02 maj 2011

Intet om bostadspolitik på 1 maj

1 maj, bostäder, bostadsbrist, bostadspolitik och behöver byggas bostäder. Googlar man på olika kombinationer av dessa ord så går man mot ett säkert nollresultat.

Det kan ju hända att det slunkit med någon bostadspolitisk ansats i något 1 maj-tal som ännu icke nått google, det kan inte uteslutas. Hör av er i så fall så ska jag omedelbart lägga in det.

Samma nollresultat blev det tyvärr när dagens pressklipp landade i inkorgen.

Om Håkan Juholt hade stannat kvar i Borlänge över natten och om han hade fått tag i Borlänge Tidning vid frukosten, så hade han exempelvis kunnat läsa att det råder brist på bostäder till unga i sex av Dalarnas 15 kommuner.

Det hade ju varit en bra lokal vinkel på ett växande samhällsproblem.

Jag är 100 procent övertygad om att bostadsbristen förr eller senare blir så påtagligt besvärlig inte bara för enskilda individer utan också för att den kommer att påverka tillväxt och utveckling negativt. Och då kommer den att ta sig in i 1 maj-talen med flera meningar.

I alla fall måste de politiker av alla kulörer som värnar om framtiden lägga på ett kol vare sig de pratar på 1 maj eller på andra ställen.

I politiken jobbar man med mantra.

Vård, skola och omsorg var ett sådant som höll i sig länge. Det beskrevs också som att politiken vilar på dessa tre ben. Det var många som jobbade för att få med ett fjärde ben, bostaden, så att det skulle bli mindre vingligt.

Begreppet utanförskap hörs inte lika mycket längre. Nu står jobbpolitiken i fokus som i sin tur bygger på arbetslinjen som spiller över på skattepolitiken och sjukförsäkringen.

Så nog har det betydelse vilket mantra som är dagsaktuell. Det leder både tanken och politiken.

Alla nu använda mantra kan med fördel förses med tillägget bostad.

För jobb och bostad är förutsättningar för varandra liksom utbildning och bostad.
Ingen tillväxt och regionalutveckling utan bostäder.

Så det så.

7 kommentarer:

Anonym sa...

I Staffanstorp protesterade man mot utförsäljningen av allmännyttan.
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article1455729/S-villiga-att-stodja-folkomrostning-om-utforsaljning.html

Peter Nilsson

Anonym sa...

Tom politikerna verkar ha tröttnat på att kämpa mot bromsklossarna på bostadsmarknaden. dvs bruksvärdesprincipen och HGF.....

Synd för oss svenskar.

Du borde ju vara nöjd Barbro ni har cementerat fast ett riktigt dåligt system som bara gagnar er själva! Grattis.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Hej Barbro!

Här i Örebro har bostadsfrågan synts något inför omvalet den 15 maj. Vänsterpartiets flygblad domineradese helt av frågan, men fler partier lyfter fram den. Alltid något! Sen är det små symboliska tält i rondellerna och skyltar om att studenterna behöver bostad. Där vet jag inte vem som ligger bakom. Den 4 maj kl 18-20 i OP-skolans aula ska S och M ha dialogmöte med oss som bor på norr och ska rösta igen. Vet hyresgäster som ska dit, bl a jag:) Ha det gott i vårkylan.

MVH Emma R E

Anonym sa...

Så här står det på ett pressmeddelande från HGF, Sthlm. Jag slås av att allt handlar om att vara ”mot”. Ingenstans står det vad HGF är för. MOT bakgrund av detta känns HGF som en organisation MOT tiden. Istället för att kämpa en förlorande strid, bidra med vad ni kan för att utveckla och förbättra. Nu verkar det mest som att frysa tiden, uppnås den bästa av världar. Med en känsla för sakernas tillstånd, är dagens situation helt och hållet en produkt av den modell ni vill försvara till varje pris. Mina kommentarer under varje punkt.

Ta strid mot nuvarande bostadspolitik
• Mot att fortsätta bygga om, med nära marknadshyror som resultat
Så ägaren av en fastighet har inte rätt att disponera sin egendom efter vad som är mest rationellt för ägaren? Inskränkningar i äganderätten för en hyresvärd är en av de stora drivkrafterna bakom ombildningarna. It takes two to tango.
• Mot att låta privatvärdarna fortsätta ombilda sina 55 000 lägenheter i innerstaden
D v s att hyresvärdarna skall ha ett omsättningsförbud på sina fastigheter så länge försäljning sker till brf? Kan inte ett moratorium av nybildandet av nya brf:er utan fastighetsinnehav vara ett alternativ?
• Mot att 45 000 allmännyttiga hyresrätter bara i Stockholm ombildas
Eftersom dessa bolag är aktiebolag, är ägaren fri att på samma vis som en annan privat ägare, förfoga över sin egendom. Dessutom får bolagen bra betalt, medel som kan användas för nyinvesteringar i nya fastigheter. Det är inte mindre diskriminerande att dessa hyresrätter endast tillkommer vissa hyresgäster när de är allmännyttiga.
• Mot att stimulera andrahandsboende till ockerhyror
Ocker definieras i avtalslagen och brottsbalken. Att at ut en hyra som motsvarar betalningsviljan är inte i sig ocker. Det är normalt i de flesta fall. Släpps hyrorna fria generellt, finns nog skäl att tro att hyrorna i mindre attraktiva miljonprogram t o m sänks.
• Mot att ge övriga boendeformer ROT-avdrag på hittills över 15 miljarder, men för hyresgästerna ingenting
Det är skillnad på att äga och hyra. Är det rimligt att införa något liknande för den som hyr sommarstuga? Risk och förtjänst hänger ihop. ROT avser förbättringar på egendom man själv äger. Är det meningen att hyresgästen skall få avdrag som sedan tillgodoräknas hyresvärden i form av förbättrad standard? Skall hyresgästen få ersättning av hyresvärden för förbättringsarbetet vid avflyttning eller? Vem tillhör den utförda åtgärden? Skall hyresgästen ha separationsrätt? Ni får nog finna er i att vara hyresgäst medför vissa fördelar och vissa nackdelar. Det ingår i helheten. Det här förslaget om ROT är dimmigt, minst sagt.


//Jesper

Camilla, Bredäng sa...

vem skulle på fullt allvar söka medlemskap i en organisation som har en egen agenda och stämmer sina egna medlemmar i tingsrätten?

Oroad medlem Kungsholmen sa...

Barbro!

När nu bara 10% av stockholmarna vill bo i Hyresrätt, vore det inte rätt av er att verka för att man reglerar verkligheten så att den stämmer överrens med det?

Jag vet att du får fin lön (105.000kr/mån) för jobbet, men är det inte medlemmarnas vilja som räknas i första hand?

Erik Edwardson sa...

I Höganäs demonstrerade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans och en av parollerna var Värna allmännyttan! Anledningen är att den styrande högeralliansen i Höganäs vill sälja ut stora delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Höganäshem.