04 mars 2008

Bostadsmyt 2: Det lönar sig inte att äga bostadsfastigheterI min serie om bostadsmyter är det dags för en som lyckats få ordentligt fäste.

Överallt hör man samma mantra – det lönar sig inte att äga bostadsfastigheter. Varje gång jag sitter på någon av alla dessa paneldebatter som kantar mitt liv utmålas hyresgästerna som allt eländes upphov på bostadsmarkanden. Det är vårt fel att det inte går att bygga, det är vårt fel att det inte lönar sig att äga osv. Risken är att dessa "sanningar" som ständigt upprepas får långtgående konsekvenser för våra hyror.

Men här, på Bostadsfonden, kan man lära sig hur lönsamt det är att satsa just i hyresbostäder. Där kryper sanningen fram för ska man locka investerare får man lova att säga som det är. I lyriska ordalag beskriver man vilken fantastisk investering det är att köpa hyresbostäder:

• Högre riskjusterad avkastning jämfört med obligationer och aktier.
• Bättre riskspridning i förhållande till aktier.
• Jämn direktavkastning och en stabil värdeökning.
• Lägre marknadsrisk och lägre hyresrisk i jämförelse med kontors-, butiks- och industrifastigheter.
• En samlad bedömning är att bostadshyrorna fortsätter att vara stabila eller stigande.

Om du inte låter dig övertygas av detta kolla in den här sammanställningen av offentlig statistik i frågan.

Ser man inte upp kommer jakten på höjda hyror att tvinga folk att välja andra och billigare sätt att bo och vad händer då med de fantastiska investeringarna?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Javisst är det lönsamt att äga fastigheter. Annars skulle ingen göra det. Det är en av kapitalismens grundregler.

Argumentet att bostadsrättsombildningarna handlar om lönsamhet är nonsens. Ombildningar sker i skärningspunkten mellan bostadsrättsmarknaden och hyresmarknaden. Det är ju hyresfastigheter som säljs och prissätts högre än om de skulle säljas till en annan hyresvärd. Hyresgästerna köper till ett lägre pris än om de skulle köpa bostadsrätter.

Den riktigt allvarliga konsekvensen av bostadsrättsombildningarna är att lönsamheten för de som ombildar är beroende av att de som gör entré på bostadsmarknaden ska stå för kapitalet. När lägenheten säljs nästa gång sker en överföring av kaptial (lånade pengar) från unga människor som är oetablerade på bostadsmarknaden till "ombildarna" som i sin tur betalat till hyresvärden. Det blir win-win-loose!!!

Anonym sa...

För att förtydliga: En av Bostadsfondens "exit"-möjligheter är just möjligheten att ombilda till bostadsrätter. Då kan fonden "casha" in.

Anonym sa...

Kanske en bra kapitalplacering :-)

Lars Petter sa...

Det mest intressanta är väl ändå om det lönar sig att bygga nya hyreslägenheter. Om det nu är så lönsamt varför är det så få som satsar på hyreslägenheter istället för bostadsrätter?

Barbro Engman sa...

Förutsättningarna att bygga hyresrätter förändrades helt när regeringen tog bort investeringsstöd och räntebidrag för hyresrätten Räntebidragen kom till för att kompenserar för avdragsrätten i andra boendeformer. Om man idag bygger två exakt likadana hus till samma kostnad så är det pga av skattereglerna mera gynnsamt att bygga bostadsrätter bl a av det enkla skälet att de boende kan dra av 30% av boendekostnaden vilket sänker månadskostnaden avsevärt. Detta finns också beskrivet i en studie från KTH. Skattereglerna är dessutom helt annorlunda för hyresrätten som beskattas på ett annat sätt efter skatteomläggningen i början av 90- talet. Detta säger sig Mats Odell veta,i en artikel i Kristdemokraten. Staten måste förhålla sig neutral till vad som byggs och därför se till att villkoren är neutrala mellan de olika boendeformerna.

Lars Petter sa...

Det du beskriver är då egentligen starka argument till att staten inte ska försöka lägga in styrande medel iform av skattesubventioner, räntebidrag, investeringsstöd mm. då de tenderar att kräva kompensationer på annat håll med andra styrande medel. Det måsta alltså hela tiden införas nya styrande medel för att komma åt problemen med de gamla. Först när dessa stryande medel tas bort står staten neutral till vad som byggs, vilket jag håller med dig om att den bör göra.