14 april 2008

Oberoende experter och konspirationsteorier

På fredag när Fastighetsägarna ska kommentera utredningen om allmännyttans villkor kommer de att säga: ”Nu har oberoende experter slagit fast…”

Att jag vet det beror på att jag redan hört att de säger just så.

En av de experter som utredningen använt sig av är professor Jan Piet Slot. Utredningen skrev ett underlag till Slot och bad honom yttra sig. Det gjorde han vilket är precis så som det ska gå till.

De privata fastighetsägarna tycker dock att det är anmärkningsvärt att en av regeringen tillsatt statlig utredning tar sig före med att skriva underlag till experter. Det borde väl rimligen vara de privata fastighetsägarnas sak att beskriva tillståndet i Sverige, verkar de anse. Så Fastighetsägarna ingrep resolut och skrev ett eget underlag till Professor Slot, med en delvis annan beskrivning av det svenska systemet.

Fastighetsägarna uttryckte det hela så här: ”Prof. Slot poängterar vid flera sammanhang att hans utlåtande baseras på den information om den svenska hyresmarknaden som han har fått från utredningen om allmännyttans villkor. Det finns därför anledning att kommentera de utgångspunkter som utredningen har gett Prof. Slot”

Bland annat framförde Fastighetsägarna denna lätt konspiratoriska idé:

”Det är allmänt känt att de (allmännyttan och hyresgästföreningen) tillsammans på vissa orter kommer överens om relativt höga hyror i områden som domineras av kommunala bostäder och om konstlat låga hyror för enstaka kommunala bostäder i områden som domineras av privata fastighetsägare. På det sättet kan man hålla nere hyrorna för privata fastighetsägare utan att det påverkar ekonomin för det kommunala bostadsföretaget. Även till denna del vore det av värde att få en komplettering av Prof. Slots utlåtande.”

Ja, vad ska man säga. Det är inte utan att man häpnar inte bara en gång utan oavbrutet över denna fantastiska konspirationsteori. Dessutom häpnar man över att Prof. Slot faktiskt yttrar sig utan att ifrågasätta om det verkar rimligt att Hyresgästföreningen har hemliga överenskommelser med allmännyttan om hur hyrorna ska sättas för privata fastighetsägare.

Så kan det bli när man anlitar oberoende experter.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns ingen anledning att häpna för det är precis så Malmömodellen införts, fast tvärtom. Hyresgästföreningen och MKB har tagit fram en modell där hyran sänks i ett fåtal områden som domineras av allmännyttan och höjs i övriga Malmö vilket leder till kraftigt höjda hyror för oss i privat hyresrätt trots att vi står för 2/3 av samtliga hyresrätter i Malmö. Här protesterar dock inte Fastighetsägarna då de tjänar stora pengar på "modellen".