27 maj 2008

Äntä könstigt 2

Idag rapporterar DN om en kraftig nedgång av byggandet. Färska siffror från SCB visar ett minskat bostadsbyggande på 20 procent jämfört med förra året. Småhusbyggandet har minskat, flerbostadshusbyggandet har minskat, radhusbyggandet har minskat och kedjehusbyggandet har minskat.

Nu väntar 10 000-kronorsfrågan på ett svar: Hur kan det komma sig att småhusbyggandet minskar, att radhusbyggandet minskar, att bostadsrättsbyggandet minskar och att kedjehusbyggandet minskar?

Hur mycket man än spanar ser man nämligen inte skymten av någon Hyresgästförening på dessa marknader. De finns ingen organisation alls som envisas med att slåss för rimliga hyror och det finns inget hyrestak som skydd för de boende. Allt som sägs förstöra alla möjligheter till byggande av hyreshus lyser med andra ord med sin frånvaro. Det finns inget annat än marknaden och alla dess mekanismer. Allt borde vara frid och fröjd. På dessa marknader har man verkligen chansen att visa om marknadens välsignelsebringande mekanismer fungerar.

Men några sådana bevis ser inte dagens ljus. Hus byggs inte, priserna sjunker inte och bostadsbristen minskar inte.

Änta könstigt?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant poäng men jag undrar om man verkligen kan påstå att dessa marknader är "rena" då de onekligen påverkas av skevheten som följer av hyresregleringarna.

Som ung lundastudent vars framtida arbetsmarknad ligger i Stockholm så ser jag med förskäckelse på hur hyresgästföreningen agerar i dessa frågor. Förstår inte riktigt vad det kan bero på om det inte kanske är så att ni har definierat ert uppdrag som att det bara omfattar dagens medlemmar och struntar i oss som snart ska göra inträde på hyresmarknaden.

Om inte hyresregleringen försvinner, hur i hela fridens namn skall jag lyckas få en lägenhet i Stockholm? Som jag förstått det så ligger kötiderna på 20 år och svartkontrakten kostar upp åt 300 000, pengar som jag aldrig kan få tillbaka då jag inte kan tänka mig att sälja kontraktet vidare. Borde inte ni vara lite ödmjuka inför detta situation och fundera på vad som har gått snett? Hur lyder er analys och vad kan man göra åt detta enligt er mening´?

Anonym sa...

Anders, jag antar att det är bristen på bostäder som du oroar dig över.

Att det byggs för lite beror inte på att vi har bruksvärdeshyror. Regeringens egentillsatta utredning bekräftade detta i sin utredning för en månad sedan - högre hyror skulle inte i sig leda till ett ökat byggande.

Byggandet står still främst p.g.a. att det saknas byggbar mark (eftersom kommunerna inte tar sitt planeringsansvar), samt för att det råder oligopol i byggsektorn (fyra stora byggbolag och ont om mindre konkurrenter, återigen delvis för att kommunerna inte tar sitt ansvar och planerar för fler aktörer). Därtill blir byggandet dyrt och släpar efter konjunkturen p.g.a. dagens långdragna planprocesser och den allmänna ineffektivitet i byggbranchen som det bland annat går att läsa om i "Skärpning gubbar!".

Detta går förstås att avhjälpa, men kräver mycket politisk vilja, som helt saknas idag, i alla politiska läger. Där ligger problemet.