03 mars 2008

Extreme home makeover

Lönsamhet, lönsamhet och lönsamhet ska i fortsättningen vara den enda ledstjärnan i bostadspolitiken.

I helgen har Svenska Dagbladet berättat om vad som står i utredningen om allmännyttan. Förslagen innebär en total omgörning av bostadspolitiken och skulle lätt platsa i den amerikanska såpan "Extreme home makeover". Med den stora skillnaden förstås att när de boende kommer hem till sina omgjorda hem i tv-såpan blir de glatt överraskade. I den svenska varianten är det tänkt att bli tvärtom.

Kommunerna som tillkom för att kunna ta tillvara medborgarnas intresse ska nu vända på hela alltet och undvika det som kan gynna medborgarna.

"I den affärsmässiga modellen (som de förespråkar) förhindras emellertid de kommunala bostadsaktiebolagen från att sätta övergripande samhällsintressen framför sina egna ekonomiska intressen."

Jo, det är sant så står det i den statliga utredningens förslag. Kommunerna ska förhindras att sätta samhällsintresset i första rummet! Man häpnar.

I kap 10 sid 13 klargörs det hela ytterligare:

"Förutom att de kommunala bostadsaktiebolagen ska sträva efter den hyresnivå som ger bästa lönsamhet ska de vara kostnadseffektiva och inte ta på sig kostnader som inte är företagsekonomiskt motiverade. De kan således inte ha underhåll på en omotiverat hög nivå och inte heller ådra sig kostnader för t.ex. lekplatser eller verksamhet av social karaktär, om dessa inte bidrar till en bättre lönsamhet".

Och på sidan 16 fortsätter det:

"Ett affärsmässigt kommunalt bostadsaktiebolag får vidta åtgärder av social karaktär endast om det på viss sikt kan förväntas bli minst lika lönsamt för bolaget att vidta åtgärden som att avstå från den".

Vad ska man säga? Tiden är ur led kan man till exempel säga.

To be continued.

Inga kommentarer: