03 oktober 2008

Utpressning och ortsdynamit

Idag är bloggen lång och jag arg.

Ortsbegreppet rymmer hyresdynamit, men ingen journalist eller debattör har kommit på idén att försöka begripa vad som döljer sig under detta begrepp. Det är förmodligen för knöligt att sätta sig in. Fast idag rasslade det till bland pressklippen. Fastighetstidningen skriver:

”Tre privatvärdar i Solna med tillsammans cirka 800 lägenheter samverkar nu för att nästa år få upp bostadshyrorna i Solna. De har lämnat in höjningsyrkanden till Hyresgästföreningen på i snitt 15 procent.
Enligt de samverkande värdarna ligger hyresnivåerna i Solna mycket under de i angränsande kommuner”.


Här har vi det: ortsbegreppet.

Hyran ska höjas därför att husen i en annan kommun har högre hyra än husen i den egna är fastighetsägarnas enkla filosofi. Så kan man inte göra idag. Det vill utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna ändra på och nu har fastighetsägarna i Solna ryckt ut som förtrupp.

Hyresgästföreningen förhandlar idag med 203 kommunala bolag och vi har 45 000 förhandlingsordningar med privata fastighetsägare. Vi förhandlar utifrån de olika ekonomiska villkor, olika behov och olika ambitioner som bolagen har. De skiftar inte minst beroende på olika kommunalskatter, olika kommunala taxor och avgifter mm. Det är att det är olika som är det gemensamma inte det lika.

Alldeles självklart kommer alla att ge sig ut på jakt efter kommuner där hyrorna är högre så att man kan få upp sina egna. Stockholmsbolagen kommer inte att begära hyressänkning därför att de vill jämföra sig med Solna som ligger lägre.

Fastighetsägarna drivs av en mycket märklig idé som jag inte tror förekommer på något annat område. "Bostadshyrorna måste höjas kraftigt om hyresrätten ska kunna behållas och utvecklas", menar Lars Lindén, vd i Linfast AB.

Och vem tänker sig Lars Lindén ska hjälpa till med det, knappast hyresgästerna.
De inser ju att det i ett sådant läge kan verka bättre att köpa sin lägenhet eller flytta till villa. Alla villaägare och seriösa bostadsrättsföreningar försöker hålla kostnaderna nere nämligen samtidigt som staten håller de under armarna med bättre skattevillkor.

Samtidigt med yrkandet om hyreshöjningar på mellan 10 och 20 procent har de tre aktuella företagen sagt upp avtalet om uttaget av hyressättningsavgift. Detta är så otroligt uppseendeväckande. Så otroligt fräckt och så otroligt dumt.

Riksdagen har bestämt att så länge Hyresgästföreningen har uppdraget att förhandla för alla hyresgäster, de som inte vill kan ställa sig utanför, är det rimligt att hyresgästerna betalar en hyressättningsavgift. Den är på 10 kronor per månad. Fastighetsägarna tar in den samtidigt med hyran och vidarebefordrar den till oss.

Sedan när det blir dags för förhandlingar då säger Fastighetsägarna upp detta ”vidarebefordraravtal” för att sätta press på Hyresgästföreningen.

Så jäkla dumt. Hur tänker de? Nu ska vi jäklas med Hyresgästföreningen. De pengar de får från hyresgästerna ska vi se till att de inte får. De blir de nog oroliga och går med på hyreshöjningar. När vi fått våra hyreshöjningar då betalar vi ut pengarna.

Det är fullständigt obegripligt att de tycker de att det är okej att ägna sig åt utpressning. Hela legitimiteten och tilltron till partsförhandlingar är ju i fara med ett sådant beteende.

Fastighetsägarna borde kunna räkna ut att det blir precis tvärtom. Hyresgästföreningen måste med alla till buds stående medel förhindra att någon enda människa kan få för sig att vi viker oss för utpressare. Fattar de inte det så är de illa ute.

1 kommentar:

Anonym sa...

ja finns fastighetsägare bara har ett mål höjda hyror .helst marnadshyror, stoppa detta i riksdagens röstning.p b.