22 maj 2008

Meningen med föreningen

Fastighetsägarna är för tillfället väldigt upprörda. De misstänker att vi i all hemlighet gillar bostadsbrist och annat elände. Annars skulle ju vår maktposition hotas!

– Är det så illa att föreningen är orolig för att deras maktposition skulle urholkas om hyresmarknaden skulle fungera så väl att bostadsbristen försvann och att det fanns ett utbud som motsvarar hyresgästers efterfrågan, skriver Per-Åke Eriksson i sin krönika.

Ja, vad ska man säga om detta. Jag vet inte hur man ska läsa för att få detta till ett exempel på ett sakligt och konstruktivt inlägg.

Fastighetsägarna vill ha högre hyror och högre vinster. För detta har de en egen förening, ett näringspolitiskt program och de slåss för sina intressen. De anmäler Sverige till EU för att den vägen se till att hyrorna kan ta sig uppåt, de lobbar för sina intressen i regeringskansliet, de bedriver opinionsarbete. Inget konstigt med det. Det är det som är meningen med den föreningen. Det som blir problematiskt är när fastighetsägarna också gör anspråk på att företräda hyresgästerna och tillhåller oss vad som är lämpligt att säga.

Att driva fastighetsägarintressen verkar uppenbarligen vara okej på alla sätt och vis. Att driva hyresgästintressen verkar däremot inte vara okej på något vis alls. Det uppfattas rent av som oartigt och sårande på sina håll.

Per-Åke Eriksson anser uppenbarligen att vi borde invänta hyreshöjningar och en försvagad förhandlingsposition genom att inta en mer tillbakalutad och ”sansad” hållning. Mer i linje med den analys fastighetsägarna gjort. I deras värld är det självklart att allt elände beror på för låga hyror och att vi står i vägen för hyresgäster som vill betala mer i hyra. Nu kan det ju tänkas att det går att göra andra analyser.

Fastighetstidningen beskriver det hela som en dragkamp mellan hyresgästerna och fastighetsägarna och det är väl korrekt. För även i fortsättningen måste vi ha ett system som förmår ta hänsyn till alla intressen. Fastighetsägarnas intresse av högre vinster måste vägas mot hyresgästernas berättigade krav på rimliga hyror och trygghet. Kring detta pågår nu en dragkamp.

Men regeringen måste få den ekvationen att gå ihop. Det är väl det som är meningen med den tredje modell som lanserats av SKL. Även vi har skrivit till utredningen med begäran om att utreda en tredje modell, så det vore väl ingen dum idé att sätta igång med lite ekvationslösning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, det är sådant som i propagandasammanhang kallas "Fiendens fiende". Fastighetsägarna försöker framstå som hyresgästernas vän och utmåla Hyresgästföreningen som hyresgästernas fiende.

Det är en taktik som inte tar hänsyn till Hyresgästföreningens uppfattning om bostadsbrist eller om associationen är korrekt eller verklig. För propagandamakaren Per-Åke spelar det ingen roll. Det viktiga är att framställa sig själv som hyresgästernas vän.