28 januari 2009

Luften riskerar gå ur förhandlingssystemet


I utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" finns en hel del förslag till föränd-ringar i hyreslagstiftningen. Bland annat ska fastighetsägarna kunna gå till hyres-nämnden om de är missnöjda med förhandlingsresultatet och få prövat om det inte finns ett höjningsutrymme på grund av av stor efterfrågan på bostäder. Detta kalla fastighetsägarna för att ”ha en ventil”. De anser det vara närmast självklart att den som är missnöjd ska ”ha en ventil” där det går att rätta till ett i deras ögon felaktigt förhandlingsresultat. Några hyresgästventiler är dock icke aktuella. Det finns redan små ventiler där luften sakta sipprar ur förhandlingssystemet. Så det är möjligt att göra empiriska studier över vad som händer när en fastighetsägare hyperventilerar.

Fastighetsbolaget Heimstaden har strandat hyresförhandlingarna på flera håll i landet. Bolaget har inte fått de höjningar de krävt. Då kliver de av förhandlingarna, höjer hyrorna på egen hand och skickar ut nya hyresavier. De hyresgäster som inte accepterar höjningen dras inför hyresnämnden. Ibland med hot om ännu högre hyror. De hyresgäster som blir oroliga och betalar anses ha godkänt höjningen för så är reglerna i denna förhandlingsventil. Att själv sätta hyrorna är ett bra sätt att snabba på processen och det gynnar i slutändan även hyresgästerna, anser Pontus Rode, vice vd för Heimstaden. Han tycker inte heller att det ligger något hot i att nämna att hyrorna kan bli ännu högre om de inte accepterar höjningen. Kul typ.

Förhandla med någon som sitter på mer än halva leken, har trumf på hand, kort i rockärmen och som dessutom ägnar sig åt kreativa regeltolkningar är ju ingen lockande idé för någon. Inte för hyresförhandlare heller. Om hyresförhandlingar ska ha framtiden för sig måste de inblandade spela samma spel, vara överens om regelbo-ken, ha lika många kort och vara jämbördiga. Så blir det inte om antalet fastighetsägareventiler ökas på. Då kommer luften att gå ur hela förhandlingssystemet. För vem vill förhandla i ett uppgjort spel?

Igår lanserade jag en enkel enkät till de politiska partierna. Än så länge har det inkommit 1 svar. Lars Ohly var snabbast. Spänningen är nu olidlig vem blir tvåa. Fast om (kd) inte önskar komplettera med något så får väl Mats Odells besked i Riksdag och Departement anses utgöra det första svaret.

UPPDATERING: Nu har även Carina Moberg (s) svarat. Det finns att läsa i kommentatorsfältet i gårdagens inlägg.

UPPDATERING IGEN: Nu har även Lennart Pettersson (c) svarat!

Inga kommentarer: