21 januari 2009

Typtag om den kommunala kompetensen

Idag kommer de ”valda ombuden för Sveriges folk” att kasta sig över tryckknapparna i riksdagen och fatta beslut om bland annat alkoholfrågor, namnlagen, sjöfylleri och så den enligt mitt tycke ytterligt heta, spännande och upphetsande frågan om: Kommunala kompetensfrågor (KU 2008/09:21).

Förmodligen är vi ytterst få som känner hetta och spänning inför frågan om den kommunala kompetensen. Det mesta som sker i riksdagen tilldrar sig heller inget intresse utanför parlamentet, om ens där. Det rinner igenom en massa beslut som de flesta inte fäster så stort avseende vid.

Beslutet idag berör sjuktransporter, kollektivtrafik, lokaler, turism mm. Och innebär att man tar bort förbudet att bedriva verksamheten i vinstsyfte. Idag får man förstås gå med vinst men det får inte vara syftet. Om samma resonemang återkommer när de kommunala bostadsbolagens framtid ska behandlas är vi som betalar hyra illa ute. Allt det vi varit oroliga för i utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" kommer kanske att avgöras i all tysthet i dag.

– Det finns en logik i farhågorna. Det är inte osannolikt att bostäder även kan komma att omfattas av samma regelverk när propositionen om allmännyttans framtid läggs fram, säger Olle Lundin, professor på Uppsala universitet till Hem & Hyra.

Egentligen sa Mats Odell samma sak som dalmasen Olle Lundin när han skulle svara på dalmasen Peter Hultqvist fråga i riksdagen om detta kan komma att innebära att vi får marknadshyror.

- Däremot ägnar sig naturligtvis de kommunala bostadsföretagen åt näringsverksamhet och kan därigenom påverkas av förslagen i propositionen, sa Odell i sitt svar.

Ja, det är just det man befarar. Dalfolk är lite på alerten i alla fall, eller hur? Neråt Avestatrakten skulle de kalla det som riksdagen håller på med idag för typtag. Det är sån mölja så ingen begriper.

1 kommentar:

Anonym sa...

Här har du åtminstone en till som går igång på kommunal kompetens. Lycka till med att nysta i möljan!