02 april 2012

Kommunal laglöshet


”Vi har en ordning i Sverige där vi inte straffar kommuner som inte följer lagen”, säger Stefan Attefall (KD) med anledning av att kommunerna tar ut mer pengar än de får ur de kommunala bostadsbolagen. Se inslaget i Rapport här.

Man kunde ju också tänka sig att vi hade en ordning i Sverige där kommunerna följer lagen.

Det är närmast obegripligt att det inte är en självklarhet. Det är ett demokratiskt haveri att svenska kommuner inte tycker sig behöva följa lagen.

”Jag tycker att det här ska vara föremål för en lokal debatt även om jag naturligtvis tycker att man ska följa lagen”, säger Stefan Attefall.

I vanliga fall handläggs lagbrott i domstolar i detta fall ska lagöverträdelserna bli föremål för lokal debatt. Den debatten får Hyresgästföreningen föra ensam.

Det skulle ju inte vara i vägen om Stefan Attefall tog initiativ till en central debatt om det rimliga i att kommunerna är höjda över Svea rikes lag.

I Norrköping har Hyresgästföreningen organiserat kameraövervakning. Hyresgästerna har ombetts ta foton på sina lägenheter och fastigheter och sedan har vi skickat de till Lars Stjernkvist (S), kommunalråd med ett förflutet som ledamot i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, för beskådande.

Det mest naturliga vore givetvis att Lars Stjernkvist kollade på fotona och satsar de pengar bolaget har på att renovera, byta stammar och se till att husen är i gott skick. Men icke.

Lars Stjernkvist motiverar sina miljonuttag med att ”man som hyresgäst i ett kommunalt bostadsbolag faktiskt har en ägare som kan hjälpa till när det är riktigt bistra tider”.

Så nu när det inte är bistra tider så ska hyresgästerna ha det bistert för när det blir riktigt bistert kan ägaren tänka sig att hjälpa till.

Vore det inte smartare att se till att undvika de riktigt bistra tiderna genom att åtgärda bristerna nu när de går bra eller som Stjernkvist uttrycker det riktigt bra.

Om Lars Stjernkvist tror att ägaren kan hjälpa till i bistra tider så vill jag rekommendera honom att läsa lite i lagboken. Det strider mot EU:s stats- och konkurrensregler att som ägare ge stöd till de kommunala bostadsbolagen.

Brott med EU-reglerna kanske inte ses med samma blida ögon som regeringen ser på kommunal laglöshet.

Dessutom är det väl osedvanligt korkat att låta kommunal egendom stå och förfalla.

Inga kommentarer: