16 mars 2008

Packat och klart

här sa Mats Odell i riksdagen den 7 mars (ur riksdagens protokoll):

”Jag har varit på olika håll i Sverige. Särskilt intressant har det varit att besöka det allmännyttiga bostadsföretaget i Malmö, MKB. Där har man för ett antal år sedan tillsammans med hyresgäströrelsen tagit fram den så kallade Malmömodellen. Där har man inte mindre än 180 olika parametrar som man använder för att bedöma hyran. Det har bidragit till att hyresgästerna själva har fått vara med och värdera vad utsikten, standarden på lägenheten och så vidare är värda. Sedan har man gemensamt satt en hyra.”


Mats Odell gillar uppenbarligen Malmömodellen. Det gör de i Malmö också.

I Sydsvenskan igår skrev Sonny Modig, VD för MKB, och Christina Wessling, regionchef för Hyresgästföreningen i södra Skåne bland annat:

”Låt Malmömodellen, principen för hyressättning i bostadsbolaget MKB, vara vägledande när det gäller hur hyrorna i hela landet skall sättas i framtiden.

Hyrorna i Sverige sätts enligt bruksvärdessystemet. En del av systemet, bruksvärdesprincipen, anger att hyran skall bestämmas till ”skäligt belopp”, men säger inget om vilken hyresnivå som skall finnas på en ort eller vilka hyresskillnader som skall finnas mellan olika lägenheter. Det är parterna på hyresmarknaden som skall fastställa hyrorna inom ramen för förhandlingssystemet.

Vi kan inom ramen för gällande lagar ta ansvar för viktiga frågor på Malmös bostadsmarknad.”


Just det, den modell Odell är så överförtjust i har utvecklats inom ramen för nuvarande lagstiftning och inom ramen för förhandlingssystemet. Det har modellerna i Göteborg, Gävle, Norrköping, Linköping, Umeå m fl också gjort.

I utredningen om hyrorna som den 18 april landar i Mats Odells knä står att läsa:

”Vid våra studier av EG-rätten har det inte heller framkommit något som talar för att
bruksvärdessystemet som sådant skulle vara oförenligt med EG-rätten.”

Så då är väl det hela klappat och klart:

1. Vi har redan en lagstiftning som funkar
2. Mats Odell gillar hur den tillämpas
3. EG-rätten har inget att invända
4. Alla gillar bruksvärdessystemet
5. Ingen vill ha marknadshyror (utom centerns ungdomsförbund, Fredrick Federley och fastighetsägarna)

Så låt oss slippa en statlig reglering av hyrorna. Man ska väl inte ändra på ett vinnande koncept.


Bredvidläsning för den vetgirige:


Vad är bruksvärde?

Med en lägenhets bruksvärde menas vad den är värd om man jämför med likvärdiga lägenheter. För att en lägenhet ska betraktas som likvärdig måste man ta hänsyn till ett antal faktorer som lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering. Andra viktiga faktorer är förmåner knutna till lägenheten: tillgång till hiss, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage och biluppställningsplats. Även faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet.

Bruksvärdet ska bedömas objektivt. Det innebär att bruksvärdet inte bedöms utifrån vad en enskild hyresgäst anser vara värdefullt utan från vad som är bra för hyresgäster i allmänhet. Bruksvärdet är inte ett mått i pengar utan ett mått på hur lägenheten och fastigheten fungerar för hyresgästen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Större missuppfattning än att "de i Malmö gillar Malmömodellen" är svår att finna. Tyvärr är det bara Fastighetsägarna och Hyresgästföreningens tjänstemän som står bakom modellen som införts bakom ryggen på samtliga hyresgäster. Vi som bor i hyresrätt i Malmö tycker inte om denna hyreshöjningsmodell och inte heller på det sätt som den införts. Missnöjet är stort i Malmö.