30 januari 2009

Växjö behöver hyran till allaktivitetshus


Igår var det Botkyrka kommun som ansågs sig behöva ta en del av hyran för att finansiera den kommunala välfärden. Idag är det Växjö kommun som anser sig behöva en ta en del av hyran till kommunens allaktivitetshus (läs här och här).

Många har säkert föreställt sig att man betalar hyra till hyresvärden för att just bo och att det dessutom verkar vara en rimlig tanke. Dessutom tycker nog många att det verkar rimligt att man köper tapeter och fixar badrum och fasader innan man får för sig att använda pengarna till äldreomsorgen, flygplatsen, simhallen eller någon annan kommunal verksamhet. Många kommunpolitiker verkar dessutom tycka att det är okej att trängas i väntrummet på finansdepartementet för att få pengar till de badrum och fasader de själva övergivit för att använda pengarna till annat.

Det är klart att kommunen ska få ta ut en rimlig utdelning på de reda pengar de satsat. Så är det idag, men det finns en begränsning: Man får bara ta utdelning på ”eget kontant tillskjutet kapital”.

I utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" föreslås att den begränsningen ska tas bort. Det ska vara fritt fram för kommunen att ta utdelning på allt kapital som byggts upp, till allra största delen av hyrespengar. Man vill inte ens tänka på vad kommunerna då kommer att vilja göra med bostadsbolagens kapital. Anders Borg har all anledning att frukta att trängseln av behövande blir ännu större. Förutom de som redan sitter där kommer fler hyresgäster att behöva bostadsbidrag för att kompensera ett högre hyresuttag. Kom ihåg att det inte bara är detta som är hyreshöjande inslag i utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna.

UPPDATERING: Nu har även moderaterna svarat på min enkät. Läs deras svar här. Nu väntar vi på miljöpartiet.

Inga kommentarer: