12 april 2012

Ärendeförteckning regeringssammanträde 2012-04-12

Idag är det torsdag och regeringssammanträde. På ärendelistan hittar man:

Kommittédirektiv

Översyn av be skattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Fi2012/

Föredragande:

statsrådet Borg

Vad föredragande Borg har med i direktivet är ån så länge skrivet i stjärnorna. Men en sak kan man ändå glädja sig åt. Regeringen erkänner nu att det finns en obalans i beskattningen. Gott så. Huruvida denna obalans kommer att åtgärdas fullt ut och om regeringen lyssnat på SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen får vi veta idag på ett regeringssammanträde nära dig.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Vänta nu Barbro.
Du skriver; Regeringen erkänner nu att det finns en obalans i beskattningen.

Var kan man se detta? Är detta ren lögn från din sida?

Regeringen säger ju inget om några obalanser. Däremot skall de diskutera skattelagstiftningen av olika boendeformer.

Var hittar du att de nämner att det finns obalanser?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Barbro, där har du fel. Ett utredningsdirektiv innebär inte alls att ngt sakförhållande - skatteorättvisa i detta fall - konstaterats. Däremot visar det att saken skall utredas och mycket väl därigenom kan vederläggas. Det är inte osannolikt att utredningen när skattesakkunskapen kommer in på allvar avvisar er gemensamma skrift på avgörande punkter.

Fastighetsägarna tycker bl a att hyresgästerna betalar hyresvärdens kapitalkostnad (sic!) och därmed skall ha rätt till ett avdrag! Frågan är om hyresvärdarna därmed går med på att själva bli av med sin avdragsrätt för dennna kostnad? Man kan ju inte dra av samma kostnad två gånger! Får se vad Remissinstanserna - t ex Skatteverket - kommer att skriva och om inte verkets remissvar väger tyngst, trots allt.

//Jesper

Fredrik sa...

Hyra ut bostadsrätten till marknadspris! Hurra!

Regeringen gör ett toppenbra jobb!

Barbro Engman sa...

Fredrik ledsen att göra dig besviken men man får inte hyra till marknadspris.
Formeln är bostadens marknadsvärde multiplicerat med realräntan plus månadsavgiften plus 25% på månadsavgiften.

Anonym sa...

Tacka Jesper för lektionen nu, Barbro.
Du har mycket att lära där.

Anonym sa...

Bra att det underlättas för bostadsrättsägarna.
Tänk rätt, tänk bostadsrätt!

Barbro Engman sa...

Jonas och Jesper, så här skriver regeringen.

"Kommitteén ska lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder"

Anonym sa...

Barbro, står inget om att obalanser finns. Inget om vilka specifika skatteområden förslag skall lägga på. Sedan skall remissinstanserna säga sitt. Generellt tillstyrker aldrig Skatteverket förslag som rubbar balansen och tilltron till skattesystemet. Era förslag ligger dessvärre på flera punkter inom det området.

//Jesper

Anonym sa...

"Kommitteén ska lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder"

Okej, och var står det att det finns en obalans?

Kan det inte vara så man vill förbättra något för att just öka utbudet av hyresrätter. Det är i alla fall det som står.
Det ståt INTE att hyresrätten är i skattemässig obalans mot andra boendeformer.


Det här med obalanser har du hittat på själv.

Mvh
Jonas