30 april 2008

Positivt tänkande

Man ska absolut leta efter det positiva i alla situationer. Det är ingen tvekan om att det är viktigt att ha en positiv livssyn. Man ska aldrig tänka sånt som att historien upprepar sig, att tiden rusar som ett höghastighetståg och att man har betydande svårigheter med att hänga på allt. Man ska tänka att det hela tiden kommer nya dagar och alla är den första dagen på resten av våra liv. Det är absolut bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk så det gäller verkligen att inte lämna något till slumpen. Man får inte förfalla till svartsyn.

Alla anhängare av marknadshyror, ägarlägenheter, EU-anmälningar, högre vinster till privata fastighetsägare, fria inflyttningshyror, fria andrahandshyror, myndigförklarade hyresgäster som får förhandla om de fria hyrorna själva tycker att hyresgästföreningen har en svart livssyn. Själva är de positiva till allt nytt och tycker att Hyresgästföreningen är en nejsägarorganisation. Ni måste väl kunna säga ja och vara lite positiva någon gång säger de på paneldebatterna.

Företrädare för media hör ibland av sig för att få synpunkter på de bostadspolitiska idéer som duggar tätt i dessa dagar. Det är då ens jasägarförmåga sätts på prov: Vad tycker du om marknadshyror, behovet av högre vinster, oskäliga andrahandshyror, efterfrågestyrda hyror, minskat bostadsbyggande, svarthandel, ockerhyror, vräkningar, trångboddhet, utförsäljningar och ombildningar?

Senast var igår när förslaget om ägarlägenheter lanserades. Då ska man inte tänka att det hade varit bättre om de lagt ner lika mycket politisk kraft och energi på att bygga bostäder som folk kan hyra direkt istället för att bygga bostäder som folk får hyra indirekt. För att tillfredsställa de positiva livsbejakarna så kanske man ska säga: ”Så roligt då får vi flera alternativ för dem som vill äga och ännu fler alternativ för de som ska hyra det som andra äger och dessutom behöver de inte känna sig så trygga”.

Nja, jag vet inte. I vissa lägen känns det bättre att inte bara gå omkring och säga ja.

Engelskans positive betyder förutom positiv också säker och övertygad. Det är det som positivt tänkande handlar om. Man ska fokusera på det man vill ska ske och önskar.
Jag önskar till exempel av hela mitt hjärta att vi förmår bygga bostäder till alla som jagar runt för att få tak över huvudet. Jag önskar att alla nejsägare insåg värdet av att vara positiv och jobba för det.

Inga kommentarer: