27 april 2009

80-talistrapport


Härmed vill jag kraftigt protestera mot alla rykten om att 80-talisterna skulle vara urspårade. De är varken förlorade, kräsna eller krävande. De är engagerade, verbala, duktiga, smarta och roliga. I alla fall gäller det alla dem som jag träffade i Kungälv i helgen. Även en och annan 70-talist och 90-talist hade hittat vägen till Hyresgästföreningens kurs, Din Stad. Och de hade inte heller något förlorat över sig. Tvärtom.
Programmet var lika späckat som diskussionerna om:
• Sätt att se på staden – en introduktion till stadsplanering och hur kan
jag påverka min stadsdel.
• Bostadsbristen – Konsekvenser idag och lösningar för framtiden.
• Diskriminering på bostadsmarknaden – hur kan jag agera?
• Påverka och gör din röst hörd – skriv insändare, gör kampanjer, arrangera
debatter, påverka politiker med Hyresgästföreningen.
• Vad bestämmer hyran, vad är allmännyttan, marknadshyror?
• Rätt till bostad– från fattigbostäder till folkhem –
tillbaka? Hyresgästföreningen och bostadspolitiken under 1900-talet.

Antalet vänner på facebook tog sig en skjuts uppåt efter helgen och medelåldern sänktes därmed väsentligt. Man blir ju väldans glad när man ser att Klara skriver på facebook att hon ”är lite kär i Hyresgästföreningen”. Man blir också väldans glad över att Cheena kom in i regionstyrelsen i Stockholm i helgen, att Erik och Merima redan sitter i regionstyrelsen i Västra Sverige, att Jacob och Erik sitter i förbundsstyrelsen, att Sara sitter i föreningsstyrelsen i Malmö och att jag kan räkna upp ännu flera unga människor om jag vill.

Dessutom vill de jämna ut det djävligt ojämna racet, det vill säga se till att det blir neutralitet mellan upplåtelseformerna. Det är nog läge för ett tydligare budskap.

Inga kommentarer: