06 april 2009

Historiskt handslag


SABOs vd, Kurt Elisasson, och jag tar i hand på presskonferensen.

Här kan man läsa om Hyresgästföreningens och SABOs överenskommelse i sin helhet.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Slopat hyrestak och slopad självkostnad. Vad Wanja gjort i AMF bleknar när man får se vad du gjort med SABO. Nu är hyresrätten död, tack Barbro.

Anonym sa...

Det är svårt att förstå varför hyresgästföreningen ska komma med ett så genomuselt förslag.

Hyresgästföreningens förhandlingsstyrka blir svag när man ska förhandla med ett bolag som man är överens om ska drivas affärsmässigt och där självkostnadsprincipen inte skall gälla. Och där det tycks räcka att hävda att det primära intresset inte skall vara att ge vinst.

Vad ska hyresgästföreningen hävda när företagen framför att deras krav är utifrån ett "länsamhetsperspektiv på verksamheten" och att det är "med hänsyn till bl.a. marknadssituationen, beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man tar".

Hyresgästföreningens förhandlare som inte varit världsbäst på att läsa kalkyler och bokslut sår nu ännu mindre att hålla sig i.

Förslaget för privatbeståndet är verkligen mums för fastighetsägarna. Äntligen får de jämföra sig med varandra istället för med allmännyttan. Och att man ska jämföra sig med "högsta nivån" gäller ju sen tidigare i lagen.

Inte heller här kommer hyresgästföreningens förhandlare att ha någonting som helst att använda som håller. Att hyresgästföreningen har varit genomusel på att få fram en hyresstatistik som är användbar är välkänt. Inte blir det bättre när de ska jämföra med privathyror som de vet ännu mindre om.

Om enda intresset är att behålla hyresförhandlingar och förhandlingsersättningar så går förslaget att förstå. Men det borde ju handla om att stärka hyresgästernas svaga ställning. Och inte att lägga förslag som innebär försämrad ekonomi och standard för hyresgästerna.

Skäms Barbro! Och du är som vanligt illa förankrad!

Håkan A

Marie Dahlin sa...

Jag sitter i förbundsstyrelsen och har varit med om att fatta beslut om uppgörelsen med SABO.
Som alltid blir det kaos när något nytt ska genomföras/förändras men efter ett tag blir även det rutin.
Vårt förhandlingssystem har varit aktuellt i 40 år - och det finns all anledning till en översyn.
Det var ett enigt beslut i styrelsen och vi skulle aldrig fatta ett beslut som missgynnar våra medlemmar eller hyresgästerna.
Att sitta på läktaren och vänta på att regeringen ska stifta lagar om hyresförhandling är ingen bra idé, då är det bättre att själv vara aktiv och kunna påverka.
Hur kan du veta så tvärsäkert, Håkan A, att detta missgynnar hyresgästerna?
Jag har precis motsatt uppfattning.
Jag har haft många positiva telefonsamtal under gårdagen.
Våra förtroendevalda har fått information om uppgörelsen med SABO så förankringen som du pratar om får stå för dig.
Du är säkert inte förtroendevald hos oss.
Att självkostnadsprincipen försvinner innebär inte att pengarna försvinner ur bostadsbolaget. Vi kommer aldrig som motpart tillåta att pengar tas ur bostadsbolaget till övrig verksamhet i koncerner eller kommunen.
Lika lite som vi tillåter det nu.
Om det skulle bli ett överskott i bostadsbolaget finns det nu en möjlighet för oss att påverka var det överskottet gör bäst nytta i framtiden.
Marie Dahlin

Anonym sa...

Jag skriver samma här som jag gjorde i artilkeln ovan.
Det måste bli ett slut på dessa evinnerliga höjningar av hyran.

Det mest konstiga av allt som avser hyresdiskussion är att alla förslag och alla förhandlingar skall leda till HYRESHÖJNINGAR. Just det ordet HYRESHÖJNINGAR löper som en röd tråd genom allt.

Under de senaste åren och framförallt månaderna, har vi fått en exempellös sänkning av räntenivåerna. Alla med egna hem har fått radikalt sänkta boendekostnader. Fastighetsägare har fått sina kapitalkostnader (nästan) utraderade, med enorm värdetillväxt och fantastiska vinster. Inte minst de kommunala bostadsföretagen.

Vi som hyresgäster betalar HELA detta svulstiga kalas.

Fastighetsägarna, med regeringen i ryggen, talar om marknadsanpassningar och marknadshyror. Samtidigt vill man naturligtvis ha kvar, och höja, subventioner av olika slag som ränteavdrag, uppskovsregler vid försäljning och att samhället går in och betalar hyran när den enskilde får det svårt. Det är bra med bostadstillägg och helt nödvändigt, men redan här visar allt att vårt hyressystem måste vara reglerat. DET ÄR INGEN MARKNAD! Och som en konsekvens av detta så skall alla politiska medel användas för att hålla hyrorna nere. Varför inte kräva kraftiga sänkningar beroende på den låga räntan. Hyresgästerna skall inte alltid vara förlorarna. SÄNK HYRORNA! NU!

mikkke lillman sa...

Jag uppmanar dig Barbro och hyresgästföreningen att börja värna om hyresrätten. Att ni skulle driva fram marknadshyror är en stor katastrof för hyresgästerna och antagligen för hyresgästföreningen. Det är dags att höja kravet på sänkta hyror. Varför ökar hyrorna när fastighetsägarnas kostnad minskar? Kan du svara på det?

Anonym sa...

Nej,
vi som kämpar mot dessa ohemula hyreshöjningar kommer aldrig att få svar från Barbro Engman.

Nu kommer räntan att sänkas ner mot 0,25 %. Egna hemsägare kommer att få ytterligare sänkningar i boendekostnaden.

För oss hyresgäster är det ett hån-flin. Som vanligt en kraftig höjning för 3 månader sedan med
3,5 %.

Tänk om Barbro kunde förklara matematiken för oss gräsrötter.

Barbro Engman sa...

Tusentals enskilda hyresgäster deltar i förhandlingsarbetet varje år. Jag är inte en av dem, vi har inte centrala förhandlingar vi har lokala förhandlingar med 302 kommunala bolag och vi har 45 000 förhandlingsordningar med privata fastighetsäagare.Varje år svettas hyresgästföreträdarna över de kalkyler som ligger till grund för förhandlingarna.Man får intrycket av att du menar att räntekostnaderna är den största och enda kostnadsposten. Den spelar givetvis roll och ser olika ut i olika bolag. Förutom att skattebelastningen är större på hyresrätter är kostnaden för värme, vatten, avfall en av de större posterna. Underhållskostnaderna varierar förstås från ort till ort men är även det en stor post liksom administration, löner, moms mm. Att äga och förvalta ett stort hyresbestånd är inte detsamma som att äga en villa Det vore kanske ide´att du engagerade dig i hyresförhandlingarna där du bor?

Anonym sa...

Men, hallå! Nu när allmännyttan ska drivas som vilket affärsdrivande företag som helst - vad händer när detta krockar med solidaritetstanken i rörelsen - har man inte offrat den i en konsensusöverenskommelse som träffats för att på kort sikt undvika att politikerna blandar sig i leken?

Hyresgästföreningens idé är nu förmodligen reducerad till en försäkringsidé och det som återstår är tillgång till juridisk hjälp om det krisar. Nu slipper politikerna stå till svars för sina ombildningskampanjer och föreningen har misslyckats att engagera sin stora medlemskrav i kraftfulla krav riktad mot inskränkta politiker.

Hälsningar från
Desillusionerad medlem

Anonym sa...

Rättelse:
Ska stå:
...MEDLEMSBAS i kraftfulla krav riktad mot inskränkta politiker.

Hälsningar från
Desillusionerad medlem

Barbro Engman sa...

Men hallå anonym, allmännyttan ska inte alls drivas som vilket privat företag som helst. De ska drivas utan vinstsyfte, ha en utdelningsbegränsning, ett samhällsuppdrag, erbjuda boinflytande mm. Allt detta regleras i en särskild lag. Varför skulle politikerna slippa stå till svars för ombildningarna bara för att vi är överens med SABO om hur allmännyttiga hyresfastigheter ska drivas?