29 april 2009

Hyresgästföreningens historia


Seminariet om Hyresgästföreningens historia på ungdomskonferensen i Kungälv lockade förvånansvärt många, tyckte jag först. Lite senare tyckte jag att det inte var konstigt alls. Frågan om organisering och samhällsengagemang hör inte till historien. Det hör till nutiden.

Samma då som nu skulle kunna vara rubriken på Hyresgästföreningens 100-åriga historia. Man föreställer sig att tillvaron stegvis går framåt och att framgång läggs till framgång. Inte då, framgång läggs till bakslag som kräver nya tag för att nå framgång igen.

Orsaken till att Hyresgästföreningarna bildades var bland annat:

• Kraftiga hyreshöjningar
• Dåliga och små bostäder med trångboddhet, drag, fukt och kyla
• Godtyckliga vräkningar
• Rättslöshet för hyresgästerna
• Ägarna reparerade inte husen

Detta skulle lika gärna kunna sägas vara orsaken till att Hyresgästföreningen finns idag. Det är naturligtvis så att vi fått bättre bostadsstandard, ökade rättigheter, förhandlingsrätt och ökad styrka. Men vi får alltid slåss för att behålla det. Inga segrar är för evigt. Dragkampen mellan olika intressen pågår lika mycket nu som då.

1936 krävde Hyresgästföreningen hyressänkning på grund av eftersatt underhåll i Olskroken i Göteborg. 2009 kräver Hyresgästföreningen hyressänkning på grund av eftersatt underhåll i Herrgården i Malmö. 1930 inrättade Hyresgästföreningen juridisk rådgivning idag handlägger vi mer än 70 000 enskilda ärenden. Och så vidare.

Inga kommentarer: