26 mars 2008

Hyresgästförening ala New York

Marknadshyrorna tar över i New York skriver Svenska Dagbladet idag. De boende i Bronx har samlats i mötesrum 440 i Academy of Medicine för att enas om en åtgärdsplan. För när marknaden ska sätta hyrorna då blinkar varningslamporna.

De är inte många på mötet och de har en lång väg att gå men enas till slut om en plan: ”där det inte bara ska finnas minst en ledare som kämpar för frågorna i varje kvarter utan även en ombudsman i varje hyreshus”. Klassiskt grepp, i alla tider har människor organiserat sig när det mörknar i omgivningarna.

Igår var det debatt i riksdagen om risken för marknadshyror i Sverige. Allt som läckt ut från utredningen om hyrorna talar nämligen sitt tydliga marknadsspråk. Läget måste slå igenom på hyrorna ännu mer än det redan gör, fastighetsägarna måste få tjäna mera pengar, hyrorna ska höjas tills köerna är borta, efterfrågan ska styra hyrorna, allmännyttan ska drivas ”enligt principen om den privata marknadsinvesteraren” osv.

Hyrorna kommer att skruvas upp - och ni kommer att få flytta, sa en av deltagarna i New York.

Rapport hade ett inslag om Agneta i Uppsala som skulle få sin hyra höjd med flera tusen i månaden om det blir som den statliga utredningen föreslår. Hyrorna kommer nämligen att skruvas upp och Agneta kommer att få flytta. Hon hade redan börjat förbereda sig.

Det finns ingen risk för marknadshyror sa Mats Odell igår, inget parti vill ha marknadshyror. Frågan är vad de vill ha för slags hyror, de nuvarande vill de i vart fall inte ha. Ingen förespråkare för lägre hyror har ännu trätt fram.

Man anar att en klassisk variant av omdöpning är i antågande. I samma stil som när kalhyggen blev föryngringsytor och städerskor sanitetstekniker ska nu marknadshyror bli....

Kalla det vad ni vill säger jag. Snus är snus om än i gyllene dosor.

Inga kommentarer: