25 oktober 2012

Vem blir schack matt i parlamentets spel om de bostadslösa?


Igår skrev jag att det är för bedrövligt hur regeringen omvandlar lagstiftningsfrågor till budgetfrågor för att kunna dra nytta av de särskilda regler som gäller statsbudgeten.

I DN sa Anna Kinberg Batra (M) att allt är en helhet, det går inte att bryta ut frågan om andrahandsuthyrning och tro att bara för att majoriteten var emot skulle det bli ett nej i riksdagen.

Det var igår det. Idag i DN kan man läsa att Sverigedemokraterna bytt åsikt.

Fast inte helt och hållet. Nu är de för två delar av regeringens förslag. De tycker att det är okej att ta ut ännu högre hyror i andra hand och ta bort rätten att få hyran prövad.

Så alla dessa, företrädesvis ungdomar med svag koppling till arbetsmarkanden och dåliga ekonomiska förutsättningar, som jagar andrahandsboende och som redan idag får betala dyrt för ska få det ännu besvärligare.

Så nu återstår det att se om regeringen är beredd att med stöd av Sverigedemokraterna trixa vidare i riksdagen och kanske nöja sig med att ”bara” släppa igenom försämringarna för hyresgästerna och lämna resten av förslaget.

Det blir spännande i morgon och se om det blir några nya försök att åstadkomma schack matt i parlamentes spel om de bostadslösa och deras villkor.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Bra!

Anonym sa...

Har du och Hyresgästföreningen problem med demokratiskt fattade beslut?

Anonym sa...

Du skyller höga hyror på något du kallar hyresskatt (är det hyrskatt när man hyr ex vis bil också?)

Här är anledningen till höga hyror: dåligt förhandlat!

Sedan september 2011 har hyrorna i Sverige i genomsnitt höjts med 2,6 procent. Och hur har det gått med den allmänna prisutvecklingen?

Jo, konsumentprisindex har bara ökat med 0,4 procent. Just det. På bara ett år har hyrorna ökat med 2,2 procent mer än konsumentprisindex!

Men det är faktiskt ännu värre!
Av konsumentprisökningen på 0,4 procent kommer 0,3 från hyreshöjningarna! Övriga priser har således bara ökat med 0,1 procent!

Och villaboendet har istället fått sänkta kostnader med 2,4 procent genom sänkta räntekostnader.

Alla fakta från Statistiska centralbyrån, pressmeddelande 11 oktober 2012.

Hyrorna har ju under en följd av år ökat snabbare än andra priser. Men till och med det senaste årets utveckling ger underlag för en ordentlig hyressänkning.

Hur ser du på detta, Barbro? Så jobbigt att censurknappen blir den bekväma lösningen?

Anonym sa...

Du skyller allt på hyresskatt, men hyresgästernas största problem är hyreshöjningarna långt över kpi år efter år.
På 15 år har hyran för en etta i Stockholm ökar över 50 procent mer än kpi under samma tid. Där ligger det största problemet, Barbro!

Hur agerar du för att komma tillrätta med detta? Oavsett om en hr och en br startar på samma kostnadsnivå, skenar hyresrätten iväg senare och det på grund av ett område som är er huvudsakliga uppgift: hyresförhandlingar för hyresgästerna.

Censur nu?

Anonym sa...

Hur ser du på att hyrorna ökar med mycket mer än kpi år efter år?
I Stockholm har hyran för en etta på 15 år ökat med mer än 50 procent över kpi.
Det är inte så bra gjort av de som är att satta att förhandla (och har betalt för det).

Det vore trevligt med svar för en gång skull. Tack på förhand som du själv tycker om att uttrycka dig...

Anonym sa...

Hur det går i hyresförhandlingarna verkar inte vara något som är prioriterat hos dig...

Barbro Engman sa...

anonym, i min blogg skriver jag det som jag är inblandade i och som jag tycker hör hemma i just min blogg. Bloggen är ingen allmän frågelåda där jag förmpdas svara på allt som rör sig i denna stora organisation. när det gäller hyresförhandlingar så är de lokala. jag förhandlar inet en enda hyra någonstans. Det gör alla de hundratals hyresgäster och förhandlare som förhandlar med varje enskilt bolag för sig. Jag vet alltså inte varför hyran i en specifik etta i Stockholm har ökat i hyra. Det måste varje förhandlare svara på vilka skäl som funnits till det.
Jag är övertygad onm att alla de som företräder hyresgästerna gör sitt allra allra bästa för att hålla hyrorna nere trots höga hyreskrav.
Men givetvis är jag bekymrad över det tuffa läge som råder i förhandlingarna. konstigt vore annars. Vi jobbar som sjutton för att bli allt vassare.

Anonym sa...

Läs Mitt i-tidningen som Terje länkade till för en tid sedan.
Det är inte "en specifik" etta utan en större undersökning.

Att höjningarna skenar med hgf som passiv part är illa.

Satsa på att göra det ni direkt kan påverka bra. Som hyrorna. Ni sitter ju vid förhandlingsbordet...

Men det är kanske roligare att gapa och skrika hyrskatt för att avleda uppmärksamheten från svaga förhandlingsresultat...
Det du kallar hyrskatt kan hgf dock inte direkt påverka annat än via valsedeln och där förlorade ju hgf och vpk.