20 februari 2009

Beatrice Ask: "Det är viktigt med en hyressättning som inte ställer människors vardag på ända"


Justitieminister Beatrice Ask - ansvarig för hyreslagstiftningen

Igår krävde föreningarna i Stockholms innerstad att jag skulle ta mitt pick och pack och dra. Jag jobbar dock oförtrutet vidare med att följa förbundsstämmans beslut, förbundsstyrelsens beslut, förhandlingsriktlinjerna och göra det jag ska i Hyresmarknadskommittén.

Tänk om också innerstadsföreningarna i Stockholm kunde lägga all den energi de är mäktiga på att bidra till att vi fick behålla bruksvärdessystemet och ha kvar ett innehåll i förhandlingsrätten. Istället ödslar de all sin kraft på att hålla liv i och ständigt skapa ny interna bråk. Under tiden de kräver folks avgång funderar Mats Odell och Beatrice Ask på vad de ska göra med hyrorna och förhandlingsrätten.

I riksdagen igår ställde Johan Löfstrand (s) en fråga till justitieministern om vad som händer:

”Det har nu gått nio månader sedan Michaël Koch lämnade över sin utredning EU, allmännyttan och hyrorna. I betänkandet diskuteras och lyfts fram ett antal förslag om ett nytt hyressättningssystem. Åtminstone en del av förslagen har diskuterats, och man har konstaterat att de kan bli hyresdrivande.”

"När man är ute och pratar med folk runt omkring är de ganska oroliga för att delar av de förslag som finns i utredningen kommer att bli verklighet och hur det då kommer att påverka människors hyror."

Justitieminister Beatrice Ask svarade bland annat:

"Jag är inte beredd att i dag tala om var vi landar och inte heller att säga något om tidsplanen. Det är oerhört viktigt för regeringen att vi har en bra bostadspolitik och ett bra regelverk när det gäller hyressättning, som inte ställer människors vardag på ända. Det får ta den tid det tar till dess att vi har hittat de rätta verktygen."

Vår främsta plikt gentemot medlemmarna är att utnyttja "den tid det tar" innan riksdagen ger sig i kast med hyrorna och förhandlingsrätten till att se till att upplysa politiker av alla de slag, hyresgäster och medlemmar om vad som kan hända med hyrorna och förhandlingsrätten om utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" blir verklighet. Men då måste vi också visa att vi kan använda de verktyg vi vill ha kvar, bruksvärdessystemet och förhandlingsrätten, till något annat än att kasta på varandra.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Nu har hyresgästföreningen låtit göra en enkätundersökning och fått fram att hyresgästerna i regionen är beredda att betala 9 procent mer för att bo i innerstaden. Undersökningen visar samtidigt att hyresskillnaderna redan nu är hela 19 procent.

Ändå väljer du att köra över och centralstyra för att öka skillnaden ännu mer.

Både ditt agerande och din handling är anmärkningsvärd.

Och så har du mage att säga att vi skall ha hyror som folk kan förstå sig på!!!!!

Tror du inte på den egna undersökningen? Eller förstår du inte vad den säger?

Kanske dags att lämna hyresrätten.

Anonym sa...

Såå, om den stora förhandlingsdelegationen inte gillar den lilla delegationens förslag och beslutar annorlunda, då tycker du att det är OK att köra över den stora delegationen?

Är det din syn på demokrati?

Gäller det annars också?

Om förbundsstyrelsens arbetsutskott har en uppfattning och förbundsstyrelsen beslutar på ett annat sätt, så är det srbetsutskottets linje som gäller?

Snack om centralstyrningsideologi.

Ledamot i delegationen för svenska Bostäder

Anonym sa...

Innerstadsföreningarna och hyresgäster i Stockholm kommer att fortsatta att informera om och protestera mot alla sorter av hyreshajar!

Det spelar inte så stor roll om dom heter Michaël Koch, Mats Odell, Beatrice Ask, Terje Gunnarsson eller Barbro Engman från Hyresgästföreningen.

Anonym sa...

Jag undrar om det är all bly i inandningsluften som gör Stockholmare i innerstaden blinda och korkade?

På vilket sätt förstår ni inte att det måste finnas rim och reson i hur hyror sätts?

Roulette-hyra är det i alla fall ingen annan än ni som vunnit storslam som efterfrågar.

Barbro Engman sa...

Jag tycker att ni har en något underlig uppfattning om vad Hyresmarkandskommitén har för uppgift. Den är ingen del av Hyresgästföreningens demokratiska organisation. HMK är ett självständigt tvistlösningsorgan som består av representanter från SABO och Hyresgästföreningen och som ska lösa tvister som uppkpmmer i förhandlingarna.Vi gör en bedömning utifrån de handlingar som finns och fattar ett självständigt beslut. Om det vore så att jag och Pär var förhindrade att göra göra egna bedömningar och om SABO:s representanter inte heller kunde göra egna bedömningar så fungerar det givetvis inte. Det finns väl ingen tvistlösning som bygger på bundna mandat?

Anonym sa...

Jag kontaktade igår Hyresgästföreningen i Malmö eftersom jag ville få en respons av dem på debattartikeln samt diskutera hur förhandlingen av årets hyreshöjning gått till.

Mannen jag fick prata med kände inte till artikeln, och när jag sa att den förkommit i DN och Aftonbladet, fick jag hånfullt till svar att de inte kunde ägna sin tid åt att läsa alla tidningar som finns. Dessutom hade förhandlaren som jag i första hand sökte gått på semester, eftersom det var sportlov = självklar semester. Innan han gick på semester skickade han ut inforamtionen om hyresföhandlingsresultatet. Av förståeliga skäl har man då frågor, men semesterns gjorde det omöjligt att nå honom för frågor.

Borde inte dina medarbetare eller i första hand du som förbundsordförande ansvara för att din personal skall vara informerade och uppdaterade om vad som händer på bostadsmarknaden samt att ta del av och känna till när du som förbundsordförande debatterer i media???
Har ni ingen internkommunikation?

Så vad mötte mig när jag ville ha svar på mina frågor?
De tre o:na = Ointresse! Oförskämdhet! Oförmåga!

PP Pension som äger vår fastighet är med egen erfarenhet och enligt den man jag talade med på Malmökontoret kända för att vara en notoriskt dålig fastighetsägare som inte bryr sig om sina hyrsegäster.
Däremot kan de glatt stoltsera med siffror på att de är ett av de pensionsbolag som har högst avkastning! Såklart när man ignorerar hyresgästernas krav på åtgärder i lägenheterna eller annat kostsamt. Detta har medfört att de hamnat i Hyresnämnden efter flera hyresgästers enträgna arbete med att upplysa Hyresgästföreningen om detta. Det visade sig även att PP medvetet ljugit om att samtliga lägenhters badrum var renoverade, vilket vår dåvarande förhandlare (en mycket dukktigt kille som nu slutat) bevisade genom besök och foto att så inte var fallet.
DEn efterträdande kvinnliga förhandlaren som jag tog kontkat med i förra hyresförhandlingen kände inte till situationen trots att vi haft ärendet i Hyresnämnden. Hon skulle återkomma och gjorde så efter nästan sex månader! Då var det ju så dags!

Och nu har vi en ny förhandlare som återigen förhandlat fram vår hyreshöjning utan att kontrollera att PP verkligen har åtgärdat de fel och brister som de hamnade i Hyresnämnden för. Är inte det ett krav på att man följer upp vad som hänt efter en sådan situation?

Är det till denna slappa och ointresserade inställning till oss hyresgäster som vår medlemsavgift skall användas?

Är det i första hand en prioritering på HGF att du och dina medarbetare skall ha ett arbete att gå till och en stol att sitta på, leva på våra medlemsavgifter och i andra eller tredje hand hjälpa oss hyresgäster?

Barbro Engman sa...

Hej illa bemött
Det bästa vore om du kunde mejla mig barbro.engman@hyresgastforeningen.se så vi kan hantera ditt inlägg som vi hanterar klagomål. Vi har speciella rutiner och handläggning av klagomål för att vi ska kunna komma tillrätta med det som medlemmarna inte uppfattar fungerar.

Anonym sa...

Förstår inte varför man engagerar sig i hyreshöjarföreningen och sen häpnar att HMK drar ner byxorna på förhandlingsdelegationerna. Pröva att göra ett utträde ur föreningen och slopa förhandlingsordningen. Gör om, gör rätt , gör Barbro arbetslös.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Du är förvånad över att vi reagerar så hårt på ditt agerande i hyresmarknadskommittén och du talar om att ta ansvar för hyressättningssystemet.

Jo det låter sig sägas.

Vrekligheten är att hyresgästföreningen i Stockholm inte har lyckats prestera en enda översikt över hyrorna i staden, inte har lyckats presetera en enda diskussion om problemen i sak (annat än med mycket allmänna ord).

Ändå pågår hela tiden en hyresdifferentiering! Utan uttalade och överenskommna mål! Det är inte att ta ansvar.

Med ditt agerande i HMK har du nu deltagit i detta.

Inte blir det bättre av DN-artikeln, där Terje nu försöker påstå att det står något annat än där står. (Finns refererat på hans blog).

Inte heller har någon av lyckats prestera något underlag för era påståenden om problemen med hyresessättningen.

Med ett sådant agerande från er båda är det självklart att förtroendet är slut.

Rune Bergman

Anonym sa...

Äntligen någon som tar innerstads-hyresgästernas problem på allvar.
Ser gärna den omnämnda Beatrice Ask som ny ordförande för Hgf Riksförbundet. Du Barbro kan ju ägna dig åt något du har intresse för i stället. Ex. bilda någon hemlig HMK-sekt som du kan ge dig själv och dina närmsta kompisar oinskränkt makt över och där du kan råda över världsalltet utan att behöva riskera sanktioner.
Då behöver du heller inte redovisa vilka beslut du fattar, eller på vilka grunder dessa beslut tas. Men i den "riktiga värden" kommer man heller inte att bry sig om vad du och dina kompisar sysslar med inom sekten. För i den "riktiga värden" respekteras ett ingånget och av båda parter undertecknat avtal som giltigt. I den riktiga värden finns det juridik och regelverk som anger vad som är ett legitimt avtal.
Lycka till i fortsättningen Barbro, det kommer du att behöva!

önskar dig fd. sosse och Hgf medlem

Barbro Engman sa...

Hej Rune, menar du att det inte finns några problem med hyressättningen i Stockholm?

Barbro Engman sa...

Hej anonym,ingen har påstått att det inte finns ett giltigt avtal. Tvisten har handlat om hur detta giltiga avtal ska tolkas. HMK som har löst mängder av tvister i åratal är förstås ingen sekt utan består av 2 representanetr för HGF och 2 från SABO. Det sitter tusentals hyresgäster vid förhandlingsborden runt om i landet och förhandlar. Vi förhandlar ju lokalt med 302 kommunala bolag och vi har 45 000 förhandlingsordningar med privata fastighetsägare. I några mycket få fall slutar det med att parterna inte kommer överens utan det blir en tvist som hamnar i Hyresmarknadskommittén. I förhandlingarna med Familjebostäder och Stockholmshem blev man exempelvis överens om det som blev en tvist i Svenska Bostäders delegation.
Tvisten handlade om huruvida alla skulle få samma hyreshöjning (2,75%) eller om några skulle få mindre och några mer. Det fanns en påskriven överenskommelse mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen om att det skulle ske en fördelning som innebar att ett antal nyproducerade lägenheter med hög hyra skulle få 1,5 % medan ett antal innerstadslägenheter skulle få 3,25%: Den något högre höjningen omfattar 6 % av lägenheterna och innebär för en normalstor lägenhet 30 kronor i månaden. I samma avtal fanns en skrivning om att Svenska Bostäder kunde höja hyran lika för alla om denna fördelningen inte hade kommit till stånd. Den stora förhandlingsdelegationen motsatte sig den uppgörelse om fördelning som den lilla förhandlingsdelegationen gjort och ansåg att alla skulle ha lika stor hyreshöjning. I HMK tolkade vi avtalet som att det var uppenbart att parterna avsett att det skulle ske en fördelning. Den fråga som nu upprört en del handlar inte om de 30 kronorna utan om principen för hur hyrorna ska sättas. I åratal har det funnits meningsskiljaktigheter mellan delar av hyresgästföreningen i Stockholms innerstad och hyresgästföreningen i övrigt om vilka principer som ska gälla vid hyressättningen. Det som sker till vardags och utan konflikter i övriga landet blir till stora konflikter med delar av föreningarna i innerstaden. Samma hyressättningsarbete som gjorts och görs i Södertälje, Haninge, Umeå. Linköping, Malmö, Göteborg, Växjö mm mm väcker våldsamma förtroendediskussioner i innerstaden. Problemet är att dessa konflikter i Stockholm har låst allt hyressättningsarbete i åratal vilket medfört att hyrorna ser helt olika ut mellan lika lägenheter och det blir allt knepigare för människor att förstå varför de betalar den hyra de gör. Det håller inte att fortsätta ge alla lika mycket utan även i Stockholm måste man börja väga in de övriga standard och kvalitetsfaktorerna som ingår i bruksvärdet för lägenheten. Jag hoppas därför att det arbet med systematisk hyressättning som Stockholm nu inleder ska bli framgångsrikt.

Anonym sa...

Nu fattar jag att min medlemsavgift går till att höja min hyra! Jag bor i Stockholm innerstad och är tydligen med i en förening som vill höja min hyra! Attans, vad ska göra nu?
Mvh Rob

Anonym sa...

Gå ur föreningen och slopa förhandlingsordningen. Förhandla sedan hyran själv och begär en bruksvärdesprövning. Utsikten och fastighetens läge är inte hyresgrundande.

Ser hellre Barbro arbetslös än jag blir bostadslös. Avgå Barbro!

/Jörgen

Anonym sa...

Barbro!
Det spelar ingen roll hur många gånger som du upprepar din felaktiga information om vad som beslutades i Svenska Bostäders förhandlingsdelegation angående differentiering. Faktum är att förhandlingsdelegationens beslut finns att hitta på nätet för den intresserade. Här är länken; http://boendetrygghet.blogspot.com/search?updated-max=2009-02-03T16%3A12%3A00%2B01%3A00&max-results=7

Det är också mycket vilseledande och gravt felaktigt att som du gör påstå att hyrorna i Stockholm inte tidigare varit föremål för en generell lägeshyreshöjning. Det arbetet har skett paralellt med att systematiserade hyror införts i andra delar av landet. Konflikterna i Stockholm har inte stoppat fastighetsägarnas framgångar vid förhandlingsbordet!

Den hets/mobbingkampanj mot innerstadens föreningar och hyresgäster som tidigare resulterat i uteslutningar av förtroendevalda verkar nu ha tagit ny fart hos er. Det är en ganska simpel och föga förtroendeingivande taktik som riskerar att haverera bruksvärdesystemet och hyresrättens framtid.
För den som följt HGF utveckling är det väl känt att ert närmande till marknadshyror för hyresgäster i centrala delar av en ort stött på stort motstånd där ert val av "systematiserad hyressättning" genomförts.
Så inte är det några hetsiga Stockholmare som svarar för motståndet mot systematiserade hyror! Det är hyresgäster här i Stockholm och över landet som ser er och den systematiserade hyressättningen som ett hot mot sitt boende, hyresrättens framtid och överlevnad!

Nog förstår folk att freda sig!

Anonym sa...

Hetsen i bloggkommentarerna här är helt bisarr. vad tror ni kommer hända om man följer bruksvärdessystemet i Stockholm, som man gör i alla andra delar av Sverige? Där har detta skett utan att det blivit någon jättedebatt och alla vet vad de betalar för.
Vad som diskuteras här är alltså ett beslut om att höja 30 kronor i en liten del av svenska bostäders bestånd och det gör er helt skogstokiga.

Anonym sa...

Det finns massor av problem med dagens hyresreglering ex svarta pengar, utrymmesslöseri centralt, dåligt underhåll, evighetslång köer, t.ex. svårighet att byta från en tvåa till en trea (för liten hyresskillnad för att folk ska byta ner sig), feltänk när det gäller bostadsmiljö som miljonprogrammet etc. Om nu inte marknadshyra är lösningen, varför då inte jobba med en förändrad och förbättrad hyresreglering? Alltså en uppdaterad och modern variant som tar lärdom av 50-års s.k. bruksvärdesystem. En som definierar och tolkar om begreppet bruksvärde så det stämmer bättre överens med uppfattningen hos människor hur bra lägenheten är. Jag kollar också en hel del på bytessajter som björnbytare, folk försöker i åratal byta sina lägenheter i Stockholm. Det är sirapsegt allt.

Speciellt tycks allt handla om Stockholms innerstad när dessa diskussioner kommer på tal dvs att hyran ska vara låg där liksom lägesfaktorn obefintlig, allt annat tycks vara sekundärt. I hyresrätterna i Stockholm innerstad bor mycket av journalister, politiker, kulturarbetare, skådespelare etc liksom de tongivande föreningarna och dom har ju nu gått ut hårt och kritiserat dig Barbro för att du godkänt en viss lägesfaktor i senaste hyreshöjningen. Då tycker jag du ska stå på dig istället! Här handlar det om att rädda hyresrätten först och främst och få den att fungera.

Under senaste 10-20 åren har massor av små privatvärdar gett upp i Stockholm och sålts till föreningar. Detta under vänsterstyre alltså. Många många hyresrätter har på det sättet försvunnit från marknaden. De som finns kvar i innerstaden håller folk hårt på nu, extremt stillastående marknad där folk bl.a. trixar vidare med svart pengar.

Som tillägg ska väl nämnas att hyresnivåer även berör socialförsäkringar, pensioner m.m. dvs med full marknadshyra kan inte givet en person som får socialbidrag eller annat stöd förväntas kunna bo kvar i sin t.ex. hyrestrea i Stockholm innerstad. Hur ska man se på detta problem? Jag tror mer på en mellanmodell ex om en ensamstående i en trea i innerstaden vill ha hjälp av socialen så borde den rimligen kunna flytta till en tvåa eller etta, varför är det så hemskt? Dagens hyresmodell måste moderniseras och man hade ju hoppats att Hyresgästföreningen skulle vara med på banan för förbättringar istället för att försvara ett 50 år gammal hyresreglering.

Betänk också att förståelsen hos folk faktiskt är mycket stor att man får räkna med att bo lite dyrare och trängre i innerstaden än förort. Compact living kallas det. Bra resursutnyttjande när det är ont om resurser är ett annat sätt att beskriva det. Liksom att man bör få bort andrahandsboende, tredjehandsboende eller t.o.m. s.k, övernattningslägenheter centralt. Många ettor används så eftersom hyran är så låg.

Spontant förslag på ny blocköverskridande hyresreglering följer!

- ha kvar en central kö men kötiderna måste ner kraftigt. En central kö försäkrar sig om att folk får en rättvis behandling samtidigt som det underlättar för fastighetsägare att få tag i hyresgäster.

- hyreshöjning vid renovering ska bort, se till att fastighetsägaren enl lag måste ha en renoveringsfond som byggs på från att huset är nybyggt. Samtidigt ska det vara högre krav på underhåll liksom proaktivt underhåll än idag. Man kanske också ska ha med lagtext hur man ska hantera teknikutveckling vad gäller t.ex. isolering, uppvärmning, inomhusklimat, upptäckt av skadligt material m.m. Idag är fuktskador ett stort problemområde som kan tänkas öka i och med krav på bättre isolering. Husfasader ska se fräscha ut. Inga synliga sprickor eller vittrad betong borde få förekomma.

- rakare hyressättning i förhållande till antal rum så att t.ex. treor blir tillgängliga för byte mellan tvåor. Det är så folk värderar bostadsrätter.

Exempel hyra kr innerstad, förort Stockholm
1:a 40 kvm 4000, 3000
2:a 55 kvm 6000, 4500
3:a 70 kvm 8000, 6000

(la med en viss höjning i förort för att kunna bättra underhåll och bygga på en reparationsfond)

- större skillnad i hyra för t.ex n.b jfr +1tr. Idag är det några tior, borde vara minst ett antal hundralappar.


Mvh /Leif