15 oktober 2008

Läs det här och lev längre

Du har gjort helt rätt. Betrakta det som ett lyckokast från din sida att du är inne på Internet. Att Internets användning motverkar åldrandet är en morgonnyhet på Rapport. Om du vill få ut full effekt ska du också vara aktiv varför det inte är någon dum idé alls att gå med i vårt demonstrationståg på nätet. Om du vill toppa formen kan du passa på att rösta på årets reklamfilm - exempelvis Hyresgästföreningens.

Röstning på Internet motverkar måhända åldrandet men kanske är det inte är något kvalitetssäkrat sätt att få reda på vad folk tycker. Fast om omröstningarna visar samma resultat varje gång och samma resultat som när Temo och Synnovate frågar, så kan man absolut dra slutsatsen att svenska folket inte vill ha marknadshyror, något som liknar marknadshyror, marknadshyror light, efterfrågestyrda hyror, marknadsanpassade hyror, lägeshyror, målhyror, rikthyror eller fria inflyttningshyror.

De vill ha en bra bostad till rimlig kostnad. Det finns en otroligt stor uppslutning kring bruksvärdessystemet och hyrestaket bland väljarna i alla varianter av politiska partier. Ändå finns det en enveten gruppering som är helt övertygad om att bara marknaden och dess osynliga hand släpps loss så kommer byggandet att sätta fart.

De är irriterade över att hyresgästerna förhandlar sin hyra och ställer krav på standard och kvalitet (bruksvärdet) innan de är beredd att öppna plånboken. De som bor i hyresrätt är tydliga konsumenter som kan ställa krav och ifrågasätta vad de betalar för. Det gynnar både husen och de som bor där.

Jag tycker därför att det var oerhört glädjande att allianspartierna i gårdagens DN inte med ett ord upprepade den annars så slitna tesen om att bara hyrorna höjs så kommer allt att bli bra. De vet att det inte är lösningen, att bygga bostäder är lurigare än så. Därför måste man ha en tydlig markpolitik, ställa krav på byggherrarna, se över vad som ska belasta kommunen och inte byggandet mm. Om de ska bli någon ordning på villkoren för byggande av hyresrätter måste dessutom regeringen se till att skattesystemet inte missgynnar hyresrätten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så oerhört trött på denna propaganda från hyresgästföreningen om att det är fel med marknadshyror. Det är bra med marknadshyror. OCH JA, det är meningen att de som inte kan betala den hyra som de borde betala skall flytta. Det är inte skrämselpropagande det är syftet med marknadshyror. 1) Där det är attraktivt att bo blir det dyrt att bo. 2) Där det inte är attraktivt att bo blir det billigare. 3) Det är ingen myt, utan det blir fler som bygger hyreslägenheter om det blir lönsamt att hyra ut dem.