20 mars 2008

No posts found. Try a different search?

Efter bloggen om Blondinbella har en del personer legat på och uppmanat mig att jobba vidare på min personliga bloggutveckling. Jag kastade mig därför över Bloggskolans kurs ”Från nybörjare till proffs”. Tyvärr gick det hela omintet redan vid programmets inledande fråga. När jag skrev att jag ville ägna mig åt bostadspolitik blev det korthuggna svaret: No posts found. Try a different search?

Men där hade inte bloggskolan något nytt att komma med. Svaret liknar det svar man brukar få när man närmar sig politiken. Och hur man ska kunna bli proffs på något som inte finns framgick tyvärr inte heller.

Med tanke på den senaste tidens skörd av bostadspolitiska pressklipp så borde ändå både bloggskolan och politikerna anlita någon lämplig omvärldsportal för uppdatering. För bostadspolitik är en allestädes närvarande företeelse i människors liv. Detta faktum försvinner inte bara för att man avskaffat bostadspolitiken, bostadsdepartementet, bostadsutskottet och bostadsministern.

Finansmarknadsminister Mats Odell brukar beskriva samma sak så här: ”Vi behöver inte ha någon bostadsminister för vi har ju ingen lastbilsminister.” Han tycker nog att det var väldigt kul sagt för han brukar berätta det på olika konferenser.

Vissa skillnader kan man ändå se mellan bostäder och lastbilar. I lastbilar är man sällan trångbodd, lastbilen blir inte plötsligt såld under färd, inte heller blir den ombildad till buss därför att passagerarna i baksätet kräver det. Lastbilar är ju trots allt lastbilar.

Inga kommentarer: