06 november 2009

November är fantastiskt


November kan tyckas vara en sällsynt trökig månad. Det finns de som hävdar att det är en helt igenom onödig månad som med fördel skulle kunna tas bort ur almanackan. Jag tycker inte det.

November är en fantastisk månad helt befriad från de plikter som tynger alla andra månader. Det finns inga helger eller semestrar som urholkar ekonomin och skapar köpångest. Det finns inga krav på varken gräsklippning, badning eller skidåkning. Vi kan med gott samvete sitta inne, läsa lite, tända smålamporna i fönstret och tänka ut smarta saker. Dessutom är det helt okej att gnälla och gnöla över livets orättvisor. Sådant kan man inte hålla på med när dagarna är ljusa och långa och solen skiner.

Nu stundar en helg i grått med regn, dimma, mörker och korta dagar. Det är bara att njuta. Trevlig helg.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Apropå gnälla och gnöla så behövs nu förtydliganden av vad ett borttagande av allmännyttans hyresledande roll innebär.

Från riksförbundets kansli (Per Svanberg) hävdas att förslaget inte innebär några hyresförändringar. Andra påstår att hyrorna i privatägda hus kan vara 10, 15, 20, 25 eller 30 procent högre än i likadana lägenheter i allmännyttan. Och att dessa hyror kommer att styra alla andra hyror.

Finns en konsekvensbeskrivning för hyrorna av förslaget? Vilka uppfattningar är riktiga?

Cecilia Karlsson

Anonym sa...

Hoppas du får ett vettigt svar, Cecilia.
Jag tror dessvärre inte du kan hoppas på så mycket - HGF brukar inte vilja svara på frågor som "inte passar" och som är besvärande.

Barbro Engman sa...

Hej Cecilia och anonym, jag har mig veterligt svarat på varenda kommentar på min blogg. Skulle jag ha missat någon så ber jag om ursäkt för det. Kanske anonym inte delar mina åsikter men det är en helt annan sak än att inte vilja svara.
De privata fastighetsäagarna ska i framtiden bli en fullvärdig part i förhandlingarna och de kan därför inte längre åka snålskjuts på allmännyttans hyror. Vad detta kommer att innebära går inte att förutse. Inga förhandlingar går att förutse i förväg. Vi har haft ett system för att sätta hyror i över 40 år men aldrig någonsin undet den perioden har gått att förutspå förhandlinsgresultaten i förväg. Vi har inte son andra länder reglerade hyror vi har förhandlade hyror. Ingen kan vare sig förutspå utgången löneförhandlingarna eller hyresförhadlingarna.I årets förhandlingar kommer hyresförändringarna att variera precis som alla andra år beroende på räntor, taxor och avgifter, underhållsbehov, förvaltningskostnader, skatter och alla andra poster som spelar roll för hyran.De uppgörelser som är klara är alla på noll i hyreshöjning. Förhandlingar är förhandlingar och resultatet är klart först när förhandlingen är avslutad. Hyran ska spegla den standard och kvalitet lägenheten, fastigheten och området har. Det betyder att det kommer att precis som nu finnas hyresskillnader mellan olika delar av en stad men också inom en och samma del av staden. Hyrorna är beroende av en mängd faktorer varav läget är ett. Den som försöker sig på att procentsätta framtida hyror är fel ute. Vi måste ha en lagstiftning där besittningsskyddet är garanterat, det innebär att hyresgästerna ska vara skyddade mot oskäliga hyreshöjningar. Det finns olika tekniker för det men det finns ett besittningsskydd idag och det kommer att finnas ett besuttningsskydd i framtiden också.Oavsett hur lagen är utformad så måste Hyresgästföreningen vara en duktig och kompetent förhandlingspart.Det hänger på mig och alla andra aktiva medlemmar och förtroendevalda att se till att vi är rustade för det. Det finns utrymme för anonym och alla andra att bidra till det.

Anonym sa...

Hur kommer Stockholmsmodellen slå mot hyrorna i Stockholm?
Jag bor i innerstaden och är orolig. När ni gått med på en sådan hyressättning måste ni ha ganska klart för er hur utvecklingen ska bli. Kom gärna inte med svaret att "vi får se" för det skulle vara skrämmande om ni gått med på något ni inte har en aning om.
Vad kan jag som boende i kategori A förvänta mig om hyrorna?

Undrande

Barbro Engman sa...

Hej anonym, jag tycker att det är bättre att hyresgästföreningen i Stockholm svarar på frågorna kring Stockholmsmodellen, de är mera involverad i alla delar av den än vad jag är. Vi har ju olika modeller i olika delar av landet. Men de är lika i ett viktigt avseende,alla är baserade på bruksvärdessystemet. Men de är också anpassade till de förhållanden som gäller på olika orter i landet. Hyrorna förhandlas ju inte centralt utan det görs med varje kommunalt bolag för sig.Eftersom hyrorna enligt lag ska sättas utifrån lägenhetens och fastighetens standard och kvalitet (bruksvärde)och inte bara utifrån läget så kommer inte alla lägenheter i A-läge att se likadana ut. Jag ber Terje Gunnarson som är ordförande i Stockholmsregionen att svara på din fråga.

Terje sa...

Hej orolig inerstadsbo.
Stockholmsmodellen är ett verktyg för att fördela hyresuttaget. Det vill säga att först förhandlar vi med bostadsbolaget om det totala hyresuttaget det vill säga hur mycket hyresgästerna skall betala tillsammans. Den summan skall sedan fördelas mellan hyresgästerna. Då har vi tre delar som styr lägenhetens standard, husets standard och området. Vi har inte kommit överrens om hur stor del av hyran som skall styras av respektive faktor. En identisk lägenhet i ett identiskt hus kommer att ha en högre hyra i ett A område än i ett K-B område. Sedan kommer olika faktorer inom området att bestämma skillnader inom A-K området. Det är ett arbete som kommer ta ganska många år (8-10) att genomföra. Det har spekulerats i olika procent men det är ännu så länge spekulationer. Jag vill peka på att det som styrt differentieringen tills nu har varit byggår och geografiskt läge. Nu utvecklas hyressättningen så att hyresgästernas allmänna värderingar kommer styra hyresfördelningen betydligt mer än tidigare.
Vh
Terje Gunnarson

Anonym sa...

Mycket snömos det där, vad som är intressant är i vilken storleksordning skillnaderna mellan olika områden ska vara.
Om ni inte har en a-n-i-n-g om det är det helt horribelt. Skriva avtal utan att ha någon koll på konsekvenserna. Det gör man bara om man skiter i de som drabbas (för info: hyresgästerna).
Så... vilka skillnader är att vänta mellan olika områden? En uppskattning, tack!

/orolig innerstadsbo