19 februari 2010

Bygg nytt – bygg för ungaIdag fyller Barbros blogg två år! Det firar vi med den sista bloggvikarien för denna gång, Elsa Reimerson från jagvillhabostad.nu. På måndag är Barbro Engman tillbaka och bloggar som vanligt.
-----------
Ni har hört det några gånger nu. Drygt en miljon unga människor, födda i slutet av 1980- och början av 1990-talet, har eller ska snart börja försöka ta sig in på bostadsmarknaden. I storstadsregionerna och på högskoleorterna – dit unga både förväntas och väljer att flytta –
råder galopperande bostadsbrist, vilket bland annat visar sig i att 216 000 unga mellan 20 och 27 saknar eget boende idag.

Utan bostäder kan inte företagen rekrytera ny arbetskraft, rörligheten på arbetsmarknaden hämmas, tillväxten minskar, satsningarna på fler högskoleplatser faller platt och den framtida tillgången på högutbildad arbetskraft hamnar i fara. Dessutom mår folk rejält risigt av stressen det innebär att flytta ofta och ständigt vara osäker på sin bostadssituation. Med 500 000 förstagångsväljare, och 1,3 miljoner väljare under 30, lär bostadsfrågan bli het i riksdagsvalet i höst.

Dagens bostadsbrist beror på att det byggs för lite, och att det har byggts för lite i snart 20 år. Om vad det beror på råder delade meningar, men det är inget snack om saken – byggandet måste öka. Men bostadsbyggandet måste också varieras mer. Vi behöver nyproducerade
bostäder med priser och hyror som unga har möjlighet att betala.

”Unga” är naturligtvis ingen homogen grupp, men en gemensam nämnare är den taskiga ekonomin. Lägre inkomster, osäkrare anställningsvillkor och mindre sparat kapital gör unga till en utsatt grupp på bostadsmarknaden, och unga har svårt att stå sig i konkurrensen. I
städer eller kommuner med bostadsbrist ligger unga sämre till än andra grupper, och fler kommuner rapporterar bostadsbrist för unga än som uppger att de har generell brist på bostäder.

Jagvillhabostad.nu har i flera projekt undersökt och visat på möjligheterna att pressa produktionskostnaderna, bygga mer yteffektivt och hitta nya synsätt på boende och bostäder. Vi strävar hela tiden efter att komma vidare, hitta fler lösningar och fler konstruktiva
förslag på hur bostadssituationen för unga kan förbättras. Under 2010 kommer vi att titta närmare på de gemensamma nämnarna mellan unga och studenter, och de liknande svårigheter som dessa (till viss del överlappande, men ändå olika) grupper möter på bostadsmarknaden. Vi
kommer också att anordna tävlingen Hemuppgiften, där arkitektstuderande får i uppdrag i att hitta nya lösningar på bostadsbristen bland unga.

Jagvillhabostad.nu är en plattform för unga som vill påverka sin egen och andras bostadssituation. Vi är är den konstruktiva blåslampan, plattformen för kreativt engagemang och de som kommer med innovativa lösningar för framtidens boende. Genom breda samarbeten, unik sakkunskap och ständigt framåtblickande strävar vi mot ett samhälle där alla har möjlighet att välja sitt boende.Elsa Reimerson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu

Inga kommentarer: