30 mars 2008

Dyrt med oskärpta gubbar

För några år sedan var det ett himla hallå om byggfusk och hus som möglade. Människor blev sjuka (galna bosjukan) och kritiken var hård mot byggsektorn.

Byggfusk kostar oss många miljarder och staten tillsatte en utredning som levererade ett betänkande med det klämmiga namnet: "Skärpning gubbar! - Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn"

Nu skulle det bli bättre. Gubbarna skulle skräpa sig. Branschtidningarna var fulla av självkritik och felen radades upp till allmänt beskådande.

Brist på bra byggherrefunktion
Felaktig/oerfaren bemanning
Dåligt samarbetsklimat
Dålig logistik
Ålderdomliga strukturer
Resursbrist
Brist på vilja och engagemang
Bristande kommunikation
För tidig produktionsstart
Oerfaren produktionsledning
Kvalitet och tillförlitlighet värderas ej vid upphandling


Varför ska vi betala för detta?

Man måste kunna räkna hem kalkylerna ropar man nu högt och samfällt på ledarsidor, i paneldebatter, i utredningen om allmännyttan och hyrorna och i den allmänna debatten. Varför ska man kunna det? Det beror väl på vad kalkylerna grundar sig på.

Märklig idé att skicka byggfels- och strukturfelsfakturor till konsumenterna. Man får väl backa hem igen, tänka om och komma på kraftfulla skärpningsförslag innan man kräver lagförslag om att hyrorna ska höjas. Byggsektorn har den allra sämsta produktivitetsutvecklingen och borde ha annat att göra än att begära att hyrorna ska höjas.

Efter skärpningsutredningen gjordes det lite skärpningsförsök. Alf Göransson, NCC:s dåvarande vd, tillhörde den optimistiska skaran och NCC startade fabrik i Hallstahammar för att bygga hyresrätter.

”Jag tror att hyrorna kommer att sänkas, kvaliteten i det som byggs öka och vi kommer att importera ännu mer byggmaterial.” sa han på en uppvaktning hos Mona Sahlin. Nu har Alf Göransson slutat, fabriken är nedlagd, kvalitetsbristerna kvarstår, regeringen har tagit bort investeringsstöd och räntebidrag och det byggs nästan inga hyresrätter. Och kraven på att hyrorna ska höjas är oförminskad.

Men glädjande nog ska nu byggsektorn granskas igen. Statskontoret ska göra en uppföljning av Skärpning gubbar. Regeringen vill få bättre kunskap om tillståndet i byggsektorn och vad som behöver göras för att förbättra det hela. Till 31/12 i år har man på sig.

Så snälla regeringen, ha lite is imagen och kom inte med några lagförslag om höjda hyror så att det blir möjligt räkna hem oskärpta kalkyler även i fortsättningen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det låter rimligt att ta reda på om hyrorna faktiskt behöver höjas innan man stiftar lagar som kräver det.
Sen visar väl de utredningar jag tagit del av att de oskärpta gubbarnas kalkyler räknats hem gott och väl. Det är ju ett faktum som kanske borde få regering och riksdag att fundera över hur man ska lagstifta för att gubbarna ska kunna skärpa sig hyrorna hållas nere.