08 april 2008

Ingen skulle vara gladare än jag

"Hyresgästerna har inte skäl att vara oroliga."

Detta meddelade Mats Odell i ett pressmeddelande igår med anledning av att hyresgästerna varit på fötterna runt om i landet i helgen och uttryckt sin oro för vad som komma skall.

Ingen skulle vara gladare än jag om det inte fanns några skäl för hyresgästerna att oroa sig.

Han tycker att det är bra att det finns ett engagemang för bostadsfrågorna. Men just den här gången är engagemanget missriktat - av två skäl, menar han:

1. Regeringen har inte någon tanke på införa marknadshyror
2. Regeringen väntar sig inget förslag från utredningen som innebär marknadshyror.

Ingen skulle vara gladare än jag om Mats Odell fick ta emot en utredning där man strukit sådana meningar som:

”Bruksvärdesregeln bör få innebörden att hyrorna vid ett påtagligt efterfrågeöverskott som gäller ett bostadsområde generellt och kan antas komma att bestå, ska tillåtas stiga till dess att det inte längre kan anses finnas ett sådant, påtagligt efterfrågeöverskott.”

Närmare marknadshyror än så är det svårt att komma.

I Odells pressmeddelandet stod också att läsa:

”Beträffande frågan om hyreshöjningar kan jag generellt säga att det är otänkbart för mig som kristdemokrat att gå fram med något som hotar en enskild människas boende. Särskilt sedan vi precis gått i mål med en fastighetsskattereform vars viktigaste syfte var att säkerställa att ingen skulle behöva flytta p.g.a. fastighetsskatten. Hyresgästerna har inte skäl att vara oroliga på det sätt som hyresgästföreningen uttalar”.

Ingen skulle vara gladare än jag om vi är oroliga på fel sätt. Jag hoppas att det inte finns något rätt sätt att vara orolig på.

Det är inte bara det som står i utredningen som kan få blodet att isa sig utan också att Fastighetsägarnas vd Per-Åke Eriksson tycks ha utläst samma sak som vi av utredningen. Fast honom oroar det inte. I Fastighetstidningen skriver han: ”Det är med stor tillfredsställelse vi kan notera att utredningen bekräftar Fastighetsägarens uppfattning i dessa frågor”

Ingen skulle vara gladare än jag om Per-Åke Eriksson hade fel.

Inga kommentarer: