22 oktober 2012

Konsten att göra det dyrt att bygga


Igår rapporterade Rapport att kommunerna toppar Boverkets byggkrav med alldeles egna krav. Det bromsar byggandet och höjer produktionskostnaden med 10-15 procent visar den topphemliga rapport som SVT redovisade.Hundratusentals människor kämpar för att hitta en bostad. Men det gör de inte. Det får stora konsekvenser för individen och samhället.

Det kan alla numera skriva under på.

Det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret. Förutom att ställa egna krav på byggandet så grubblar många av dem också på hur mycket de kan få ut för sin mark.

När den som är beredd att bjuda över alla andra till slut får en markbit så kommer de bostäder som byggs där bara att kunna efterfrågas av det mest populära segmentet på svensk bostadsmarknad, de penningsstarka.

Vore kommunerna intresserade av att gå till botten men vad de själva bidrar med i ökade kostnader så kan de ge sig på innehållet i exploateringsavtalen, anslutningsavgifterna, taxor och avgifter. Då skulle de hitta många poster som går att ifrågasätta.

Nu i denna stund, 06.44 på måndag morgon, har 17 020 människor tackat Anders Borg på förhand i vår hyrskattekampanj.

Skattmästare Borg sitter på verkningsfulla instrument. Om han använder de vill säga. Om regeringen vill se lite byggkranar så kan man exempelvis ta bort hyrskatten.

För några stimulanser av annat slag för att få igång byggandet kan vi enligt bostadsministern glömma. Sådant är förbehållet krogbranschen och rot-branschen.

Antalet hyresrätter i Sverige ligger på samma låga nivå som i USA. Vi har en bild av att det finns mycket hyresrätter i Sverige. Det stämmer inte. Och färre och färre har det blivit efter den ombildningsvåg som dragit över delar av landet.

Men även ombildade hus måste underhållas och renoveras. Ekot rapporterar idag om de glädjekalkyler som gjorts för att det skulle gå att få med sig hyresgäster på en ombildning.

Man ska se upp med kalkyler vare sig de kommer från staten, kommunerna eller ombildningskonsulter. Annars blir det dyrt för de som ska betala slutnotan.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ombildningsvågen är fantastisk!
Hyresgästföreningen kastas ut och boendekostnaderna sänks! Briljant!

Barbro Engman sa...

Anonym,nu var det ju precis tvärtom med Ekots undersökning. De forna hyresgäster som fick glädjekalkalkyler och nu får fördubblade avgifter kanske inte tycker att det är fullt så fantastiskt som du tycker.

Daniel Carlenfors sa...

Eller, kan det vara så att vissa boendeformer premieras mer än andra av nuvarande lagstiftning?

Te.x Bostadsrätter, privata hus etc?

Anonym sa...

Boendekostnaden är fortfarande lägre än under hyrestiden. Det är viktigt att framhålla, Barbro.

Andreas sa...

Anonym: Jo men sen är räntan historiskt låg också.

Barbro: Angående nya bostäder så beror en del av problemet att kommunerna lägger resurser på fel bostäder, de vill bygga finare bostäder för att locka till sig högutbildade och välbärgade från andra delar av landet. Ett brott mot kommunallagen då en kommun inte ska lägga resurser på att locka till sig nya invånare förutom möjligen i de fall där det är stor avflyttning.

Dessa bostäder är dyra, speciellt under rådande bostadsbubbla. Det är svårt att få köpare och byggföretagen vill inte sälja under marknadspris.

Varför det inte byggs hyresrätter har du redan koll på ;)