25 november 2009

Vinnare och förlorare 2010

DN presenterar idag 2010 års ekonomiska vinnare och förlorare. Vinnargänget har två barn, rörliga lån och äger ett radhus enligt en Swedbank-rapport om hur vi förmodas få det 2010. Men man kan också satsa på att vara en ensamstående löntagare i hyresrätt, då får man 570 kronor mer att leva för i januari 2010 än i januari 2009. Riktigt illa är det för pensionärsparet med tilläggspension och tjänstepension som bor i hyreslägenhet. De förlorar 380 kronor.

Men skulle räntan gå upp kan dagens vinnare i ett slag förvandlas till att bli den store förloraren. Hela beräkningen bygger också på ett antagande om att hyrorna kommer att gå upp med 1,5-2 procent. Hur det blir med den saken vet vi inte än. Vi vet att i 19 kommuner, och hos Botrygg AB, blir det ingen höjning alls och att Alebyggens hyresgäster får sänkt hyra 2010.

Vi vet också att kraven från många stora ekonomiskt starka kommunala bostadsbolag ligger långt högre än vad till och med Swedbank kunnat föreställa sig vara möjligt. Sverige är mitt uppe i en finansiell kris, arbetslösheten är rekordstor och SAAB-affären ser ut att gå åt pipsvängen. Då klipper de kommunala bolagen i Göteborg till med rekordhöga hyreshöjningskrav dessutom i en tid när vi har rekordlåga räntor. MKB i Malmö, som beräknas göra en vinst på 100 miljoner, begär en hyreshöjning på 2,85 procent.

Varför anstränger sig inte fler av de kommunala bostadsbolagen så att de kan konkurrera med bostadsrätterna och villorna och ha attraktiva och prisvärda bostäder? Nej, för de tänker mer på vad de ska kunna använda överskotten till än de tänker på sina hyresgäster. Inte bolagen kanske med deras ägare, kommunen.

Det är precis som med de energibolag kommunerna äger. De trissar upp fjärrvärmepriserna så att de får pengar över till exempelvis barnomsorg. I alla fall vad det precis så Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, sa i Rapport häromdagen på frågan om varför bolagen gör sådana jättevinster. De behövs för barnomsorgen, sa han.

Nu tvingas istället våra förhandlingsdelegationer svettas över och försöka förhandla ner hyreskrav som borde ha legat på helt andra nivåer från början.

Härmed utses Alebyggen, Botrygg AB och de 19 bolag som gjort upp med oss om att ligga still med hyrorna till 2010 års vinnare. Förlorare är de stora ekonomiskt starka kommunala bolagen som anstränger till sitt yttersta i dessa svåra tider för att tömma hyresgästernas plånböcker och fylla sina egna kassakistor.

50 kommentarer:

Anonym sa...

Så har nu CentralstyrningsBarbro varit ute och hetsat mot innerstadsföreningarna i Stockholm med flera igen. Dina tongångar på Stockholmsfullmäktige nu i lördags och rapporterna om vad du sagt utanför är upprörande.

Du har uttryckt förakt för lokalt förtroendevalda i allmänhet och för lokal, välförankrad, verksamhet, du har hotat med att dra in pengar för en lokal tidning, du har visat stor ilska över att alla inte tycks dela dina uppfattningar. Och du har med din vanliga retoriksvada försökt kväsa all eftertänksamhet och allt ifrågasättande.

Detta är inte rimligt Barbro. Du visar inte respekt för vanliga demokratiska spelregler. Du lever uppenbarligen med en fantastisk övertro på din egen klokskap och med en fantastisk övertro på din egen betydelse. Du splittrar organisationen och gör den handlingsförlamad.

Detta är inte så en ledare för en folkrörelse ska vara.

En ledare för en folkrörelse ska förvisso ligga i framkant, men också vara lyhörd och en som samlar organisationen. Uppkommer kritik, ifrågasättande eller oro så skall ledaren ta detta på allvar och respekt. Det är inte självklart att ledaren har tänkt rätt. All kritik skall undersökas och behandlas ordentligt, inte med retoriksvada för att kväsa, utan för att uppnå säkerhet och eventuellt ändra.

En ledare för en folkrörelse ska både vara i organisationen och i omvärlden. Uppfattningarna om hur situationen är och vart organisationen ska sikta, ska vara mycket starkt förankrad i organisationen.

En ledare för en folkrörelse ska ha ett mycket starkt demokratiskt sinnelag och en mycket stark respekt för ett demokratiskt arbetssätt. En ledare för en folkrörelse ska uppmana till lokal aktivitet efter de lokala förutsättningarna och den lokala viljan.

En ledare för en folkrörelse ska ena, inte försöka härska genom att splittra.

Barbro, du bryter mot de flesta kraven på en ledare för en folkrörelse och det har blivit värre med tiden.

Anonym sa...

Barbro försöker hålla ihop en organisation som lider av medlemsflykt och tappet kommer bara bli större med tiden. Titta på historik tio år tillbaka i tiden och man ser att hgf tappar kontinuerligt.
Dagens unga lockas heller knappast att betala avgifter i särskilt stor omfattning till en organisation som befolkas av personer på 50+

Dessutom försvagas hgf:s sits gång på gång i förhandlingar och föreningens position blir allt svagare.

Flera lokala föreningar i Stockholm har dessutom stående krav på att både Barbro och den lokala ordföranden i Stockholm ska avgå. Att säga att splittring råder i hgf är ingen överdrift.

Henric sa...

Tittar man historiskt så ser det ut som om HGF tappat medlemmar. Detta eftersom det skett många ombildningar de senaste åren. Ser man däremot till anslutningsgraden bland möjliga medlemmar, dvs hur många som är medlemmar av samtliga hyresgäster i landet, så går det stadigt uppåt. Att då påstå att HGF har en medlemsflykt, blir ett tämligen hårt slag i luften.

Per sa...

Henric,

Bra sagt! - och trollat med siffror.
Att ni tappar medlemmar är solklart, men det är inte ombildningarna som gör det.

Det är ert eget görande. Dels är ni inte längre (trovärdiga?) attraktiva för yngre förmågor. Ni löser så att säga inget av deras behov... vare sig det gäller spännande uppdrag, dynamik eller lösning på deras boendeproblem.

Att stockholmväxer - och därmed er "möjliga medlemsbas" är ingen nyhet.

Det konstiga är att ni inte "slår marknaden" som man säger. Ni borde ju, om det du säger är sant, ligga kvar konstant på antalet nya medlemmar. För marknaden växer.

Men när den nu växer och ni attraherar färre medlemmar så stämmer inte det du säger. Antalet möjliga medlemmar ökar - men er anslutningsgrad minskar.

Alltså "räddas" er statistik av något ni inte kan påverka. Dvs inflyttning.

Alltså gör ni INTE bra ifrån er. Negativ tillväxt Henrik.

HGF borde få mer för PR konsulter a 1500Kr / tim än de inlägg du kommer med...

Tack för ordet!

Barbro Engman sa...

Hej anonym och alla andra som föredrar att inte stå för sina åsikter.

Jag var inbjuden till Stockholms fullmäktige i lördags och det jag uttryckte där, sa efteråt och kommer att säga i fortsättningen om den upplevelsen står jag helt och fullt för. (Utom det jag inte sagt exempelvis har jag aldrig sagt att jag ska dra in pengarna till Hyresprrssen.)

Jag har under mina snart 10 år som ordförande besökt många fullmäktigemöten runt om i landet. Det finns inte ett enda fullmäktigemöte någonstans i landet som fungerar på det sätt som fullmäktigemötet i Stockholm fungerade i lördags.

Man har ett tonfall och en aggressivitet sin emellan som saknar motstycke. Några få dominerar fullständigt debatten som absolut inte präglas av vare sig eftertänksamhet, ansvar eller lyhördhet. De allra flesta av deltagarna kom heller aldrig till tals och jag vet att väldigt många i likhet med mig tyckte att det var en bedrövlig tillställning. Jag vet många aktiva i Stockholm som gett upp och som säger att de gärna hade velat fortsätta att vara aktiv men inte till priset av att delta på den här typen av destruktiva möten.

Jag är övertygad om att huvuddelen av de som deltog på fullmäktigemötet jobbar väldigt bra, är engagerade och vill hyresgästerna och hyresgästföreningen väl. Men vad hjälper det när några enstaka personer från innerstadsföreningarna tar hela utrymmet. Inget utrymme blir heller kvar för alla de föreningar som verkar i länet. forts följer

Barbro Engman sa...

Jag är nybliven medlem i Södermalmsföreningen, mig har i vart fall ingen frågat innan man går och exempelvis uppvaktar civilutskottet som man gör idag för att meddela att Hyresgästföreningen har fel och de har rätt. Men det som oroar mig som nybliven medlem i Södermalm är den enorma missnöjespropaganda som bedrivs. Alla de medlemspengar som läggs ner på Hyrespressen går nästan uteslutande till att miss-kreditera den förening som jag och andra är medlem i. Sida upp och sida ner beskrivs vilket veritabelt elände det är att vara medlem i hyresgästföreningen och vilka idioter vi är som sitter i ledningen.

Hemsidan går i samma stil. Den nya medlem som går in på hemsidan eller får för sig att läsa Hyrespressen kommer att undra över hur i herrans namn han/hon kunnat gå med i en förening som beskrivs på det sätt som görs. Inte ett enda positivt ord finns att läsa. Inte några andra åsikter förs fram, ingen debatt speglas, ingenting av det som är normalt i andra publikationer finns i Hyres-pressen.

Innerstadsföreningarna får givetvis använda sina medlemspengar till det de tycker är viktigt. Och om de tycker att det allra viktigaste är att spy galla över den förening de är medlemmar i så kommer Hyrespressen även i fortsättningen att se likadan ut och fortsätta spy galla över den egna föreningen.

Vi har ca 4000 föreningar i Sverige som också tänker och tycker men ingenstans i landet lägger man ner pengar på att systematiskt misstänkliggöra sin egen organisation. Hyrespressen skrivs för övrigt till större delen av två icke medlemmar som därigenom får en ypperlig chans att misskreditera den förening till vilken bland annat jag betalar medlemsavgift.

Jag splittrar inte organisationen, den är ihophållen av gemensamma beslut och en stor samstämmighet. Problemet är att några stycken i Stockholms innerstad tagit till sin uppgift att alltid driva en egen linje helt på tvärs med vad förbundsstämman m fl sagt och beslutat.

De beslut som hyresgästföreningen fattar fattas inte av mig, de fattas av ombud från hela landet eller i förbundsstyrelsen. Alla de viktiga beslut vi fattat under senare år har fattats efter många och långa diskussioner. Men så småningom har vi enats om hur vi ska ställa oss.


Så jag har ett mycket starkt demokratiskt sinnelag och en mycket stark respekt för det demokratiska arbetssättet.
Till skillnad mot de enstaka personer som tycker att det är demokrati att driva en helt egen linje och dessutom strunta i att fråga vad medlemmarna tycker om saken.
forts
”Uppfattningarna om hur situationen är och vart organisationen ska sikta, ska vara mycket starkt förankrad i organisationen”; skriver du. Just precis. Det är därför det blir märkligt när några personer tycker sig kunna agera i strid med de uppfattningar som är starkt förankrade i organisationen.

Aannoonnyymm sa...

Barnbro

Platt att angripa vad folk tycker. Försök att ta till dig av den svidande kritik som kommer här. Det är katastrof!

Är det för mycket att kräva av dig?

HGF Stockholm sa...

BARBRO!

Du säger "Det finns inte ett enda fullmäktigemöte någonstans i landet som fungerar på det sätt som fullmäktigemötet i Stockholm fungerade i lördags.// Man har ett tonfall och en aggressivitet sin emellan som saknar motstycke"

Du väljer alltså att peka finger på de som i organisationen säger annat än ni?

Kan det kanske vara så logiskt att det är just DEN attityden i kombination med det katastrofala arbetet med "Stockholmsmodellen" som gör att folk är rasande.

Kanske det som gör att just Stockholm är ".. har ett tonfall och en aggressivitet sin emellan som saknar motstycke" (?)

Det är ju Stockholms som drabbas av ert och kransföreningarnas agerande.

Skärpning! Demokrati och ledarskap efterlyses.

// HGF Stockholm

Barbro Engman sa...

Hej HGF, jag pekar inte finger jag konstaterar att det var ett mycket trist möte där människor inte kom till tals och där tonläget var tråkigt och agressivt. Huruvida folk var rasande vet jag inte, det var endast ett litet fåtal som stod för alla inlägg, åtminstone så länge jag var kvar.Jag har varit föreningsaktiv i hela mitt liv, jag är van vid att folk har olika åsikter. Det ska man givetvis ha annars är det liksom ingen mening. Men det här är något annat. Alla hyresgästföreningar jobbar med sin hyressättning. Stockholm skiljer sig inte ett enda dugg från andra delar av landet än i ett avseende, man har startat betydligt senare än andra.

Medlem Södermalmsföreningen sa...

Jag håller fullt med dig stå på dig nu får det vara nog!

Anonym sa...

jag är också medlem i hyresgästföreningen på södermalm. och jag skäms över tidningen hyrespressen. lägg pengarna på progressiv verksamhet istället.

/Jacob

Medlem Södermalmsföreningen sa...

Jag håller med dig Jacob det som förvånar mig är Hyresgästföreningen/Barbro Engman medverkar till distributionen Hyrespressen är ju dem som äger den och måste ju har en etiskprincip vad man distribuerar!

Anonym sa...

Ja herregud! bostadsfrågan väcker folks aggresivitet det märks klart. Bristen på lägenheter och bristen på valmöjlighet i sitt eget boende talar sitt tydliga språk och hela situationen ansvarar HGF för. HGF har motarbetat utvecklingen av hyresrätten inom framförallt storstäderna under lång tid frågan är om ni är förvånade över att ha kommit hit? Den störrsta styrningen över nybyggnationer är de ekonomiska incitament som finns för att bygga samt möjligheterna till att göra detta. De låga nivåerna i stockholm har resulterat i en nedgång gällande antalet hyresrätter vilket bara verkar fortsätta. HGF ansvarar för detta.

Privat värd.

Anonym sa...

Är det verkligen så väldans aggresivt att be sin förbundsordförande om tillförande saklighet i den debatt som pågår om hyresättningen för de hyresgäster som nu ser ut att drabbas hårt av de överrenskommelser som HGF gör med fastighetsägarna och Sabo?

Med den verklighet som du beskriver så bra för hyresgäster i dagens blogg kan det väl inte vara så väldans svårt skaffa fram underlag och konsekvensberäkna den för hyresgäster nya tilltänkta överrenskommelsen?

-Hur kommer detta att drabba mig? Vi är rätt många i Stockholm som dagligen får just den frågan av våra grannar. Nog är det väl skrutt att som förtroendevald representant för HGF behöva svara
"-Det finns inga svar eftersom det ännu inte varit några förhandlingar med den nya överrenskommelsen"?

Kan verkligen ett anfall på innerstadsföreningarna vara det bästa försvaret för hyresrätten och överrenskommelsen idag?

Barbro Engman sa...

Hej södermalmsmedlem. Jag medverkar inte till att Hyrespressen ges ut. Hgf är ingen centralstyrd orgnisation utan varje föreningen har sin del av medlemsavgiften och bestämmer själva vad de vill använda dem till. Så föreningerna i Stockholms innerstad har alla beslutat att bidra med medlemspengar för att de ska kunna finansiera Hyrespressen. Jag tycker som läsare och medlem i södermalm att det är en kvalitetsmässigt och journalistiskt undermålig tidning och själv tycker jag att medlemmarna hade förtjänat en bättre användning av pengarna.Men som sagt det är medlemmarna i innerstaden och den styrelse de väljer som bestämmer.

Barbro Engman sa...

Hej anonym, jag har aldrig påstått att det skulle vara aggressivt på något enda sätt att be mig diskutera dessa frågor eller svara på frågor. Problemet var väl snarare att förutom att jag själv redogjorde för bakgrunden till och skälen till att förbundsstyrelsen och regionledningarna i landet ansett att den departementspromemoria som regeringen nu skickat på remiss var OK och stämde väl överens med de förslag vi lämnat tillsammans med SABO så var det nästan ingen annan som tog upp det. Ingen ställde de frågor du tycker är viktigt att få svar på.Jag ägnade nästan 30 min åt att redovisa bakgrunden och skälen för våra ställningstaganden och berättade att vi nu i likhet med ca 100 andra remissinstanser ska granska promemorian ytterligare och därefter avge vårt yttrande. I januari kommer en lagrådsremiss om hyressättningen som vi också kommer att granska.När jag var klar med min redogörelse var det frågestund. Jag svarade på frågorna som alltså till övervägande del handlade om helt andra saker vilket var en sv orsakerna till att vi kom in på bland annat frågan om Hyrespressen. Min del i fullmäktigemötet denna dag uppgick till ca 1 timme sammanlagt och jag pallar med både påhopp av olika slag och aggresiva tonlägen. Men det som gjorde mig mest bedrövad var den attityd och det tonläge som vissa av deltagarna hade gentemot sin fullmäktigekamrater.

Anonym sa...

Tänk er att det handlat om en folkgrupp i diskussionen istället för innerstadsbor!
Tänk er att det handlat om invandrare.

Inte är det så svårt att förstå att den hitintills förda hyrespolitiken leder till uppror för boende inom Stockhoms Stad! Upprördheten över de ojämlika villkoren för boendeformer idag faller ju extra hårt på de hyresgäster som tidigare fått den goda hyresrätten bortförhandlad. Privathyresgästerna är ju vana och har haft det uselt på många håll tidigare. Åtmindstonde de som bor i Stockholm Stad. Inte hjälper det med rabattdagar hos närmsta färgbutik för att känna sig som stolt hyresgäst igen.

Hemortsrätt är ett ord som man hör i samtalen med bekanta när mjölkinköpen görs.
Är det verkligen rimligt? Blockerar inte de samtalen just den utveckling mot det goda boendet som vi strävar mot?

När HGF skall författa sitt remissvar om överrenskommelsen kommer väl innerstadsföreningarna att få påverka remisssvaret?

Anonym sa...

Men Barbro det var ju just de frågorna jag ställde till dig på fullmäktigen. Det är faktiskt ännu värre för jag bad dig om hjälp! Inte hjälpte det.

Torsten A sa...

Men Barbro!

Det är inte konstigt att många misstror vad du säger.

Under lång tid, inte minst före valet stog du och vi andra och hävdade med emfas att hyrestaket är oerhört viktigt och att allt annat leder till stora hyreshöjningar.

Nu står du och de dina och påstår att det gör det inte alls!

Fram med konsekvenserna Barbro. Stå inte och orera och påstå, ta fram de konsekvenser som säkert dina experter redan har utrett. Har de inte gjort det är det ännu värre.

Och förklara hur förhandlingar ska gå till utan vare sig självkostnad eller allmännyttans hyror att hålla sig i.

Bli konkret! Annars är du inte trovärdig.

Anonym sa...

Det är inte konstigt att innerstadsföreningarna inte har något förtroende för dig Barbro.

Du har ju utsett hyresgästerna i Stockholms innerstad och några platser till till att betala för att du tror att fastighetsägarna på det sättet ska hålla sig nöjda! Gång på gång har du försökt med detta köpslående istället för att försvara och slåss för hyresgästerna och hyresrätten.

Hur kom du till åsikten att innerstadsborna i Stockholm och några till skulle ha högre hyror? Genom en demokratisk process i föreningen? Nej, någon sådan har inte synts till!

Du måste ha fått dina uppfattningar från Fastighetsägarna!

Har du levt rövare med fastighetsägarna, tagit fram deras redan höga vinster och skällt ut dem för att bara vilja ha mer?

Nej det har du inte gjort!

Har du sett till att föreningen har skärpt förhandlingar och verktyg gentemot de privata fastighetsägarna?

Nej, de har du inte gjort, de är lika dåliga som för tio år sedan!

Och vad gör du när du får påpekanden och frågor?

Jo, kryper undan och påstår att du inte har haft något med förhandlingarna att göra. Trots att alla vet hur du har intrigerat och manipulerat och stärkt centralstyrningen.

Och så tror du att de drabbade hyresgästerna ska ha något förtroende kvar.

Nej Barbro. Det är dags att avgå och se till att vi får en ny ordförande som kan återupprätta förtroendet och få organisationen att både gå i hygglig takt och ägna kraft åt huvudkampen.

Tore H

Barbro Engman sa...

Hej anonym som skrev efter mitt senaste inlägg. Regeringen har presenterat en de-partementspromemoria om hur lagen om allmännyttiga bolag ska vara utformad. Den har skickats på remiss till ca 100 remissinstanser. Den handlar inte till någon del om hyressättningen utan bara om hur de kommunala bolagens regelverk ska se ut. Men det är givetvis av stor betydelse för förhandlingarna hur exempelvis paragraferna om den utdelningsbegränsning som ska gälla bolagen är utformad så att den inte går att kringgå och tolka på olika sätt. Vi kommer nu att granska och analyser förslaget och avlämna vårt remissvar. Denna lag gäller samtliga kommuner som har ett bostadsbolag. Det finns inget i detta regelverk som rör Stockholms innerstad på något speciellt sätt.

Peter sa...

Men... är det möjligt?!

Har ni lämnat in ett förslag om nytt hyressystem (Stockholmsmodellen) UTAN att göra en konsekvensanalys?

Det är ju katastrof om det är så. På en annan arbetsplats skulle man få sparken för det - för det är ju ingen liten skillnad ni föreslår.

Hur kan ni ha skött detta så illa?

Och det är tydligt varför ni inte kan lämna svar.

Det är för att ni saknar dem. Och DET kära Barbro är inkompetens. Flagrant inkompetens från DIN sida.

Skäms

Barbro Engman sa...

Hej anonym, det skulle verkligen underlätta om åtminstone någon kunde tala om vad ni heter, det är svårt att svara rätt person när alla är anonyma. Om ni inte kan stå för era inlägg kan ni väl i alla fall kalla er A, B eller C så det går att hålla isär er.

Jag skrev inte att inte någon ställde frågor om vilka effekter förslagen kommer att få utan att det var förvånansvärt många som inte gjorde det uatn uppehöll sig vid helt andra frågor.
Jag förstår alla som är oroliga för vad som händer med deras hyra. Jag är också orolig vilket är skälet till att jag och många andra lägger ner all den tid och kraft vi har på att få till en lagstiftning och ett förhandlingssystem som gör att vi kan fullgöra vårt förhandlingsuppdrag.
Just nu befinner vi oss i detta skede.
1. Regeringen har presenterats ett förslag till lag om allmännyttiga bolag. Vi har ställt oss positiva till förslaget men ska nu analysera och granska skrivningar-na så att de inte går att misstolka och gör det möjligt för kommunerna att kringgå.
2. Ca 100 andra remissinstanser kommer också att avge ett yttrande. Regering-en sammanställer alla synpunkter och därefter kommer ett förslag att lämnas till riksdagen. Vår förhoppning är att våra ståndpunkter återfinns i förslaget som ju till stora delar inte gillas av framförallt kommunföreträdare.
3. I mars 2010 kommer regeringen att lägga en proposition till riksdagen. Den nya lagen träder i kraft 1.1.2011.
4. I januari 2010 kommer regeringen att presentera en lagrådsremiss om den framtida hyressättningen. Justitiedepartementet jobbar med den just nu. Vi vet att den hyresnormerande rollen försvinner och att det även i fortsättningen är parterna som sätter hyrorna. Bruksvärdessystem förändras inte heller.
5. Vi har länge vetat att det finns en riksdagsmajoritet som vill avskaffa allmän-nyttans hyresnormerande roll. I ett sådant läge är det vår plikt gentemot med-lemmarna att jobba fram ett förslag om hur vi ska förhandla med de privata fastighetsägarna. Vi ägnade hela förra valrörelsen till att varna för ett takras, och nu har det kommit. Valet utföll helt enkelt så att de partier som länge mo-tionerat i riksdagen för att ta bort hyrestaket nu har en majoritet av ledamöter-na i riksdagen.
6. Eftersom vi inte vill ha någon statlig inblandning i förhandlingarna så är det upp till oss och de privata fastighetsägarna att klara ut hur förhandlingarna ska gå till i detta nya läge. Det är en helt ny roll för både dem och oss. Staten har heller aldrig lagt sig i hur vi förhandlar med SABO företagen.
7. De förslag till förändringar som gäller hyresförhandlingarna kommer också att träda i kraft den 1.1.2011.
8. Arbetet med Stockholmsmodellen syftar till att ta fram en modell för att sätta bruksvärdeshyror . Samma typ av arbete pågår i alla delar av landet och har gjort så i många år helt enkelt därför att lagen föreskriver att vi ska sätta bruksvärdeshyror.

Barbro Engman sa...

Hej Torsten, du har helt rätt. Vi bedrev hela valrörelsen en kampanj för att få behålla hyrestaket. Vi hade dessutom vänt oss till dåvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin för att påtala att taket börjat läcka och inte längre dög som skydd för hyresgästerna. Men vi fick en annan regeringen och ett annat statsråd och det kommer att innebära att taket ryker och måste ersättas med ett nytt tak. Vi kan sitta kvar på läktaren och säga nej men vi kommer en dag att få frågan av hyresgästerna om vad vi gjorde och då duger det inte att svara att vi sa nej, för det hjälper inte taket tas bort av riksdagen hur mycket nej vi än säger. Vi måste givetvis göra vad vi kan i det läget för att få ett nytt system med ett nytt tak som garanterar besittningsskyddet. Vi sliter med det.Jag är med´veten om att man kanske undgår kritik om man inget gör men ett faktum är att grunderna för förhandlingssystemt och hyressättningen avgörs av riksdagen. Vår plikt är att jobba för att få ett förhandlingssystem som innebär att vi kan fullgöra vårt förhandlingsuppdrag. Och det håller vi på med för fullt.

Barbro Engman sa...

Hej Tore H. Huruvida jag har förtroende eller inte hos olika delar av staden vet väl varken du eller jag. Det är naturligtvis upp till dig att göra vilken bedömning du vill men mit uppdrag är att jobba efter de beslut som förbundsstämman och förbundsstyrelsen beslutar om. Det finns och har funnits en stor enighet mellan förbundet och regionerna om hur vi skulle jobba när det gäller den fråga som nu är aktuell. I en organisation med 535 000 medlemmar är det givetvis fullt av olika åsikter men även en stor organisation måste till slut fatta beslut även i svåra frågor.
Om du tycker att du kan slänga ur det påståenden och omdömen så ska du givetvis använda den modellen men det gör att det blir väldigt svårt att svara. Jag har inget med förhandlingarna att göra. De sköts ute i landet av varje region och förhandlingsdelegation. Det vet varenda en som sitter där. Stockholmsmodellen är beslutad av fullmäktige i Stockholm. Mamlmömodellen är beslutad av fullmäktige i Malmö osv. I våra stadgar finns angivet vilken arbetsfördelning som finns. Jag har fullt förtroendeför att aktiva hyresgäster kan fatta egna beslut

Barbro Engman sa...

Hej Peter, med tanke på ditt höga och lite lätt oförskämda tonläge hade man kunnat förvänta sig att du åtminstone hade försökt att ta reda på hur det ligger till.
Har ni lämnat in ett förslag om nytt hyressystem (Stockholmsmodellen) UTAN att göra en konsekvensanalys?, skriver du.
Jag har för det första inget med Stckholmsmodellen att göra, den jobbar man just nu fram i Stockholm. Vad jag förstår håller den precis på att testas.Det är dessutom inget nytt hyressystem utan en modell för att tillämpa det system vi har.
Mig veterligt har Stockholmsmodellen aldrig lämnats in någonstans. Till vem skulle den ha lämnats in?

Peter (igen) sa...

Barbro,

Stockholmsmodellen är ett förslag från er och Sabo. Minns du inte det?

Ni hade tillochmed en presskonferens om det för någon vecka sedan. Eller var det din "stand in"?

Du är högste ansvarig för HGF - så det går inte att peka finger och säga "det var de" - när det är region Stockholm.

Ert förslag togs emot med öppna armar av fastighetsägare och Mats Odell. Därför att det föll dem i smaken.

Lättare för dem att klubba igenom det alltså. Och det följer ju deras linje - inte de som skall betala (hyresgästerna).

Frågan kvarstår:
Hur kan ni föreslå ett nytt hyressystem UTAN att göra en konsekvensanalys INNAN?

Det är under all kritik.

Och Barbro - kritisera inte vad fol säger, eller "tolka in toner" i vad som sägs. Du borde förstå bättre - för det bygger inte på er eller HGF's trovärdighet att mästra folk som ställer frågor.

// Peter

Terje sa...

Hej Peter.
Du har inte helt rätt egentligen har du gelt fel.
Stockholmsmodellen är en modell för att fördela hyror efter att det totala hyresuttaget fastställts.
Stockholmsmodellen är en produkt av ett projektarbete i Stockholms Regionen där alla parter ingått.
Beslut om att jobba vidare med modellen togs i våras av vårt högsta beslutande organ fullmäktige.
När det gäller konsekvensanalys var det många resonemang före och under arbetets gång med att ta fram modellen. Nu pågår ett arbete med att med hjälp av dataprogram simulera hyresfördelningar utifrån Stockholmsmodellen.
Vänlig hälsning
Terje

bror.s@comhem.se sa...

Till Peter 08.55
Stockholmsmodellen har nog inte lämnats "in" av Hgf. Snarare kan man säga att den lämnats upp på läktaren till oss i Hgf. De fyra fastighetsägarna och en repr. för
Hgf. har "förhandlat fram" Stockholmsmodellen i Hyreskommittén
Vi var utlovade ett underlag för att grunda beslutet, en sk. boendesosial konsekvensanalys(av fd.
Sabo-Birgersson). Men tyvärr hade man inte tid att vänta på underlaget innan beslutet måste pressas fram. Därför röstade Sthlms innerstadsföreningar för bordläggning, medan de länsföreningar som inte blir drabbade av höga hyreshöjningar, på
sedvanligt sätt röstade emot de som blir drabbade i Stockholm. Hade därför varit bra om villaägare
landsortsrepresentanter och övriga icke berörda hade setat på läktaren när beslutet om Stockholmsmodellen skulle tas.
Då hade vi haft möjlighet att få fram underlag till beslutet innan det skulle stressas fram utan underlag eller kunskap om konsekvenserna av beslutet
bästa från
bror.s@comhem.se

Peter (3:e gången) sa...

Terje:

Det är som så att innan man fattar ett beslut så gör man en konsekvensanalys. Med datorprogram, excel eller ett för syftet anpassat program.

Att du inte gjort detta är inkompetent. Självklart utreder man konsekvenserna av beslut och handlingar innan man företar dem.

Så jobbar i alla fall resten av sverrige - på vilket sätt skulle ni skilja er? Trams Terje. Trams och inkompetens.

// Peter

Terje sa...

Hej igen
Kanske värt närmna att när regionen skulle utse styrgrupp för det projekt vi hade inför Stockholmsmodellen tillfrågades ett flertal företrädare för Stoclkholms innerstad om de ville vara med i styrgruppen. Vi till och med vädjade ett flertal gånger men inge ville vara med vilket vi givetvis beklagade.
Terje

Terje sa...

Hej Peter
För närvarande pågår arbetet med att simulera fördelning av hyresuttaget enligt Stockholmsmodellen.
Hyresuttaget och dess föredelningen förhandlas enligt gängse sätt mellan parterna där de förtroendevalda har en majoritet. Resultatet av förhandlingarna presenteras för förhandlingsdelegationen som består av förtroendevalda medlemmar (med ett undantag förhandlingsledaren) tar ställning och beslutar.
Ett mycket demokratiskt arbetssätt.
Du är som medlem givetvis också välkommen att engagera dig och delta i beslut.
Terje

Anonym sa...

Vad tror du själv att detta berodde
på Terje???

F.ö. var ju Fastighetsägarna mycket nöjda med ledaren för gruppen (Botkyrkabyggens VD, Björn
Andersson).

Tänk efter lite före Terje!

Hälsn. fr. "marknadsliknade hyror nästa"

Anonym sa...

nu blir man nyfiken! vad beror det på att ni valde att inte vilja vara med och påverka?

Barbro Engman sa...

Hej Peter, jag vet inte jag vem det är som ägnar sig åt mästrande. SKÄMS, inkompetens, flagrant inkompetens skrev i vart fall inte jag om dig. Det skrev du om mig.

Varken jag eller någon stand in till mig har någonsin setat på en presskonferens om Stockholmsmodellen.Du har helt enkelt fått detta om bakfoten. Stockholmsmodellen har heller inte tagits fram av oss och SABO.

Stockholmsmodellen är som namnet antyder en modell för att sätta hyror i Stockholm. Även om vi bekylls för centrastyrning så är det regionerna och deras förhandlingsdelegationer som jobbar med förhandlingarna. Inte hur som helst givetvis utan hyrorna ska sättas efter den lagstiftning vi har om hyror dvs bruksvärdet.
Det är inte att peka finger det är att berätta precis vad stadgarna säger om arbetsfördelningen i organisationen. Vill man ha en centralstyrd organsiation så får man föreslå att stadgarna ändras.

Henric sa...

Bland de tidiga kommentarerna här, fick jag ett svar av Per med bland annat orden:

"HGF borde få mer för PR konsulter a 1500Kr / tim än de inlägg du kommer med..."

Per: Var får du ifrån att jag skulle vara PR-konsult? Jag är medlemsrekryterare på HGF, och det är därifrån jag får statistiken på hur många medlemmar organisationen har. Det kommer in fler nya medlemmar än förra året, samtidigt som det dessvärre faller ur många pga ombildningar. Men sett till hur många hyresrätter det finns, omsluter HGF allt fler medlemmar. Det är inget "trollande" med siffror, det är verkligheten.

Anonym sa...

Anonym sa...
nu blir man nyfiken! vad beror det på att ni valde att inte vilja vara med och påverka?

Lätt att svara på!
Gnällgänget sätter sig som vanligt på läktaren och skriker nej!
Delta? Nej aldrig i livet!
Då måste de ta ansvar.
Hyresgäst

Anonym sa...

oj, om det stämmer är det tur att de inte leder hyresgäströrelsen.

Anonym sa...

Skulle en borgerlig regering ta bort hyrestaket alldeles före valet 2010 om de förstod att det skulle bli en valfråga och förstod att beslutet med största sannolikhet skulle upphävas snabbt efter valet?

Nej naturligvis inte, det vore politiskt självmord.

Den enkla analysen borde även ett riksförbund för hyresgäster kunna göra.

Men icke, istället går näm,nda riksförbund ut och hjälper den borgerliga regeringen att avskaffa hyrestaket!!!!!!

Retoriken kring detta är obetalbar. "det innebär inga hyreshöjningar", "vi ska förhandla om hyrorna", "bruksvärdet gäller", "vi inför ett nytt hyrestak"!!!

Riskförbudnets försäljningsiver och försäljningsargumnetation för skrotningen av hyrestaket är obetalbar.

Och förfärlig. Det handlar om att försöka ge sken av det inte innebär stora hyreshöjningar. Det handlar om att försöka ge sken av enn tryggeht som just är på väg att avskaffas.

Trygghet genom hyresgästföreningens nötter som inte ens kan läsa bokslut eller ta fram hyresstatistik?

Barbro Engman skäller på innerstadsföreningarna i Stockholm. Det gör inte jag. Tvärtom tack och lovb för att det finns några kunniga i hyresgäströrelsen som tänker och analyserar själva. Och har mod och förmåga att få fram det.

Fler sådana behövs!

Fler "bilförsäljare" inom hyresgästföreningen behöver vi inte. Men färre.

Lars G

Anonym sa...

"CentralstyrningsBarbro"

Onekligen ett passande namn. Se så "lyhört" hon besvarar inlägg.

Nej Barbro, du är varken lyhörd eller välförankrad. Du har aldrig jobbat med förankring. Du har bestämt dig först - på lösa boliner - och sen pratat omkull folk med din svada.

Det håller inte längre.

Tore

Anonym sa...

Mycket kritik mot hgf här.

Svaret från hgf är som att hälla vatten på en gås.

Noll lyhördhet, ingen nyfikenhet vad som skulle kunna göras annorlunda - de bara slår ifrån sig allt.

Det är inte konstigt att utflödet av medlemmar är dramatiskt.
Och om hgf tycker att de som är för ombildning är tjatiga, vad är då hgf:s egna hårdföra medlemsvärvare...?

Barbro Engman sa...

Mycket kritik mot hgf här skriver en av alla de som väljer att framföra sina åsikter anonymt. Och det stämmer precis. På bloggen samlas de kritiska och anonyma.Det får de gärna göra och jag försöker att svara på alla inlägg. Jag letar också efter vad ni kommer med för andra förslag och infallsvinklar. Men precis som ni som läser också kan se så är det inte så mycket av den varan.

Tore tycker till exempel att han kan skriva "du är varken lyhörd eller välförankrad. Du har aldrig jobbat med förankring. Du har bestämt dig först - på lösa boliner - och sen pratat omkull folk med din svada". Nu kan ju knappast du Tore veta ett dugg om när och hur jag bestämmer mig. Jag ska därför beskriva hur vi jobbat med den fråga som är nu är aktuell nämligen förslaget till lag om allmännyttiga bolag.
Men först ska jag kommentera vad Lars G skriver. Att han tycker att vi är nötter och inte kan läsa tänker jag inte kommentera det tycker jag är bara är ett exempel av många på den argumentsreknik som många använder sig av.

Däremot tycker Lars G att vi borde gjort en annan bedömning av det politiska läget när det gäller hyrestaket. Det är också den fråga vi funderat mest på. Finns det något som tyder på att hyrestaket skulle kunna bli en valfråga och skulle i så fall en annan valutgång garantera att hyrestaket belv kvar. Eftersom vi själva är missnöjda med hur det nuvarande taket med tiden har kommit att fungera så räcker det inte med att det behålls,. Det måste göras om så förutsättningarna för de omgörningen måste också vägas in i bedömningen.

På den socialdemokratiska partikongressen togs riktlinjer för bostadspolitiken. Där finns inget om att behålla hyrestaket. Socialademokraterna på SABO:s kongress röstade för att taket skulle tas bort och socialdemokraterna i SABO:s styrelse står bakom förslaget om att ersätta det nuvarande taket. Vi har gjort bedömningen att inte heller en ny regering kommer att föreslå en uppstramning av allmännyttans hyresnormerande roll. Hur regelsystemet runt verksamheter som finns på konkurrensutsatta marknader kan se ut har också försvårats och komplicerats av EU medlemskapet.När vi presenterade vår försdta överenskommelse med SABO kommenterades den också positivt av (S),(V) och (MP).(V) har numera lämnat den ståndpunkten och tycker att hyrestaket ska vara kvar,
Forts följer

Barbro Engman sa...

Så till Tore och hans åsikter om att jag fattar beslut på lösa boliner, inte vet vad förankring är och pratar omkull folk.
Tore, du vet uppenbarligen inte alls hur vi jobbat med de här frågorna och ändå tycker du att det är helt OK att skriva som du gör.Otroligt många människor i Hyresgästföreningen har slitit med de här frågorna sedan 2005 när fastighetsägarna anmälde svenska staten till EU kommissionen. Jag kan väl stå ut med de betyg du tycker dig kunna sätta på mig men det finns absolut ingen som helst anledning för dig att på det här sättet avfärda alla de som varit engagerade i det här arbetet. Vi har förutom alla juridiska inlagor vi skrivit, alla politiker uppvaktningar vi gjort, alla namninsamlingar vi gjort, alla resor till Bryssel vi gjort, all argumentation hos Mikael Koch vi ägnat oss åt, alla möten i hyresgästföreningen vi varit på så har också Hyresgäsföreningens alla regionledningar, förhandlare, jurister, förtroendevalda varit samlade till möten för att bedöma vad som är klokt att göra. Jag har skrivit en otrolig mängd rapporter om vad som händer och vad som förändras under processen. Vi har haft mängder telefonkonferenser, avstämningsmöten mm. Det finns så många människor som du faktiskt förolämpar med dina påståenden. Det är en sak att du inte delar de uppfattningar vi så småningom om fram till, det är inget att säga om det. Det är svåra och komplicerade beslut att ta så det vore märkligt om det inte fanns olika åsikter. Men jag tycker att det är något helt annat att sätta sig till doms över andras förmåga att tänka.

Johan Johansson sa...

Ja du barbro

"centralstyrningsbarbro", "hälla vatten på en gås", "ingen lyhördhet", "problem med demokratin i HGF".

Listan är lång - men det sjunker inte in?

Barbro Engman sa...

Hej Johan Johansson, jag förstår inte riktigt vad du menar men jag antar att du menar att jag trots påståenden om att jag centralstyr osv inte verkar ta till mig det. Jag har hittills försökt beskriva att jag inte fattar ett enda beslut själv, att besluten som oftast är svåra fattas efter många och långa diskussioner i hgf osv.

Men det verkar heller inte sjunka in
De bloggkommentar som kommit senaste tiden talar olika slags språk och det finns olika syn på vad jag borde lyssna på och vad jag inte borde lyssna på. Exempelvis menar en medlem på Södermalm att vi omedelbart borde förhindra att Hyrespressen delas ut med Hem&Hyra. Han/hon efterlyser centralstyrning och menar att det är obegripligt att vi inte tar ett sådant ansvar. Om jag skulle ta mig före med att sätta stopp för hyrespressen skulle andra rasa och kalla mig centralstyrningsbarbro och hävda att hgf har problem med demokratin. Någon av dem eller bägge skulle kunna anklaga mig för bristande lyhördhet.

Det finns bara ett alternativ i en organsiation där många olika ståndpunkter ska samsas och så småningom leda till beslut och ställningstagande. Det är att hålla sig till den demokratiska process vi har skapat för att kunna fatta beslut. Vi har valt ett antal människor som vi har förtroende för och som ska duga till att fatta beslut. De måste få göra det även om inte alla gillar alla beslut. Skulle däremot en merpart av medlemmarna tycka att besluten är åt skogen och då ska man naturligtvis välja en annan förbundsstyrelse och andra ombud till förbundsstämman osv.

Rädda Linjalen sa...

Jaha. Så är det någon som skriver under mitt namn även här. Jag börjar visserligen bli van, men det är ganska talade för vilken nivå det handlar om.

Att vara så förbannat feg att man bara törs debattera anonymt är en sak, att göra det i skepnad av någon annan är inte ens värt att kommentera.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Rädda Linjalen sa...

Grattis Ånghästen! Föredömligt agerat genom hela processen, det hade inte gått att göra bättre! Känn er stolta!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Peter sa...

Stackars Stackars Stackars Johan Johansson, han får kommentarer från människor som inte tycker som honom.

Och nu använder de till råga ett namn som gör att han inte kan peka finger och mobba effektivt.

Stackars Johan som bara har sabbat ombilningsmöjligheter för sisådär 2000 personer i Stockholm.

Stackars johan som har förtalat och förljugit sina (ja-sägande) grannar och styrelser runt om i stan.

Stackars Johan som dyker upp och brandtalar på ett aggressivt och hotfullt sätt i Brf föreningar runt om i Stockholm.

Stackars dig johan...

Eller så får man tåla ör leken som man ger sig in i. För det är en lek för er.

För oss andra, drabbade, är det allvar. Det handlar om ekonomi och att ha möjlighet att bo kvar i innerstaden.

En möjlighet som DU och "räddaste-rädda" vill beröva sina grannar och medmänniskor.

En människas definieras av sina handlingar.

Skäms johan. Och vänj dig vid människors förakt för dig och dina handlingar

Anonym sa...

Här kommer en liten ordlista för den som inte förstår innebörden i ovanstående inlägg.

ombilningsmöjligheter att ta från det allmänna och ge till enskilda privatpersoner

drabbad att inte få skattepengar av kommunen

ja-sägare egoist

/Micke

Admin sa...

Micke bor i en "anna del av köping"