15 april 2008

Odellmodell

Nu närmar vi oss sakta sanningens minut. På fredag ska regeringens utredare Mikael Koch lämna över sina tankar om allmännyttan och hyrorna till Mats Odell. Kl. 10.30 är det presskonferens.

Huruvida Mats Odell delar Mikael Kochs tankar om allmännyttan och hyrorna få vi kanske veta då. Hittills har Mats Odell sagt att han ingenting säger förrän utredningen är klar. På presskonferenser brukar man ju vanligtvis säga något. Så vår kunskapsnivå om regeringens åsikter bör ju rimligen öka markant på fredag.

Om man nu ska ägna sig åt signaltolkning verkar Odell onekligen ha något slags behov av att säga någonting. I pressmeddelanden, i pp-presentationer, under interpellationsdebatter och i Rapportintervjuer kan man ana att han inte riktigt är med på utredningsnoterna.

I alla fall ska hyresgästerna inte vara oroliga för vad han tänker göra med hyrorna, säger han. Det vore därför inte i vägen med ett klargörande, så att oron kan börja klinga av hos hyresgästerna.

En sak som Odell däremot verkar gilla fullt ut är Malmömodellen. Malmömodellen tillskrivs väldiga egenskaper. Även sådana den inte har. Därför kan ett klargörande vara på plats.

Malmömodellen finns i Malmö. Norrköpingsmodellen finns i Norrköping. Kvalitetshyror finns i Göteborg. Poängen finns i Umeå. Och så vidare. Alla bygger de på nuvarande lagstiftning, har sina egna namn och saknar likheter med utredningens hittillsvarande förslag.

Om detta har vi tagit fram en rapport som går att läsa här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Odell är inte ensam. Även Fastighetsägarna jublar över Malmömodellen. Kanske för att den är så lik marknadshyror man kan komma. Malmömodellen innebär att en likvärdig trea blir 2000 kronor dyrare i centrala Malmö jämfört med ytterområdena. Vi som bor centralt kommer att tvingas flytta och segregationen ökar. Trots det är det "vår egen" Hyresgästförening som tagit fram modellen. Det är inte bara statliga utredningar som utgör ett hot för oss hyresgäster.