06 maj 2011

Hallå där moderaterna, jobbpolitik och bostadspolitik hänger ihop


Igår beskrevs återigen hur ett företag inte kan rekrytera personal på grund av den tilltagande bostadsbristen (se klippet från ABC ovan).

Idag träffas 1500 moderater i Karlstad. De kommer säkerligen att prata jobbpolitik. Men de kommer lika säkert att avstå från att prata bostadspolitik.

Det kan förefalla märkligt och det är precis vad det är.

Hyresgästföreningen är som vanligt på alerten och idag har vi en debattartikel i Värmlands Folkblad.

Om nu moderaterna var på resande fot igår och missade tv-inslaget så får de en påminnelse om hur jobbpolitik och bostadspolitik hänger ihop.

25 kommentarer:

Anonym sa...

Länken krånglar!

Anonym sa...

Barbro, om det nu är så att jobb och bostad hänger ihop, vilket rätt mycket talar för att det gör, vad är då prioriterat? Är det viktigast att lobba för att det byggs ett stort antal nya lägenheter, som är färdiga för inflyttning på många års sikt? Är det kanske inte bättre att göra vissa saker som kan viss effekt i närtid, som t. ex. liberalisera hyresmarknaden så att resurserna utnyttjas effektivt? Det är högst sannolikt att flera lägenheter inte kommer ut i omsättning därför att det finns ett värde i att sitta på ett förstahandskontrakt. Man lämnar inte ifrån sig lägenheten när man flyttar. Särskilt gäller det väl äldre lägenheter med reglerad, låg hyra? Incitamentet att sitta på hyreslägenheter för framtida behov, upphör om hyrorna motsvarar betalningsviljan i det befintliga, äldre beståndet. Bostäder blir då lediga. I ett sådant system överväger man nog inte storskaliga rivningar, som är fallet nu i Dalarna, tror jag. Det känns som ett gigantiskt slöseri med gemensamma resurser, att skattesubventionera byggen som efter 30 år måste rivas, därför att ingen efterfrågar bostäderna. Ett utmärkt ytterligare exempel på hur illa dagens bostadssytem fungerar och vilka avarter det medför. I stället borde ni öppna upp för att avreglera hyresmarknaden på alla ledder och breddar, samtidigt som ni lobbar för fler nybyggen.

//Jesper

farbror Frej sa...

BE: "De kommer säkerligen att prata jobbpolitik. Men de kommer lika säkert att avstå från att prata bostadspolitik."

Oviljan att se samband ger sig även till känna på andra håll. I artikeln "Mindre shopping framöver" (E24) kunde man läsa följande:

"Bolån och energikostnader gräver djupa hål i våra plånböcker. Det blir med andra ord allt mindre kvar att shoppa loss för. Att konsumtionskakan till och med kan krympa är inget landets butikskedjor vill höra talas om..."

Alltså "avstå från att prata om" samt "vill inte höra talas om". Huvudet i sanden i bägge fallen.

Nu menar någon ;-) att marknadspris-modellen inom bostadspolitiken alltid löser problemen. Typ:

Priserna ökar = "för dyrt" = färre köpare. Priserna minskar = "dags att slår till" = fler köpare. Alltså bopriset (eller hyran) balanserar sig till "rätt nivå".

Problem uppkommer när spekulations- och pyramidspelsförväntningar blandar sig in i ekvationen. Typ:

Priset på aktier/guld/bostäder ökar (Boom) = just DÄRFÖR ökar efterfrågan. Priserna rasar (Bust) = just DÄRFÖR minskar efterfrågan.

Googla "FinancialSense Boombustology" och tanka ner författarintervjun (i mp3-format) utifrån boken "Boombustology". Intressant och lyssningsvärd intervju.

Anonym sa...

@farbror frej

Det handlar egentligen inte ettt dugg om att ha ett system som undviker problem och kriser, men att undvika att ha ett system som är oförmöget att ta sig ur den kris som systemet har försatt hyresmarknaden i under tjugo år. En marknadslösning är inte utan upp – och nedgångar heller, men återhämtningsförmågan är alltid hyggligt snabb. Den dynamiken är helt frånvarande i dagens system. På samma sätt är krisen i sak densamma idag som för tjugo år sedan. Skillnaden är bara att den årligen förvärras. Att tro att dagens problem löses genom mer av samma medicin som i grunden orsakat problemet, visar på en försvinnande liten sjukdomsinsikt.

//Jesper

Laszlo sa...

"jobbpolitik och bostadspolitik hänger ihop."
Det känns för mig in i huden! När M och alliansen med Hyresgästföreningen goda minne, "renoverar" min lägenhet mot min vilja! Tvångsförflyttning á la Stalin så kallad evakuering och hyreshöjning som följd! Men det är en självklarhet att plåga hyresgäster för att byggsvängen ska ha sysselsättning!

Anonym sa...

Jesper... Skulle du möjligen kunna tänka dig att jobbpolitiken gynnas av att städer och kommuner i Sverige har en "buffert" av bostäder, gärna hyresrätter? Hyresrätter är bra, de skapar en lättare rörlighet då uppsägningstiden är tre månader (oftast). Uppsägningstiden för arbete är ju också i regel tre månader. Men då skulle nog småföretagandet också komma igång mycket mer. Detta vill ju alliansen? Eller hur...

Anonym sa...

@anonym 12.17

Frågan är nog inte vad regeringen vill eller inte vill, utan hur man löser ett problem som är aktuellt samt förebygger att samma situation uppstår igen. Av historien vet vi att reglerade sektorer inom ekonomin fungerar dåligt. Visst kan det behövas ett visst överskott av hyreslägenheter, men varför inte utnyttja det som finns och frigöra inlåsta resurser? Liberalisera andrahandsuthyrning m.m. Kolla på städer som London och New York. Där finns gott om bostäder att hyra och inflyttningen till dessa städer är inte liten. Det är visserligen dyrt om man vill ha samma standard som här på Manhattan, men det är inte samma sak som att marknaden fungerar dåligt. Tvärtom, den fungerar mycket bra där.

//Jesper

Anonym sa...

@Jesper
Varför jämför du med London och New York? Stockholm, Göteborg och Malmö för att ta exempel, kan inte jämföras med de städerna då folkmängden är avsevärt mindre än i de två förstnämnda.
Hyresrätten är nordiskt fenomen, då ska vi också tänka i de banorna. Det här med att marknadsliberalisera tror jag inte på då det kommer att innebära att det är vissa som skor sig den som behöver...

Anonym sa...

Ta Oslo då, Anonym! Det ska bli intressant att se dig jämföra Stockholm och Oslo! Kör hårt!

mvh
Jonas

Anonym sa...

@anonym 14.27

Hyresrätter finns överallt där det går att hyra en lägenhet eller ett rum. Det ingår i begreppet ”rätt att hyra”. Där finns ingen skillnad mellan Norden och världen utanför. Skillnaden kan mer bestå vad man väljer att fylla i begreppet. Att jämföra med London eller NYC har inget med folkmängden att göra, utan med det faktum att de har en fungerande hyresmarknad med en växande befolkning och ekonomi. Det här med att vissa skor sig är inget specifikt för marknadssystem. I kanske högre grad förekommer det i reglerade system, där transaktionerna sker i skymundan. Marknadslösningar är ju till sin natur öppnare. Det är inget problem med att vissa blir rika på att tillgodose behov. Däremot är det ett problem att vårt hyressystem inte kan tillgodose behov, oavsett prissättning.

//Jesper

Magnus Persson sa...

Eftersom både röda och blåa socialister velat att man inte ska kunna tjäna pengar på hyresrätter, så får man inte heller några hyresrätter. Krångligare än så är det inte.

Och Barbro tillsammans med resten av HGF tycker att det är bra så, precis som Borg och Reinfeldt...

Anonym sa...

Dina inlägg är mycket bra skrivna, Jesper.

Så bra att varken Terje (i synnerlighet), Barbro eller HGF-pellejönsen Frej inte klarar av att svara på något av dom!
HGF-folket saknar kort och gott vettiga argument!

farbror Frej sa...

"Så bra att varken Terje (i synnerlighet), Barbro eller HGF-pellejönsen Frej inte klarar av att svara på något av dom!"

För det första så tycker jag att vi måste få bort "Babsandet" och "Pellejönsandet" från bloggen, så fort argumenten tryter. Den typen av onödiga tillmälen kommer alltid uteslutande från rabiata BR-fantaster. Bläddra bakåt i bloggen för att konstatera detta faktum.

För det andra har jag ingen annan anknytning till HGF, än den att jag är än medlem i mängden, oavsett om ni vill tro det eller inte.

För det tredje så tycker även jag att jag sällan får seriöst svar på tal. Jag skrev att den s.k. marknadsmodellen, som alltid anses leda till "naturligt" och "rätt" prisläge, lika ofta leder till det rakt motsatta - som en följd av en rad orsaker som de seriöst intresserade (?) kan ta del av i ovan nämda författarintervju (BoomBustology). Kul vore det med någon intelligent reflektion - men icke.

Dessutom funderar jag lite över hur fenomenet "slumlords" kan existera på oreglerade hyresmarknader världen runt, trots att den mindre bemedlade hyresgästen alltid är fri att flytta till något billigare alternativ? Vi vet ju alla att den "fria" och "oreglerade" marknaden alltid tillhandahåller ett rikt och brett utbud av olika alternativ, i allehanda prislägen, väl anpassat till var och en som behöver. Eller hur?

http://hubpages.com/hub/Abuse-of-Power-Slumlords-and-Their-Victims

Anonym: "Av historien vet vi att reglerade sektorer inom ekonomin fungerar dåligt."

Av historien vet vi ÄVEN att oreglerade sektorer inom ekonomin fungerar dåligt. Så där står vi alltså.

Citerat: "Stockholm har ju tidigare haft marknadshyror. Fram till första världskriget var bostadsmarknaden helt oreglerad. Vi var då kända för att ha världens högsta hyror. Men då var väl bostäderna exceptionellt bra? Nej, de ansågs vara bland de sämsta i västvärlden. Detta resulterade i en extrem trångboddhet med åtföljande sjukdomar och sociala problem. Vid varje högkonjunktur uppstod en extrem bostadsbrist, där barnfamiljer fick bo i skjul, vedbodar eller t o m under bar himmel i Lill-Jansskogen. Kommunen tvingades gång på gång ingripa och inkvartera bostadslösa i skolor och tillfälliga nödbostäder. Allt medan de nationalekonomiska professorerna slet med frågan varför de skyhöga hyrorna inte stimulerade byggherrarna att bygga massor av nya bostäder, som teorin sa att de skulle göra. (Varför själv sänka priset på en vara som man kan få mycket betalt för?) Är det någon som längtar tillbaka?"

Nu menar någon att det är att gå onödigt långt bak i historien. Konservativa och marknadsliberaler är annorlunda (läs bättre) i dag än då (typ nya Moderaterna?). Men det säger man inte om människorna i andra sammanhang. Varken människan eller samhället kan någonsin förändra sig i verkligt progressiv riktning. Bättre att acceptera och arbeta för status quo.

Jesper: "Det här med att vissa skor sig är inget specifikt för marknadssystem."

Ja, där har du nog rätt. Det har med människans ofärdiga, egennyttiga och kärlekslösa sidor i mentaliteten att göra. Men då gäller det att faktiskt erkänna grundproblemet i det egna medvetandet. Och vilja få bukt med ogräset där, snarare än att ödsla tid på att vattna och göda det.

Jesper: "I kanske högre grad förekommer det i reglerade system, där transaktionerna sker i skymundan. Marknadslösningar är ju till sin natur öppnare. Det är inget problem med att vissa blir rika på att tillgodose behov."

Vi har just upplevt begynnelsen av en tilltagande internationell finanskris, med start 2008, som just kännetecknats av en lång förhistoria av avregleringar, från Reagan/Thacher och framåt. Mycket skit har kommit upp till utan. Att tala om "Marknadslösningar är ju till sin natur öppnare" skorrar i detta sammanhang oerhört ihåligt.

www.sonyclassics.com/insidejob/site/#/trailer

Med kunskap botas kommunisten sa...

som alltid Fabulator Frej - det man inte kortfattat kan förklara är smörja.... essäer... utflytande gegga.

Du är någon form av mästare på det.

Verkligheten sa...

Ekonomin går som tåget, bopriserna på god nivå och den sittande regeringen löser både boendefrågan och jobbfrågan.

Varför är Hyresgästföreningen emot att man löser problem och att folk får det bättre??

(Jo för att man är inte en del av lösningen och man förlorar mångmiljonbelopp på att problemen löses)

farbror Frej sa...

"det man inte kortfattat kan förklara är smörja...."

Jag efterlyste en intelligent reflektion i förra inlägget.

"Ekonomin går som tåget"

En god samhällsekonomi är frukten av historiska vägval. Resultatet av dagspolitiska vägval därimot bedöms bäst i framtidens backspegel.

"bopriserna på god nivå"

Det är de väl knappast för dem som köper i dag? Vem vill bli sittandes permanent med 85% belåning år ut och år in - dvs endast 15% från negativ eget kapital? Nää, bopriserna måste nog stiga ytterligare, för att nytillkomna köpare OCKSÅ ska känna sig trygga.

"och den sittande regeringen löser både boendefrågan"

Ge konkreta exempel på att bostadskön minskar - inte svepande besvärjelser.

"och jobbfrågan."

http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning

Programinfo: "Del 16 av 20. När alliansen vann valet 2006 skulle det bli slut på låtsasjobben som dolde arbetslösheten - lösningen blev det som kallas Fas 3. Uppdrag granskning om verkligheten bakom den stora reformen av svensk arbetsmarknad. Programledare: Jannes Josefsson."

Anonym sa...

@anonym 22.01 6 maj

Tack för det! Alltid trevligt med uppskattning;-)

//Jesper

Anonym sa...

Terje bloggar om att HGF är på flotta konferensanläggningen Skepparholmen i helgen.

Exklusivt värre alltså.

Ett rum på Skepparholmens konferensanläggning kostar 2500 kronor per natt.
Lunchen kostar 219 kronor.
Flott värre! Hur många skulle ha råd med det?

Det finns många förmåner för Hyresgästföreningen att slåss för när kriget mot ombildningarna ska utkämpas.

Anonym sa...

Jesper

Att ta New York som exempel på en väl fungerande fri och helt avreglerad hyresmarknad är nog lite tveksamt. Om jag inte misstar mig helt har New York en ganska strikt hyresreglering sedan 1940-talet. Om hyresmarknaden funkar bra i New York, som du verkar tycka, är det kanske pga att den är reglerad

Anonym sa...

Verkar finnas ett allmänt behov att läsa på om New Yorks hyresmarknad. Inga rätt hitintills.

Anonym sa...

@farbror frej m.fl.

Nu skall vi försöka hamna rätt i debatten. Med reglering avses alltså prisreglering. Alla marknader lyder under någon form av reglering, ramverken för hur marknaden kan fungera. Poängen är främst att prisreglerade marknader fungerar dåligt. Ingen skulle idag påstå att bilar skulle bli mer tillgängliga och ha högre kvalitet generellt, om vi reglerade bilpriserna. Det hela är mycket enkelt, prisreglering leder till brist och kösystem. Köerna göder korruption, eftersom det råder konkurrens om utbudet. Frågan blir då, skall vi ha mer av samma som har orsakat sammanbrottet, eller gå över till en metod som fungerar bättre.

NYC har vissa hyresreglerade fastigheter, Rent Control. Det stora flertalet fastigheter omfattas inte av den regleringen, utan där sätts priserna fritt efter vad betalningsviljan klarar. Om man nu vill ha vissa inkomstsvaga grupper boendes centralt, är den modellen betydligt mer tilltalande. Den förstör inte marknadens funktionssätt, vilket vår modell gör. Om du tittar runt på nätet, finns ganska mycket att välja bland om du vill hyra någonstans att bo i NYC. Att situationen inte är så här har sin självklara förklaring. Anders Borg har nyligen förklarat att det är hyresmarknadens funktionssätt som skall vara fokus för regeringens insatser på hyresmarknaden. Var och en kan ju fråga sig vad han vill åstadkomma.

//Jesper

Anonym sa...

Jesper. det jag reagerade mot var att du använde just New York som exempel på en hyresmarknad som fungerar tack vare sin fria hyressättning.

Du säger nu att New York visserligen har en hyresreglering men att den endast gäller en liten del av hyresmarknaden och att den i varje fall är bättre än den svenska.

Jag tycker inte den reglerade hyresmarknaden verkar vara så liten i New York, snarast tvärtom.


http://www.nyc.gov/html/hpd/downloads/pdf/Executive-Summary-2008.pdf

Anonym sa...

Anonym, var hittar du uppgifterna om att den reglerade hyresmarknaden inte är så liten i New York?

Anonym sa...

@anonym 10.22

Vad du eller jag tycker är liten eller stor reglering är relativt. Faktum kvarstår att i sthlm är hyresmarknaden totalt prisreglerad, vilket den inte är i NYC. Största andelen hyreshus är inte prisreglerade. I NYC är alltså hyresmarknaden partiellt reglerad. Frågan gäller inte egentligen om man skall ha vissa reglerade hus för inkomstsvaga grupper. Det kan man mycket väl ha, men det måste vara undantag, vilket också är fallet i NYC. Om du är där, ser du mängder med annonser om lägenheter att hyra. Det saknas i sthlm. En funktion av regleringen. Om man vill ha inkomstsvaga grupper i centrala lägen, kan man mycket väl tillgodose det med särskilda hus för sådana grupper. Att prisreglera samtliga hyreshus för att tillgodose önskemål om blandad befolkning, är minst sagt over kill, särskilt som systemet fungerar dåligt. Rent Control-husen i NYC saknar inte heller vår problematik med kö-mygel m.m.

//Jesper

Anonym sa...

Anonym. Uppgifterna framgår av olika rapporter från Nëw York city rent Guidelines board bland annat.

Av en rapport, bifogar länken, från 2010 framgår att äganderätter i NYC uppgår till 1,1 milj. HYresrätterna är 2,1 milj till antalet. Av hyresrätterna är ca 780000 oreglerade medan drygt 1,3 milj är hyresreglerade på olika sätt.

http://www.housingnyc.com/downloads/research/pdf_reports/10HSR.pdf

Jesper: om jag läser rätt i den bifogade rapporten är den helt dominerande delen av hyresmarknaden reglerad i NYC. Det är alltså fel att påstå som du gör att den största andelen har fri hyressättning. Min grundläggande invänding var att du använde just NYC som exempel på en väl fungerande hyresmarknad på grund av att hyressättningen är fri där. Jag konstaterar bara att du har fel i det påståendet.