra = läget (m a o efterfrågan) avgör hyran, attraktiva lägen kostar mer än mindre attraktiva.

Stockholmsmodellen = högre hyreshöjningar till mer attraktiva lägen. Allmännyttan ska drivas affärsmässigt.

Vad tycker du att Stockholmsmodellen mest liknar?

Terje sa...

Suck!
Först förhandla totala hyresuttaget sedan fördela utifrån hyresgästernas värderingar=bruksvärdessystemet och helt enligt gällande lagstiftning.
Terje

Fear sa...

Så Terje. Skillnaderna mellan hyror i attraktiva områden såsom innerstaden och mindre attraktiva områden kommer inte att bli större än tidigare?

Som jag fattar det är ju poängen med "Stockholmsmodellen" att byggåret får stå tillbaka för läget. Dvs. hyressättning kommer mer likna den som skulle ske på en marknad.

Det är ju märkligt att det nya systemet är så likt det gamla men ändå så viktigt att få igenom.

Mvh
Fredrik Larsson
Södermalm

Anonym sa...

Re: den 15 november 2009 09:26 den 15 november 2009 09:26

"Först förhandlar vi hyran dvs den totala hyressumman för samtliga lägenheter. Resultatet av den förhandlingen är helt avgörande för hyresnivån. Den totala summan ska sedan fördelas på lägenheterna utifrån deras bruksvärde"

Barbro är helt klart en planekonom av den gamla skolan. Alla hyresgäster är brickor i HGFs spel.

På agendan nu är att
* "rädda vad som räddas kan"
* Bibehålla egen makt
* Rädda de fin-fina lönerna på kansliet
* Rädda de fin-fina pensionsavtalen på kansliet

... bara inte medlemmarna var så kråångliga.. så skulle det gå så enkelt

Lise sa...

Re: Terje den 15 november 2009 20:50


"Terje Gunnarson sa...
Suck!
Först förhandla totala hyresuttaget sedan fördela utifrån hyresgästernas värderingar=bruksvärdessystemet och helt enligt gällande lagstiftning.
Terje"

Visst är det jobbigt när folk säger emot Terje? När det inte blir som du blir "bara för att DU säger det"?

Lyssna på medlemmarna och gör som de säger! Ni för dem bakom ljuset.

Stockholmsmodellen är den s-t-ö-r-s-t-a förändingen av hyressystemt på över 40 år!

OCh flosklerna om att hotet om "marknadshyran" är borta och att "Hyresgästernas värderingar skall styra"

Hör du inte att det motsäger sig självt? Utbud och efterfrågan Terje - öppna en bok och läs.

Kalla det marknadshyra, polkagris-hyra, lägeshyra... etc etc - eller vad du vill.

Barbro Engman sa...

Snälla Lise och alla andra som skriver om Stockholmsmodellen och som har frågor till Tetrje, skriv på hans blogg.terjegunnarson.blogspto.com

Barbro Engman sa...

I departementspromemorian utredning (sid 9) anges "Detta innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen …." Precis som du säger Cecilia går utredningens uttalande att tolka som om förslaget i den delen skulle vara en förändring och att regeringen anser att de allmännyttiga företagen enligt nu gällande regler lyder under självkostnadsprincipen. Detta är dock missvisande och skrivningen leder därför tankarna fel. En mer korrekt skrivning hade varit ”Genom detta klargörs det som sedan länge har gällt, att självkostnadsprincipen inte gäller för de allmännyttiga bostadsföretagen”.

Bakgrunden till detta är följande: De allra flesta experter, inklusive lagstiftaren själv, är överens om att självkostnadsprincipen inte gäller eller har gällt för de allmännyttiga bostadsföretagen sedan länge. Frågan om självkostnadsprincipen och de allmännyttiga bostadsföretagen har varit föremål för diskussion sedan många år. Utan överdrift är de flesta experter på område överens om att självkostnadsprincipen inte har gällt eller gäller för dessa företag, framför allt SKL (Sveriges kommuner och landsting). Detta har också varit lagstiftarens uppfattning. I ett uttalande redan 1994 i förarbetena till kommunallagen uttalade regeringen ”I detta ligger enligt vår mening också att de allmännyttiga bostadsföretagen inte omfattas av självkostnadsprincipen” (prop 1993/94:188, sid 83). Domstolar har i flera avgöranden bekräftat att dessa företag inte omfattas av denna princip (t ex kammarrättens i Stockholm i mål nr 4919-03. Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd). Detta har fått till följd att kommunerna och de allmännyttiga bostadsföretagen under en lång rad av år också agerat utan att vara bunden av denna princip. En annan sak är att Hyresgästföreningen under flera år har försökt få stöd för att principen skall gälla för dessa företag, dock utan framgång.

Lise sa...

SV: Barbro Engman den 16 november 2009 10:02

Problemet är bara att Terje släpper bara igenom kommentarer som passar honom. Det är mest bekvämt för honom.

Så vi tar det här istället - för HGF vill väl ha den "öppna och demokratiska" debatt som ni så ofta pratar om - eller?

André Johansson sa...

Ny artikel i Bofast om hyressättningen i Umeå. Kan kanske vara intressant för den här debatten.

http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/17/1/?item=art_art-s1/794&group=art_art_grp-s1/2

Anonym sa...

Tänk om ni HGF pampar ägnade er åt ert jobb istället för att sitta här och blogga!!

André Johansson sa...

Okej, men mitt jobb är bland annat mediebevaka och sprida intressanta bostadsartiklar.

Anonym sa...

André

och hade du läst artikeln du refererade till (som du spred i syfte att ta litet utav pressen från Terje och Barbro) så skulle du se att den modellen bäddar för godtycke och svågerpolitik.

Därtill kan man ju notera att HGF misslyckats t-o-t-a-l-t i att förmedla den "fantastiska Stockholmsmodellen" till stockholmarna.

Antingen är folk totalt korkade och dumma i huvudet.

Eller så är det så att den inte är så bra - trots att ni säger det igen och igen och igen...

Du behöver inte svara - bara reflektera.

Henric sa...

Anonym: Borde det inte ses som "pamparnas" jobb att även kommunicera utåt mot både medlemmar och icke-medlemmar av HGF? Ett bra sätt att nå många, är via webben och exempelvis en blogg.

Henric sa...

Anonym: Sen förstår jag inte riktigt varifrån du får att stockholmarna inte hört talas om stockholmsmodellen. Jag träffar dagligen hyresgäster som är både medlemmar och icke-medlemmar av HGF, och nästan alla har hört nyheterna om marknadshyror kontra stockholmsmodellen. Ingenstans har jag mött lika mycket klagomål som från ett par individer bland kommentarerna på Barbros blogg...

Anonym sa...

Henric

"Marknadshyra", "lägeshyra", "glädjehyra" - det är semantik ni ägnar er åt.

Det är innehållet i modellen som är det viktiga. Och det är inte bra för oss som bor i Stockholm. Det är katastrof!

Men - jag inser att det inte går fram till er att vi protesterar. Det är klart redan.

Konstigt att ni inte drar öronen åt er när både den borgerliga majoriteten OCH hyresvärdarna står och applåderar och berömmer er för jobbet... - medans era medlemmar rasar och går ur föreningen.

Men ja.. analys är inte er grej. Det understryks vädigt tydligt i Björn Alfredsson's bok "Folkrörelse i fritt fall".

Men den har ni missat också va?

Henric sa...

Anonym: Det är mycket mer än semantik som skiljer stockholmsmodellen från marknadshyra, men dessvärre verkar inte du ha läst förslagen tillräckligt. Hur var det med analys?

Sen att hyresgästerna klagar så mycket som du påstår, har jag inte märkt av. Jag träffar som sagt hyresgäster dagligen, i Stockholm, och en enorm majoritet är positiva till HGFs arbete kring hela denna fråga. Jag har ingen exakt koll på hur många medlemmar som har gått ur pga detta, men det är många fler som blir medlemmar tack vare det goda arbete som utförts.

Anonym sa...

Henric - oj, den tog den.
Vi behöver ju inte bli osams över detta, men det har fundamentalt fel.

Malmömodellen som ligger till grund för Stockholmsmodellen kostade Malmöborna höjda hyror med +30% upp till 70%.

I Stockholmsmodellen pratas det om 30%.

Visst visst.. över några år, men hur mycket mer utrymme har folk?

Och lönerna ökar inte i närheten av hyresökningarna.

Att ni sedan väljer att kalla det något "tryggt" och "säkert" som "systematiska hyror" är just semantik.

För i verkligheten - där folk betalar hyra och skall betala där blåser det kallt nu.

Henric sa...

Anonym: På vilket sätt tog den? Upplevde du mitt inlägg som irriterat? Det var inte menat så. Jag försökte mer vända på din retorik där du tycks ta på dig att prata för alla hyresgäster, när jag i själva verket upplever en precis motsatt verklighet från den du beskriver.

Danke! sa...

Björn Alfredsson's bok "Folkrörelse i fritt fall". Mindre smickrande för HGF

Anonym sa...

Nog ska man skilja Stockholmsmodellen från riksreglerna. Fast dom har två saker samma.

1.Det påstås finnas grundliga underlag och genomgångar av vad de kommer att innebära. Men jag kan inte hitta dessa någonstans på hemsidan.

2. Båda innebär mera marknad.

Varför ska vi ha mera marknad? Har inte mera marknad i byggsvängen och bostadssvängen bara lett till att det blivit dyrare och för lite?

Så varför föreslå ännu mera marknad.

Jag vill bo, inte vara marknad eller affärsområde.

Stefan L

Anna i Stockholm sa...

Och att Barbro "får bara bra mail" till sin mailbox kanske har att göra med att det är kollegor och bekanta som mejlar - medans vi medlemmar och drabbade tvingas sitta på bloggar och kommentera?

Ja just det - så ska jag gå ur HGF också. Vägrar betala till era löner och pensioner och pamp-fasoner! Ni gör ju inte rätt för pengarna!!

Henric sa...

Anna i Stockholm: Tror du verkligen att Barbro skulle påstå att hon bara får bra mail, och att det endast skulle vara från kollegor? Lite mer tilltro till andra människor får man väl ändå ha? Det är nämligen fritt fram för alla att även maila till Barbro, då hennes mailadress finns på HGFs hemsida.

Tråkigt att du vill gå ur HGF när organisationen trots allt nu satt stopp för marknadshyror som skulle kunna dra iväg hyrorna något enormt i Stockholm. Dessutom omförhandlas just nu hyrorna inför nästa år, tack vare att HGF bad om detta då ränteläget är lågt. Med andra ord gör HGF mycket rätt för pengarna från oss medlemmar.