20 november 2009

Jakten på det strandnära


Jakten på det strandnära tar sig allt märkligare uttryck. Detta är ett skogsnära hus som för säkerhets skull har döpts till Strandvilla eftersom ingen strand finns att skåda. För att förstärka det strandnära intrycket ligger en båt förtöjd på gräsmattan. Detta upplägg kommer att fungera utmärkt så länge klimatförändringarna leder till höjda vattennivåer. Förr eller senare blir detta skogshus ett strandhus. Det finns nämligen vatten, fast en bra bit bort.


Detta är ett fiskenät som aldrig kommer att lämna kroken för att fånga fiskar i. Det är närmast att likna vid en husaccessoar. Jag tror att vi kommer att se flera varianter av sådana husaccessoarer. Tinnar och torn för att ge ett mera slottsliknande intryck till exempel. Eller så kan man hänga upp en sliten grimma för att ge intryck av det rör sig om en hästgård.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro

Du frågar varifrån jag fick min uppfattning att den utdelningsbegränsning från allmännyttan som finns i Odells förslag i praktiken inte är någon begränsning.

Den fick jag genom att läsa innantill. I förslag till lag för allmännyttiga bostadsbolag står:

"§4 Begränsningen av värdeöverföringar i §3 andra stycket gäller inte för medel som används enligt åtgärder enligt 2§ lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar."

Och så den föreslagna formuleringen för den paragrafen:

"2§ En kommun får besluta om åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar."

Eftersom alla kommuner ju har stora utgifter för bostäder för vissa personer (äldre, unga, handikappade mm) så bör det innebära att begränsningsregeln i praktiken inte finns.

Det betyder också att kommun får ett tydligt intresse att arbeta för en högre avkastning (=högre hyror) från allmännyttan för att bekosta kommunala utgifter som borde vara allas ansvar och inte bara hyresgästernas.

Du blir inte heller särskilt tydlig när du vill säga att "marknadsmässig avkastning" innebär något annat än samma vinstnivåer som privata fastighetsbolag har och eftersträvar.

Jag tycker också att du hoppade över frågan om att redan förhandlade höga hyror i privata hyreshus kan användas för att höja alla andra hyror.

Jag får höra många berättelser om hyror i det privata här i Göteborg som har halkat upp en eller några tiotal procent för mycket. Ingen tror att det är så få att man kan bortse från dem i hyresnämnden. Utan att får man jämföra med privathyror så innebär det att det finns en ny mycket högre nivå att utgå ifrån. Dvs betydande hyreshöjningar för alla som ligger under den nivån.

Om det finns någon tydlig jämförelse mellan hyror i det privata och i allmännyttan på olika platser så skulle det väl bra att den kom fram.

Cecilia Karlsson

Barbro Engman sa...

Hej Cecilia, innan du och jag kommer in i alltför långtgående tolkningar av den ds som regeringen presenterat och som nu ska gå på remiss till ca 100 remissinstanser så vill gå upplysa dig om, utifall du missat det, att hyresgästföreningen i likhet med övriga remissinstanser nogsamt kommer att lusläsa, granska och analysera hela texten innan vi avger vårt remissyttrande.Samma förbehåll har fastighetsägarna och SABO gjort.Jag ska ta med mig dina synpunkter till det remissmöte vi ska ha den 3-4 december. Du får givetvis återkomma med flera synpunkter.
När det gäller hyressättningen så kommer förslagen i januari. Vi vet att den hyresledande rollen kommer att försvinna. Det innebär givetvis att hyresnämnden kommer att få ny vägledningen för tyvärr medförde ju allmännyttans hyreslednade roll att de privata fastighetsägarna tilläts ligga på högre hyresnivåer.
När det gäller hyrorna i Göteborg tycker jag att du ska ta kontakt med Göran Moberg på hyresgästföreningen i Göteborg, han kan allt om hyrorna i just Göteborg.

Anonym sa...

Du får nog ta och förklara för er Stockholmsordförande Terje Gunnarsson vad ärlighet innebär. Han blåljuger i sin blogg och där rök hans trovärdighet...

Anonym sa...
Hur många medlemmar uppskattar ni i hgf att ni tappat i stockholm pga av ombildningar?
07:25

Terje Gunnarson sa...
Hej Anonym
Organisationsgraden ökar i samband med ombildningar.
Terje
22:26

Hem & Hyra skriver några dagar senare om varför Stockholmsföreningen höjer sina medlemsavgifter:
"En av anledningarna till att ekonomin blir sämre är ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter. Cirka 25 000 lägenheter väntar på beslut under den närmaste tiden. Även om inte alla kommer att bli ombildade, kommer det att innebära färre medlemmar i föreningen."

Hyresgästföreningen verkar ruttna inifrån... Om den högst upp inte svarar ärligt vågar jag inte ens tänka på hur ruttet det är längre ner i organisationen...

Herregud...

Anna Johansson sa...

ja Terje sitter och ormar sig på sig blogg och censurerar inlägg och undviker frågor.

Men 60.000kr i måndaden och 200.000 kr /år i pensionsavsättning har han tid med. Där är han supertydlig.

Ruttet var ordet.

Anonym sa...

Frågor undviker han konsekvent. Skickas sådana publicerar han i regel dem inte.

Oj, snacka om en som kapar åt sig. Och sen driver han igenom en höjning av medlemsavgifterna. Otroligt. Bara för att inte behöva talla på den egna enorma kakan.

Att han bor i villa och dessutom disponerar en hyresrätt i Stockholm trots bostadsbrist är ju ett hån mot alla i bostadskön. Sån respekt har hgf för medlemmar/medborgare. Pinsamt.

Terje sa...

Hej Anonym.
Du har fått svar på min blogg redan tidigare så här skrev jag:

Så här står det på tidningen "Hem och Hyra":s webbsida.
En av anledningarna till att ekonomin blir sämre är ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter. Cirka 25 000 lägenheter väntar på beslut under den närmaste tiden. Även om inte alla kommer att bli ombildade, kommer det att innebära färre medlemmar i föreningen".

Du får vända dig dit med din fråga. Vi prognostiserar en ökning av medlemsantalet med ca 2.000 medlemmar. I Stockholms innerstad har antalet medlemmar minskat med totalt 976 medlemmar vilket är betydligt färre än antalet ombildade lägenheter.
-----------
Jag har inte 60.000:- i månaden långt ifrån.
Inga pensionsavsättningar, trygghetsavtal eller fallskärmar.
Jag är arvoderad förtroendevald 4 dagar i veckan de övriga 30 timmarna jobbar jag utan ersättning.
Terje

Per sa...

Varför har Terje tagit bort möjligheten att kommentera hans Blogg?

Han har ju alltid censuretar den - och publicerar bara det som passar honom.

Men nu är möjligheten att kommentera borta helt och fullt.

Blev det fär många som inte tycker som du Terje?

Kanske dags att börja jobba för medlemmarna då...

André Johansson sa...

Terje beskriver kommentatorsläget här:

http://terjegunnarson.blogspot.com/2009/11/onsdagen-25-november-kommentarer-ar.html

Anonym sa...

Terjes uppgifter om medlemsantalet begriper jag inte. Medlemsantalet i Regionen har i år minskat med 3.589 medlemmar t o m 31/10 och enligt den prognos som presenterades på fullmäktig så beräknas det totala tappet för året att uppgå till drygt 5.600. Någon prognos för 2010 presenterades inte men budget är baserad på oförändrat medlemsantal i regionen, hur rimmar det med en prognostiserad ökning med 2000 medlemmar??