21 oktober 2008

Uppgång och fall

Man blir så glad när DN idag har en helsida om hur det alltid lika alerta nätverket jagvillhabostad.nu visar på att det går att bygga hyresrätter till alldeles vanliga människor. Det är tur att de inte i likhet med många helt taggat ner och givit upp ambitionerna och börjat kalla sig jagvillhabostad.någongångframöver.

Boverket kommer snart med en ny prognos över bostadsbyggandet. Spänningen är väl inte direkt olidlig men avsaknaden av ambitioner om att det ska byggas lär väl vara väldigt tydlig. I väntan på den nya prognosen får man hålla sig till Boverkets tidigare prognoser som är en intressant läsning i sig. I maj 2007 var det fortfarande uppåt på Boverket som skrev: trots borttagna stöd tycks bostadsbyggandet hålla en hög takt. Bostadsbyggandet förväntas nästa år nå de högsta nivåerna på 16 år.

Redan i september 2007 hade profetian om de högsta nivåerna på 16 år fått sig en törn: ”Bostadsbyggandet kan, på toppen av högkonjunkturen, pressas ner till följd av de borttagna statliga stöden samt brist på resurser, som leder till stigande byggpriser och att byggstarter förskjuts”, skrev Boverket.

Mellan maj och september hade en annan syn på vad borttagandet av räntebidragen och investeringsbidragen skulle komma att få för betydelse för smugit sig in. I mars 2008 räknade man med att bostadsbyggandet skulle minska med cirka nio procent för att åter vända uppåt 2009. Redan i juni började man ana att uppgången 2009 var i fara:


”Konjunktursvackan kan bli djupare och mera utdragen än vad vi trodde för några månader sedan. Ränteläget är högre än på länge. Det är en betydande osäkerhet om utvecklingen i ekonomin, om inflationen och om räntorna. Detta får genomslag på bostadsmarknaderna och på nyproduktionen, samtidigt som de borttagna stöden och stramare kreditvillkor bromsar bostadsbyggandet utanför de större orterna.”

Ovanpå detta slog finanskrisen till. Boverket har det inte lätt. Men under tiden som de sliter med att få ihop de bedömningar kommunerna gör om uppgång och fall i byggandet beskriver de en allt tydligare verklighet:

”Mycket talar ändå för en fortsatt betydande efterfrågan, mot bakgrund av det stora antalet ungdomar och invandrare, och de stora omflyttningarna inom landet. Det finns få lediga hyreslägenheter. I Boverkets bostadsmarknadsenkät har antalet kommuner som anger brist ökat även i år. Allt fler småkommuner bedömer att det byggs för lite bostäder."

Tyvärr finns det ingen koppling mellan detta växande behov av bostäder och prognoserna om byggandet, de lever varsina liv. Medan behoven ökar minskar byggandet. Det kan ingen prognos i världen ändra på men nog trodde jag att det var det meningen att prognoserna skulle visa på att vi måste komma underfund om hur vi ska kunna bygga bostäder

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det plats för fler människor i innerstan?

http://www.youtube.com/watch?v=RR3USHP4BGI

Anonym sa...

Ja, om himlen är taket...

gardebring sa...

Federico:
Nu är det ju inte så att tullarna för all framtid är låsta som innerstad. Vi kan bygga ny innerstad på de enorma tomytor och barriärområden som idag finns mellan innerstad och närförort, liksom att vi kan förtäta i närförorterna.
Stockholm är en av europas med glest bebyggda städer så nog finns det plats alltid!