04 september 2009

Hyresgästföreningens försäljning av Rosenön

I dagens Dagens Industri kommer det att finns en artikel om Hyresgästföreningens försäljning av Rosenön. Den tänkte jag kommentera och då är det en fördel om man vet vad det står i artikeln. DI är dock ingen tidning som släpper ifrån sig artiklar hur som helst. Ingen DI Weekend finns att läsa på webben. Lite anpassning till morgonpigga bloggare vore inte i vägen.

Här får ni lite bakgrund så länge. Hyresgästföreningen köpte en konferensanläggning på Dalarö 1978. Den skulle göra det möjligt för hyresgästföreningens alla anställda och förtroendevalda att konferera och utbilda sig. Det var då det. Behoven av att konferera och utbilda sig ändras över tid. När 90 procent av gästerna kom från annat håll började vi fundera på om det var Hyresgästföreningens sak att bedriva extern konferensverksamhet. I konferensvärlden går det upp och ner och vi måste vara aktsamma om medlemmarnas pengar och hålla på med det som är vår grej. Så till slut sålde vi. Försäljningen skedde på gängse sätt. Och precis innan ekonomin gick ner. Tur för oss, tycker jag.

Vi fick bra betalt och medlemmarna som satsat mycket pengar på Rosenön kan känna sig nöjda. Slut för nu.

UPPDATERING:
Ingen Weekend på webben men nu har jag inhandlat tidningen.
Det visade sig vara en berättelse där enskilda människors känslor och hard facts blandas i en rätt så spännande kompott. Bra skriven även om skribenten tvingats gina, hoppa över lite skeden och beskrivit mitt känsloliv om vilket han näppeligen inte kunnat ha en aning om.

UPPDATERING IGEN:

Här
kan man lyssna på förklaringen till försäljningen av Rosenön

27 kommentarer:

Unknown sa...

Pinsamt Barbro, självklart är det bra att pengarna kommer organisationen och medlemarna tillhanda. Det finns bara ett fel i ditt resonemamng, tyvärr utgör din kommentar ingen skilnad i hur resonemanget går vid flera ombildningar, köparen tycker att de får ett bra pris och kan göra en bra affär med värde ökning medans säljaren menar på att om köparen ska få det bra priset, så ska uppläget på affären och genom förandet vara på ett specielt skatte tekninskt sätt. Den som är för ombildningar tycker det är en bra ekonomiskt vinn vinn läge. Förlorarna blir rest hyresgäster samt staten som förlorar stora skatte intäkter.
Om vi som organisation lobbar i riksdagen, medier och för allmänheten att det här är fel då det faktiskt utgör grogrunden för allt som det i övrigt kan fuskas med under en ombildning/försäljning. Pengar har alltid varit den starkaste drivkraften till övriga problem och fusk vid ombildningar.
Hur ska vi som organisation och ni som förbundsstyrelse vara trovärdiga i er roll fortsättningsvis i frågor som rör det samma så länge organisationen inte korigerar upp sitt eget handlande på ett bra sätt där pengarna inte är styrmedlet utan de moraliska värderingarna som vi faktiskt utger ger oss för att vi har?
Om det inbär mindre pengar i kassan, ja då kan inte jag se något annat sätt som kan motivera ett motsatts aggerande för att förbli en stark allierad med de boende och i den bostadspolitiska frågan som omfattar de boendes trygghet bla vid ombildningar.
Men också att vara en stark och trovärdig motpart vid förhandlings bordet mot den kommunala och privata marknaden nu och i framtiden. Dags för förbundstyrelsen att göra hemläxa? Med vänlig Hälsning
Magnus Sevefjord

Apan på gatan sa...

Hyresgästföreningen hycklar när man kritiserar privata paketeringsaffärer, affärer när man stoppar in fastigheter i ett bolag och säljer bolaget för att slippa reavinstskatt på fastigheterna, samtidigt som man själv beter sig på samma sätt.

Man har inte bara kritiserat affärerna ur ett icke-ombildningsperspektiv utan även utifrån ett skattesmitar dito vilket gör hyckleriet uppenbart trots att det i detta fall ej rörde sig om en bostadsfastighet.

Handlandet i sig hade inte gått att kritisera om inte föreningen så tydligt tagit ståndpunkt mot paketeringsaffärer, affärsupplägget i sig är legio när privata ägare säljer kåkar.

/Apan

BrommaKille sa...

Dubbelmoral är inte dubbelt så bra. Skatteplanering för att undkomma skatt tycker jag rimmar dåligt med dina socialdemokratiska värderingar.

Anonym sa...

Varför blir man inte överraskad av sådana här historier. Alla beter sig precis som förväntat:

Den idéburna, icke vinstdrivna organisationen säljer sina ideal till högstbjudande och visar noll ansvar för sina medarbetare.

Den hänsynslöse företagaren vill ha ett överdådigt sommarställe för att visa upp sig för de andra tupparna.

De mångåriga medarbetarna knyter näven i fickan och ställer sig snällt i kön till AF.

HGF fick kanske ut någon krona extra men vad kostar all negativ publicitet i samband med det här?
Hur många medlemmar går ur pga det här?
Själv skulle jag aldrig gå med i en organisation som styrs av personer med de här värderingarna. Tror nog att de flesta av HGFs medlemmar håller med mig. Tyvärr kommer ledningen inte att ta sitt ansvar och "Svensson" är för passiv och flat för att kräva deras avgång.

Anonym sa...

jag vill gärna kritisera hgf skarpt - som ny medlem som betalar via autogiro vill jag avbryta det och gå ur föreningen, en osedvanligt klantig affär - dels affärens upplägg och dels de anställda som blev av jobben. hyresgästföreningen ska inte syssla med suspekta skattetransfereringar för för att undgå skatt. som medlem vill jag se en ordetlig genomlysning och förklaring i nästa nummer av vår bostad-om den inte framförs där tror jag att många kommer att uppfatta dig som en i raden kvinnor typ anja lundby wedin. mona salin och anita falkengren - SKÄMMES!

Barbro Engman sa...

Vi har inte gjort några suspekta skattetransfereringar. Vi har gjort en fastighetsaffär på det sätt som är gängse. Ingen kan och ingen har heller hävdat att vi gjort något som inte ligger inom ramen för den lagstiftning vi har och praxis som gäller.Hyresgästföreningen i Stockholmsregionen har reagerat på något eller några kommunala bolag som gjort på samma sätt därför att de ansåg att det underlättade ombildning till bostadsrätter, det är riktigt. Vi har ingen anledning att tycka något om skattelagstiftningen utom i det fall det påverkar hyran eller hyresgästernas villkor vilket man i Stockholm ansåg att det gjorde i dessa fall. Men hyresgästföreningen i Stockholm hade inte rätt i sin kritik menade Svea Hovrätt som ansåg att bolagen atgerat i enlighet med lagstiftningen. Finns det skäl för hyresgästföreningen att agera skattemässigt annorlunda än vad lag och praxis förutsätter? Ska vi verkligen ha en ordning där regelverket gäller för vissa men inte för andra? Vi ska givetvis ha en skattelagstiftning lika för alla.Hyresgästföreningen har heller ingen anledning att agera i flera liknande fall även om man anser att det underlättar utförsäljning. Sakfrågan är prövad av Svea Hovrätt.
Hyresgästföreningen ska primärt syssla med hyresförhandlingar, juridiska äreneden, medleminformation mm. Vår uppgift är inte att vara en kommersiell aktör på konferensmarknaden. Där finns andra aktörer som är bättre skickade. I dåliga tider med dålig beläggning har hyresgästföreningens medlemmar fått skjuta till mycket pengar vilket inte är en hållbar lösning i längden. Det är givetvis tragiskt när människor förlorar sitt jobb men det är svårt att skapa garantier för att det aldrig händer. Vi har lagt ner mycket jobb på att finna lösningar för den personal som var anställd på Rosenön. Hade vi behållit anläggningen är det troligt att den finansiella krisen ändå hade gjort det omöjligt att för oss att behålla all personal.

BrommaKille sa...

Socialdemokraten Barbro Engman har alltså agerat med kortsiktigt vinstintresse och aktivt försökt undgå skatt. Resultatet är att två hyresgäster blir av med sina hyresbostäder och att ca 40 personer blir av med jobbet. Som sagt; dubbelmoral är inte dubbelt så bra.

Barbro Engman sa...

Hej BrommaKille.
Jag,som för övrigt inte är medlem i något politiskt parti, har agerat långsiktigt i medlemmarnas intresse. Vi har skattat på samma sätt som alla andra, lagen är lika som bekant. De två anställda som bodde på Rosenön har fått nya bostäder och jobb.

BrommaKille sa...

Hej Barbro,
Menar du att du inte har socialdemokratiska värderingar längre? Om så är fallet tar jag givetvis tillbaka det jag sa om att du är socialdemokrat. Varför sälja till en som sparkar och vräker när ni hade ett annat val, såvida inte de snabba pengarna styrde? Varför paketera fastigheten om ni inte ville minimera skatten? Att man skaffar nytt jobb och ny bostad om man blivit av med dem ofrivilligt handlar ju om ren självbevarelsedrift. Hade du exempelvis haft konservativa eller liberala värderingar hade jag inte kommenterat ditt agerande som dubbelmoral.

Barbro Engman sa...

Du tycks utgå ifrån att det är jag som person och mina värderingar som styr och som ska styra Hyresgästföreningen. Så är det förstås inte, mitt uppdrag är att jobba för medlemmarna och utifrån de värderingar som hyresgästföreningen baseras på. Hyresgästföreningen är till för ala hyresgäster, vi är inte kopplade till något politiskt parti. Det är också våra medlemmarna som har fått satsa sina medlemsavgifter på att driva en kommersiell konferensverksamhet där vi själva belade mindre än 10%. Vi ansåg att det inte var rimligt, hyresgästerna har ingen anledning att vara aktör på en kommersiell konferens marknad.Du skriver att vi hade ett annat val än att sälja till en privatperson som inte avsåg att driva verksamheten vidare, Det är riktigt. Vi hade kunnat sälja för 20-30 milj mindre till några andra privatpersoner som ville starta ett eget bolag för att driva verksamhet. Varför ska medlemmarna i hyresgästföreningen avstå 20-30 miljoner till ett fåtal privatpersonersom som vill starta eget? Vi la ner mycket jobb och pengar på att hjälpa till att hitta bra lösningar för peronalen. Men vi kan inte bedriva verksamhet på en överetablerad marknad för all evig tid bara för att vi en gång i tiden hade ett eget behov av en en konferensanläggning.

Anonym sa...

Du skriver" "mitt uppdrag är att jobba för medlemmarna och utifrån de värderingar som hyresgästföreningen baseras på."

Fråga 1, Tycker du att du i denna affär fullgjort ditt uppdrag enligt ovan?

Fråga 2 Du skriver att affären är gängse. Hur menar du då? De aldra flesta fastigehetsaffären (även större) görs faktiskt inte så här.....så hur kan detta vara gängse?

Fråga 3 Tycker du att denna affär är enligt dina värderingar?

Fråga4 Tror du verkligen att denna affär är gjord efter de värderingar som hyresgästföreningens medlemmar har?

/Jonas

Barbro Engman sa...

Jag är helt övertygad om att medlemmarna i hyresgästföreningen förväntar sig att vi förvaltar deras medlemsavgifer på bästa sätt för att kunna hålla den så låg som möjligt.Bland annat av det skälet ska vi inte bedriva extern konferensverksamhet utan koncentrera oss på vårt uppdrag att förhandla hyror, lämna juridisk hjälp mm. När vi bestämde oss för att sälja Rosenön anlitade vi professionell hjälp för att försäljningen skulle ske på ett korrekt sätt. Innan vi tog ställning till förslaget kontakatade vi också våra revisorer för att vi skulle få ett så bra och brett beslutsunderlag som möjligt. Det fanns inget i denna försäljning som inte var helt i enlighet med gällande lagstiftning och rättstillämpning. Fråga uppstår då om vi trots detta borde lagt upp försäljningen på ett annat sätt så att medlemmarna fått betala ytterligare 10 miljoner i skatt.Jag anser inte att det är rimligt att vi har en lagstiftning som skiljer den ene från den andre Jag vet inget annat rättsområde där det fungerar så att vissa ska rätta sig efter vad som gäller medan andra förmodas agera på ett helt annat sätt. Lagen ska uttrycka samhällets rättsuppfattning och gälla för alla.Så ja Jonas jag tror att hyresgästföreningen har agerat på ett sätt som stämmer med medlemmarnas uppfattning.

BrommaKille sa...

Barbro,
Jag tycker du gömmer dig bakom ett uppfunnet kortsiktigt vinstintresse du tror att medlemmarna har. Du är förtroendevald av de som litar på att du fattar bra beslut utifrån dina värderingar. Tydligen tycker inte du att värderingar är viktigt när det handlar om pengar. Det hade inte varit dubbelmoral att stå upp för sina värderingar, även om du hade blivit överkörd av en styrelsemajoritet.

Anonym sa...

Snälla Barbro skojar du? Är du sann? Du undviker ju helt att svara på mina frågor som handlar om VÄRDERINGAR. Du försvarar dig med att Skriva "Jag är övertygad medlemmarna i hyresgästföreningen förväntar sig att vi förvaltar deras medlemsavgifer på bästa sätt för att kunna hålla den så låg som möjligt"

Visst, visst vill väl medlemmarna ha låga avgifter men till vilket pris som helst? Knappast. Du vet att sälja vapen är också en lukrativ affärside. Skulle hyresgästföreningen kunna göra det för att hålla nere avgifterna?? Nej knappast och varför? Jo hyresgastföreningenförväntas ha en viss moral och sunda värderingar....

Så jag frågar igen, Tror du att denna affär stämmer överräns med medlemmarnas VÄRDERINGAR?
/Jonas

Anonym sa...

Jag är medlem i Hyresgästföreningen. Och ja, denna affär stämmer helt och hållet överens med mina värderingar. Varför? Jo, för att den är gjord inom lagens ramar.

Kritiken som framkommer här tycks mest syfta till att HGF anses ha agerat på ett annat sätt, än organisationen agerat i tidigare fall (som endast i princip liknar detta fall, men skiljer sig på många andra punkter).

Ett annat exempel är att många kritiserar HGF för att ha uppgett sina gamla värderingar då 'Stockholmsmodellen' klubbades. Samtidigt finns det många som anser att HGF är för 'fega' som inte vill se en större marknadsanpassning av hyrorna. Så kommer det att vara i en organisation som är politiskt ofärgad och som ska representera samtliga hyresgäster oavsett dessas politiska tillhörighet.

Kompromisser och pragmatiska lösningar måste förekomma. Likaså måste organisationen tillåtas utvecklas allteftersom samhället och politiken utvecklas.

Anonym sa...

Okej "Anonyma" medlemen i HGF, tror du att övriga medlemmar har samma värderingar som dig?

Barbro varför svarar inte du????Eller är det det du gjort?/jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, jag har svarat och vi har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Samhällets samlade värderingar om vad som är rätt och fel uttrycks bland annat i lagstiftningen och rättillämpningen och jag anser att den ska tillämpas lika för alla. Om man anser att regelverket är fel bör man ändra på det och inte begära att olika personer eller grupperingar ska förhålla sig olika till bl a skattelagstiftningen

Anonym sa...

Nej Barbro
Du har INTE svarat på min fråga.

Tror du att denna affär stämmer överräns med medlemmarnas VÄRDERINGAR?

Ett enkelt ja eller nej duger bra.
Tack på förhand
/Jonas

André Johansson sa...

Jonas,

Om vi förutsätter att lagen korresponderar med folkets värderingar. Då förstår jag inte riktigt varför Hyresgästföreningens drygt 537 000 medlemmar värderingar skulle skilja sig från svenska folkets värderingar i allmänhet. Din fråga antyer att så är fallet.

Anonym sa...

Hur kan man förutsätta att lagen korrensponderar med folks värderigar? Du vet att det är vissa fall är lagligt att handla med vapen......

Min fråga antyder INTE att medlemmarnas värderingar skiljer sig från avenska folkets värderingar i allmänhet. Tvärtom tror att de stämmer överräns och att svenska folket värderingar.

Du kan väl svara på frågan nu kanske? Eller är det så svårt att ge ett rakt svar????

Tror du Andre att denna affär stämmer överräns med medlemmarnas VÄRDERINGAR?

Ett enkelt ja eller nej duger bra.
Tack på förhand
/Jonas

Anonym sa...

Jag är den medlem som tidigare sagt att det stämmer överens med mina värderingar. Ett empiriskt bevis på att det överensstämmer med åtminstone en medlem. Sen kan jag inte uttala mig för samtliga medlemmar, utan tror att allas värderingar varierar. Men jag tror att jag tillhör majoriteten av medlemmar, som anser att det var ett bra val att sälja Rosenön på det sätt som gjordes.

Anonym sa...

Bra anonym, ett någorlunda rakt svar. Det är det enda jag skulle vilja ha från Barbro också. Jag vill veta om hon tror att majoriteten av medlemmarna tycker att detta var ett bra val att sälja rosenön på det sätt som gjordes.

VARFÖR SVARAR HON INTE är min nästa fråga?

Läs alla mina frågor ovan tycker ni tex du anonym att Barbro har svarat på mina frågor?
Mvh
Jonas

André Johansson sa...

Hej Jonas,

Det kan ju bero på att du skriker.

Mitt svar på din fråga: Ja.

Mvh

André

Barbro Engman sa...

Jonas, Kl 20.18 den 7 september svarade jag dig så här "Så ja Jonas jag tror att hyresgästföreningen har agerat på ett sätt som stämmer med medlemmarnas uppfattning". Jag vet inte vad du har för krav på svar men jag tycker absolut att detta ska räknas in i katergorin svar. Om inte så säger jag det återigen svaret är Ja på din fråga.

Anonym sa...

Tusen tack Barbro för ett rakt och mindre inlindat svar!

Jag är helt enkelt trött på förtroendevalda som inte gör det medlemmarna tycker och sedan bortförklarar sig.

Nu har du ju tydligt uttryckt din uppgift till; "Du tycks utgå ifrån att det är jag som person och mina värderingar som styr och som ska styra Hyresgästföreningen. Så är det förstås inte, mitt uppdrag är att jobba för medlemmarna och utifrån de värderingar som hyresgästföreningen baseras på. "

Nu tycker jag att du ska ta hresgästföreningens hemsida till hjälp och fråga vad medlemmarna tycker om försäljningen av Rosenön.

Skriv en enkel fråga som medlemmarna kan svara på. Var försäljningen rätt? Ja eller nej. Är majoriteten på din sida har du fullgjort ditt uppdrag. Blir det ett nej har du misslyckats och bör fundera mer i fortsättningen. Blir det ett rungande nej bör du avgå.

Jag skickar ett tips till Stefan Lundell på DI om detta förslag!

Ha det bra och tack igen för svaret
Jonas

André Johansson sa...

Jonas,

Så Hyresgästföreningen ska skatta mer än alla andra bara för att du tror att lagen inte stämmer överens med svenska folkets värderingar. Jag har svårt att få ihop det.

Eller menar du att ingen få sälja konferensanläggningar på det här sättet?

Anonym sa...

André, jag tycker bara att Barbro som företräder HGF ska göra det medlemmarna tycker.
/Jonas