25 mars 2008

I villfarelsens tid

När bilen rullade av Gotlandsfärjan igår skickade bloggcoachen sms om att P1 skulle ägna sig åt bostäder. Det visade sig vara ett strålande program där det framförallt blev tydligt att man genom tiderna har tänkt stora tankar om bostäder. Precis det som är meningen med bostadspolitik. Under många år hade riksdagen nämligen ett mål för bostadspolitiken:

”Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.”

Husen och städerna utformades efter detta. När exempelvis TBC var den stora folksjukdomen byggdes husen högt nära skogen och fönstren gick att öppna i alla väderstreck.

För den idag förhärskande folksjukdomen: ”den som har flest prylar när han dör vinner”, har riksdagen formulerat en ny bostadspolitik:

”Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.

Det är sådana formuleringar som gör det möjligt för Mats Odells utredare Mikael Koch att föreslå att allmännyttan ska drivas ”enligt principen om den private marknadsinvesteraren” och att hyrorna ska vara efterfrågestyrda.

Inga kommentarer: