20 april 2008

Rätten att tänka själv

Efter att ha läst alla pressklipp som rasat in under de senaste dygnen blir man lite fundersam åt det mera filosofiska hållet.

Per-Åke Eriksson, VD i Fastighetsägarna, är till exempel en stor förespråkare för att människor måste befrias från Hyresgästföreningen och istället ges chansen att förhandla om sin egen hyra. Man kan börja med att befria hyresgästerna i samband med att de flyttar in i en lägenhet är hans idé, fria inflyttningshyror är bara början på den stora befrielsen som sedan ska omfatta alla hyresförhandlingar. Så han jobbar på med hjälp av sin förening för att övertyga regeringen om att lagstifta om detta.

Som ett led i detta arbete, för sin förenings sak, brukar han uppmana oss att myndigförklara våra medlemmar och låta bli att i tid och otid företräda deras intresse.

Om man utgår ifrån att människor kan tänka själva borde man väl låta de tänka ut om de vill gå med i en förening, gå ur en förening eller bilda andra föreningar. Men många av dem som hyllar individens rätt att fatta egna beslut, brukar istället ta sig före med att underkänna individens förmåga att fatta beslut. Framförallt om de fattar beslutet att gå med i Hyresgästföreningen.

Då har de fattat beslut om att gå med i en förening som bara verkar för deras intressen. Just det, det var väl därför de inte gick med i Villaägarföreningen, Fastighetsägarföreningen eller Segelklubben. De kan ju tänkas ha en hyresrätt men vare sig segelbåt, fastighet eller villa - och därför tyckte att det var onödigt att gå med där. För att stryka under hur illa det är att gå med i just Hyresgästföreningen brukar just intresset av att stå upp för hyresrätten kallas särintresse. Särintressen ska inte hålla på att styra och ställa är den enkla utgångspunkten. Det hörs ju på namnet.

På många av landets ledarsidor finns det folk som tillhör samma åsiktsklubb som Per-Åke Eriksson. Folkpartiet har till och med lämnat förslag i Riksdagen om att Hyresgästföreningen borde konkurrenssättas. Förmodligen är det ett tecken på att vi alldeles för många för deras tycke och smak.

Inga kommentarer: