24 maj 2011

Mambo, Kombo, Iblandbo, Smygbo och Dumbo

Sv%C3%A5rt%20f%C3%B6r%20unga%20att%20hitta%20egen%20bostad

Märkliga boendeformer uppstår när bostadsbristen slår till med full kraft. Unga vuxna, inte tonåringar, utan vuxna som tänker sig att jobba, skaffa familj och leva ett eget självständigt liv tvingas istället bo kvar hemma.

Om de inte blir Dumbo förstås, dvs låter sig luras att betala på tok för hög hyra, eller blir Smygbo eller Kombo.

Kombon bor med en kompis och lever ett något drägligare liv än Smygbon, som får smyga in och ut för att att inte upptäckas eller störa lägenhetsinnehavaren.

Hyresgästföreningen har undersökt hur de unga vuxna har det på bostadsmarknaden sedan 1997. För varje år blir det värre.
Av någon för mig okänd anledning så får den här typen av kunskap inte fäste. Det verkar som statistik över antalet födda barn inte når beslutsrummen. Men rätt var det är så står de där, vuxna och utbildade med drömmar om ett härligt liv.

Ett eget boende är grundelementet i en vuxen människas liv. När det saknas återstår det att bo lite si och så, flytta runt mellan andrahandsboende och vänta på bättre tider.

Under tiden regeringen klurar på tillfällighetslösningar av olika slag och innehåll fortsätter ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Ett effektivt sätt att minska antalet tillgängliga bostäder för just unga vuxna.

Här följer istället fyra konkreta förslag som skulle förbättra situationen för unga vuxna (särskilt för den majoritet som vill bo i hyresrätt).

- Åtgärda det stora skattetryck som hyresrätten lever under jämfört med villor och bostadsrätter. I dag skiljer det 2 000 kronor i månaden i skatt mellan en hyresrätt på 100 kvadratmeter och en villa som är lika stor, enligt en rapport Hyresgästföreningen tagit fram tillsammans med SABO och Fastighetsägarna.

- Sluta misskreditera hyresrätten – både i ord och i handling. Politikers uppgift är inte att rangordna boendeformer. Politiker måste i stället börja se hyresrätten, villan och bostadsrätten som goda boendeformer som kompletterar varandra.

- Inför låg moms på hyran. Det gör att fastighetsföretagen kan dra av ingående moms i sina bolag. Slutsumman blir en lägre hyra för hyresgästen.

- Stimulera byggandet av nya hyresrätter. Ett sådant stimulanspaket måste innehålla åtgärder för att förbättra konkurrensen inom byggbranschen, nödvändiga justeringar i plan- och bygglagen och ett förändrat skattetryck på hyresrätten.

Inga kommentarer: