14 januari 2009

Lägenhet uthyres!Att göra saker och ting styckevis och delt är sällan något framgångsrecept. Det finns i alla fall ingen managementlitteratur om hur man får saker att spreta åt alla håll, bygger in motverkande incitamentsstrukturer och förvirrar personalen. Var politiken hittat sina tipslistor i ämnet styckevis och delt vet man inte. För där vimlar det av spret, förvirring och motverkande incitamentsstrukturer. Vill man till exempel att folk ska jobba så måste de kunna ta sig dit, ha någonstans att vila sin trötta kropp, äta och moja sig framför teven. Barn måste kunna gå på dagis, till skolan och hem igen. Lite små utgångspunkter för den infrastruktur som måste till kan man tycka.

Men bostadspolitiken hänger varken ihop med jobbpolitiken, välfärdspolitiken eller finanspolitiken. Serien av Sara Granér sammanfattar läget för alla som tänkt kasta sig ut i vuxenlivet och bidra till samhällsutvecklingen eller alla de som vill flytta eller måste flytta för att få jobb. Dessutom får man tidigt lära sig att om vill man ha tak över huvudet måste man kunna operera i en värld av lurendrejeri och svarta pengar för mer än så förmår inte politiken.

Inga kommentarer: