07 april 2009

Saltsjöbadsandan is still going strong


Vi har under otaliga dagar och sena kvällar gnetat med SABO. Vridit och vänt på vartenda subjekt och predikat för att kunna bli överens med dem om ett gemensamt förslag som fungerar som underlag för våra framtida förhandlingsuppgörelser om hyran.
Detta förslag uttolkas nu av media, de privata fastighetsägarna, alliansen och oppositionen. Mycket spännande, kommer man att känna igen sig eller verkar det vara något annat förslag de kommenterar?

Mats Odell visar sig vara positiv, samtliga oppositionspartier är positiva, till och med fastighetsägarna är positiva och SKL tycker vid ett första påseende att det verkar vara ett okej förslag. Bra, tycker jag. Förslaget verkar ha framtiden för sig. Den svenska modellen har bestått ännu ett prov och Saltsjöbadsandan is still going strong.

Tidningsrubrikerna blir:

1. Bruksvärdeshyror föreslås bli kvar
2. Uppgörelse kan stoppa marknadshyror
3. Inga marknadshyror än

Men så plötsligt inträder den allestädes närvarande hyresexpertern Hans Lind på scenen och då blir rubriken: "Förslag kan bädda för marknadshyror"

Hans Lind är professor på KTH. Han gillar allt som börjar på marknad. Hans Lind var expert i utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna. Den utredningen förorsakade ett dödläge. Nu finns det en chans att dödläget bryts genom vårt förslag, skriver bland annat Svd. Då dyker Hans Lind upp. Som en målsökande missil ger sig hyresexperten Lind ut på jakt efter någonting som gör att han kan säga att ”konsekvensen blir en anpassning till marknadshyror”. Man vet inte om och vad han i så fall hittade och hur mycket han sökte för sådant behöver inte akademiska uttolkare förklara. Nej du, Hans Lind, detta är ett helt annat förslag än det du medverkade till och förhoppningsvis bryts nu dödläget efter utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna.

13 kommentarer:

Ewa Thalén Finné sa...

Förslagen är intressanta och det känns utifrån vår utgångspunkt mycket positivt att två av parterna har kommit överens.

En kompromiss mellan Sabo och Hyresgästföreningen öppnar upp för att vi ska lyckas nå en politiskt bred uppgörelse om hur en framtida hyressättning ska se ut och hur kommuner ska driva sin bostadsföretag på en företagsekonomiskt klokt sätt.

Utan att föregå slutliga förslag finns det mycket i Sabo:s och Hyresgästförenings förslag som är bra, säkert finns det detaljer som behöver finslipas, men det glädjande är att parterna har tagit sig samman och lagt ett konkret förslag som till stora delar är genomförbart - till gagn för hyresrätten och för kommunerna.

Anonym sa...

Det finns inget som är bra för hyresgästerna i förslaget och nu finns inte heller något att förhandla om. Vilka klåpare!

Anonym sa...

Det mest konstiga av allt som avser hyresdiskussion är att alla förslag och alla förhandlingar skall leda till HYRESHÖJNINGAR. Just det ordet HYRESHÖJNINGAR löper som en röd tråd genom allt.

Under de senaste åren och framförallt månaderna, har vi fått en exempellös sänkning av räntenivåerna. Alla med egna hem har fått radikalt sänkta boendekostnader. Fastighetsägare har fått sina kapitalkostnader (nästan) utraderade, med enorm värdetillväxt och fantastiska vinster. Inte minst de kommunala bostadsföretagen.

Vi som hyresgäster betalar HELA detta svulstiga kalas.

Fastighetsägarna, med regeringen i ryggen, talar om marknadsanpassningar och marknadshyror. Samtidigt vill man naturligtvis ha kvar, och höja, subventioner av olika slag som ränteavdrag, uppskovsregler vid försäljning och att samhället går in och betalar hyran när den enskilde får det svårt. Det är bra med bostadstillägg och helt nödvändigt, men redan här visar allt att vårt hyressystem måste vara reglerat. DET ÄR INGEN MARKNAD! Och som en konsekvens av detta så skall alla politiska medel användas för att hålla hyrorna nere. Varför inte kräva kraftiga sänkningar beroende på den låga räntan. Hyresgästerna skall inte alltid vara förlorarna. SÄNK HYRORNA! NU!

Anonym sa...

Med hyresgästföreningen kommer hyresgästerna alltid vara förlorare, det ingår i spelets regler. Bra att Barbro inte längre hymlar om hur hyreshöjningarna ska motiveras mindre bra för hyresgästerna men de har ju alltid fått betala oskäliga hyreshöjningar och nu lär det bli dyrt av bo i hyresrätt. Märkligt att folk engagerar sig i en förening som gör så här mot sina intressenter.

Hans Eklund sa...

Uppgörelsen är bra. Den garanterar att hyresgästerna inte utsätts för marknadshyror utan att hyrorna blir förhandlade av hyresgästföreningen. Det ger mer styrka än om var och en ska förhandla och det leder definitivt till lägre hyror än om marknaden skulle bestämma. Bruksvärdet (vad hyresgäster i allmänhet anser att en viss lägenhet är värd i hyra) och inte marknadsvärdet (vad den som är beredd att betala högst hyra för en viss lägenhet är villig att betala) kommer även fortsättningsvis att styra.

Anonym sa...

Det enda som tyvärr är säkert med förslaget är att det kommer bli mycket dyrare att bo i hyresrätt. Varför är Hyresgästföreningen så glada över detta förslag?

Nu när Sverige behöver komma igång, sänks boräntorna så att man har råd att leva. Men hyreskostnaderna kommer öka i hyresrätter. Detta talar helt emot alla de förslag som görs för att få igång Sverige nu. Detta slår inte bara riktigt hårt mot hyresgästen utan påverkar även ekonomin för Sverige mycket negativt.

Vinnarna är Hyresvärdar som plötsligt får kraftigt ökade vinster.

Varför detta förslag?

Barbro Engman sa...

Om Hyresgästföreningen skulle kunna skriva alla lagar som styr hyressättningen alldeles själv skulle hyreslagen och hyresförhandlingslagen säkerligen se annorlunda ut. Nu är det riksdagen som fattar besluten om vilket regelverk som sa styra de kommunala bolagen och hyressättningen. För ett år sedan kom förslag om förändringar som hade varit förödande för hyresgästerna. Vi kan då antingen sätta oss på läktaren och titta på medan andra fattar alla beslut åt oss eller jobba för hyresgästernas bästa. Det måste man göra även i ett läge där det ser mörkt ut och där inte politiken vill det vi önskar att de vill. Vi har gjort allt vi kan för att stoppa utredningsförslagen och vi har också jobbat på att ta fram en lösning som vi tror på. Den presenterades igår. Den är bra för hyresgästerna därför att det inte innebär marknadshyror, efterfrågestyrda hyror utan förhandlade hyror. De kommunala bolagen ska inte drivas i vinstsyfte, de ska ha ett samhällsuppdrag, de ska ha en utdelningsbegränsning och hyrorna ska sättas efter bruksvärde. Det är bra för hyresgästerna. En del tycker att detta är rena öststatsfasoner med reglerade hyror och andra att det är marknadshyror. Det är en uppgörelse som gör det möjligt för oss att fortsätta förhandla hyror. Ibland kan jag undra vad alla som är missnöjda tycker att vi borde gjort. För inte tycker ni väl att vi bara borde setat bredvid och sagt nej och låtit riksdagen besluta efter de Kochska förslagen?

Björn Johansson sa...

När man har ett så stort ansvar för så många människors största utgift – hyran, måste man ta ansvar även när det kärvar. Hyresgästföreningen har tagit ansvar och försökt att få vårt tidigare hyressättningssysten att fungera så väl som möjligt utifrån den lagstiftning vi har. Vi har även kämpat för att regelverket kring allmännyttan ska fungera så att så mycket som möjligt av hyresgästernas pengar ska stanna o bolaget och komma hyresgästerna till godo.
Men systemet har med tiden blivit allt mer rangligt och hyrestaket har läckt kraftigt på sina håll. Självkostnaden har de kommunala ägarna inte brytt sig så mycket om, utan tvärt om varit ytterst uppfinningsrika när det gällt att hitta på metoder för att plocka pengar från sina bolag. Hyresgästerna har fått betala ishallar, teatrar, flygplatser och allt vet vad via sina hyresavier. Dessa kostnader har då även de privata fastighetsägarna kunnat ta betalt för utan att ha dessa kostnader tack vare det regelverk som råder.
Till detta kommer Fastighetsägarnas EU-anmälan, och de ändrade direktiv som utredningen om allmännyttan och hyrorna fick. Inte minst ska vi ha med oss de förslag till ändrad lagstiftning som utredningen till sist kom fram till.
Även i det läget valde hyresgästföreningen att ta ansvar och sätta sig i samtal med SABO för att komma fram till ett förslag som kunde vinna gehör och förhoppningsvis leda till en bra lagstiftning med brett stöd som kan hålla över tid och skapa stabila förutsättningar för hyresgästerna och ge ett rimligt besittningsskydd.
Det här förslaget tar bort allt tal om efterfrågepåslag och statligt beslutade hyreshöjningar till förmån för bruksvärdet. Det behåller utdelningsbegränsningen och ger ett tydligare regelverk kring utdelning från kommunala bolag, där t.ex. även koncernbidrag kommer att räknas som utdelning.
När det gäller affärsmässigheten så är det en princip som i stort sett alla kommunala bolag drivit utifrån under de senaste årtiondena. Vad denna överenskommelse gör är att klargöra att affärsmässigheten ska ses utifrån det uppdrag man har, och inte utifrån någon jämförelse med någon diffus ”marknadsmässig investerare” som utredningen talar om. Visst är hyresgästerna bekända av att bolaget drivs rationellt och får pengar över så de kan renovera och bygga, särskilt om man har ett regelverk som ser till att pengarna stannar och jobbar i bolaget.
Ska man komma överens och få stöd för något i en förhandlingssituation så måste det ju alltid bli ett givande och tagande. Det hela hade troligen sett annorlunda ut om hyresgästföreningen helt på egen hand bestämt villkoren, men nu ser ju världen inte riktigt ut så.
Vi kunde givetvis tagit plats vid sidan om och bara ropat nej, men jag är övertygad om att detta ger ett bättre resultat för hyresgästerna idag och framöver. Det är därför jag tillsammans med en enig förbundsstyrelse ställde mig bakom överenskommelsen.

Erik Normark sa...

Politik handlar både om att vilja och att kunna förändra samhället.
Jag tvivlar inte en sekund på Förbundsstyrelsens engagemang och vilja att verka för hyresgästerna bästa. Att verka för ett bra boende till en rimlig kostnad.
Men för att viljan ska kunna omsättas i handling krävs makt och inflytande över den politiska dagordningen. När omvärlden och förutsättningarna förändras måste vi anpassa oss. Inte ge vika men anpassa våra strategier för att fortfarande ha ett finger med i spelet. Vad som kan uppfattas som eftergift på kort sikt kan vara avgörande för framgång på längre sikt.

Istället för att vänta och riskera lagstiftning om marknadshyror vilket skulle äventyra hyresgästernas rätt att förhandla och hyresgästföreningens existens har vi nu tagit ett initiativ som kan förhindra en sådan utveckling. Vi har försökt att nå en bred, långsiktig och hållbar lösning. På så sätt behåller vi inflytande och kan fortsätta arbeta effektivt för ett bra boende till en rimlig kostnad. Kampen mot marknadshyror har tagit mycket kraft från organisationen. Nu blir det förhoppningsvis lugnare på den fronten och vi kan åter fokusera på vår kärnverksamhet; hyresförhandling men också uppmärksamma bostadsbristen som bara blir värre och värre. Själv har jag aldrig haft ett förstahandskontrakt, jag är 28 år och hyr ett rum i en lägenhet, men jag gick med i Hyresgästföreningen ändå eftersom jag vet att vi har makten att förändra.

Erik Normark
Ersättare i Förbundsstyrelsen
Ersättare i styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige
Revisor i Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Anonym sa...

Vilket svammel, ni har blåst hyresgästerna och det kommer de bli varse om.

André Johansson sa...

Jag tycker fortfarande att det vore bra för debatten att inlägg skrevs under med namn eller alias. Man skulle åtminstone kunna tänka sig "anonym 1, 2, 3" etc. Förutsatt att det finns flera olika anonym, vill säga.

Walle sa...

Problemet med att kompromissa i minoritetsställning är att man är den svagare punkten. Att satsa på en mer välvilligt inställd regering och då försöka nå en blocköverskridande lösning hade varit bättre.

De eventuella begränsningsreglerna kommer säkert att fungera som sådana brukar göra- bristfälligt.

Några av de STORA bristerna:

* Att texten talar om att kommunerna MÅSTE ta ut avkastning. En progressiv kommun kan alltså inte låta resurserna stå kvar i bolaget? Charmigt.

* Vad menas med detta: "Ett regelverk som skapar goda förutsättningar för att utveckla hyresrätten som boendeform, en rimlig hyresutveckling, lönsamhet för hyresvärdarna och framför allt trygghet och ett starkt besittnings-skydd för hyresgästerna."

Sen när (utanför glesbyggden) är lönsamhet för hyresvärdarna ett problem?

För övrigt anser jag att Fastighetsägarna och Privattandläkarna är de värsta lobbyorganisationerna som finns. Gå och klaga på snedvriden konkurrens på något område där ni behövs! Välfärd ska vara sociala rättigheter!

Barbro Engman sa...

Heja Walle både namn och bild, vilket föredöme du är. Det är så tråkigt med dem som av någon anledning alltid vill vara anonyma istället för att stå för sina åsikter. Du efterlyser en blocköverskridande uppgörelse. Detta är en sådan. Så här sa vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet i ett gemensamt pressmeddelande.
S, V, MP stöder SABO:s och Hyresgästföreningens förslag

Det här bäddar för bred uppgörelse om hyrorna. Så summerar de bostadspolitiska företrädarna
för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin syn på de förslag SABO och
Hyresgästföreningen presenterade idag.

Det har länge funnits politisk oenighet om reglerna för hyrorna och för de kommunägda bostadsföretagen. SABO och Hyresgästföreningen vill nu att de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunen och deras bostadsföretag görs tydligare och att företagen får ett tydligt uppdrag. Dagens hyrestak, där de kommunala bostadsföretagens hyror är normerande, ersätts av ett hyrestak där förhandlade hyror blir tak för hyrorna hos privatvärdarna.

– Vi menar att förslagen kan skapa en bra grund för en bred politisk överenskommelse om reglerna för hyrorna och för de kommunala bostadsföretagen, särskilt nu när statliga Allvill-utredningen misslyckats med att presentera realistiska förslag. Alliansregeringens och Fastighetsägarnas flörtande med marknadshyror har skapat stor osäkerhet för landets hyresgäster. För att utveckla hyresboendet krävs långsiktighet i regelverken, menar, Carina Moberg, (S), Egon Frid (V) och Jan Lindholm (MP).